Aktuellt från Svebio

Här hittar du information från oss, debattinlägg, nya rapporter, intressanta artiklar och annat som vi tycker är viktigt!

 • 3 augusti 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergy International

ABC 2020 – the role of renewable diesel

The Swedish Bioenergy Association (Svebio) is organizing the 6th Advanced Biofuels Conference (ABC) which provides you with the latest on…

 • 21 juli 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergy International

ABC 2020 – capacity expansion with mega-projects

The Swedish Bioenergy Association (Svebio) is organizing the 6th Advanced Biofuels Conference (ABC) which provides you with the latest on…

 • 9 juli 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

ABC: Biofuels and biochemicals making pace in advanced biorefineries

The Swedish Bioenergy Association (Svebio) is organizing the 6th Advanced Biofuels Conference (ABC) providing you with latest on renewable transportation…

 • 6 juli 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Debatt Nyteknik: ”Laddhybrider måste gå på förnybart bränsle”

DEBATT. Etanol är ett utmärkt motorbränsle med låga utsläpp. Om fler bilar körs på etanol kan det minska utsläppen med…

 • 2 juli 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Sommarläs Bioenergi som e-tidning – Vi har låst upp tidningen för gratis läsning!

Passa på att läsa senaste årets nummer av Bioenergi som e-tidning. Under juli månad är Bioenergi nr 3-2019 till Bioenergi…

 • 1 juli 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Sommarhälsning från Svebio!

Sverige går på semester och vi får lite välbehövlig vila. Även vi på Svebio stänger i princip kontoret för sommaren…

 • 30 juni 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Bioenergi nr 3-2020 ute nu!

Läs om bioenergi i industri, biodrivmedel & transport samt skogsbränsle i Bioenergi nr 3-2020. Mer om innehållet:

 • 25 juni 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Advanced Biofuels Conference 2020 – World-wide capacity expansion with mega-projects

The Swedish Bioenergy Association (Svebio) is organizing the 6th international Advanced Biofuels Conference (ABC) which provides you with the latest…

 • 24 juni 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Debatt: Regeringens biooljeskatt ökar klimatutsläppen

Regeringens förslag om att införa en energi- och koldioxidskatt på vissa biooljor för värmeproduktion kommer att leda till ökad användning…

 • 17 juni 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Debatt Expressen: En totalt ologisk skatt läggs nu på svenskarna

Nu ska Sverige och svenska företag, kommuner och kyrkor koldioxidbeskattas för fossilfri energi. Vad säger Isabella Lövin om denna klimatpolitiska…

 • 15 juni 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Debatt SvD: Sant att svenskt skogsbruk inte är klimatneutralt. Det är klimatpositivt!

REPLIK | BIOBRÄNSLEN En grupp forskare främst inom ekologi och kärnenergi har tillsammans i debattartikeln ”Myt om skogsbränsle leder klimatarbetet…

 • 14 juni 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Debatt SvD: ”Skogens biobränslen tas ur restprodukter”

REPLIK | BIOBRÄNSLEN I Sverige är de skogsbaserade biobränslena restprodukter i en industri som tillverkar förnybara, biobaserade produkter. Vi får…

 • 12 juni 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Registration open for the Advanced Biofuels Conference 2020

– capacity expansion with mega-projects! The registration is now open for the international 6th Advanced Biofuels Conference on 15-17 September,…

 • 8 juni 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar på förslag till föreskrifter om ändring av Statens Energimyndighets föreskrifter (STEMF 2017/3) om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har som mål att utveckla användningen av bioenergi i Sverige på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt.…

 • 8 juni 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar på förslag till föreskrifter om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har som mål att utveckla användningen av bioenergi i Sverige på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt.…

 • 5 juni 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar rörande Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet..

.. samt genomförande av vissa delar av det omarbetade förnybartdirektivet.

 • 1 juni 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar på promemorian Avskaffad skattebefrielse för vissa biobränslen för uppvärmning samt ändrade förutsättningar för skattebefrielse för biogas och biogasol

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att ge synpunkter på rubricerade promemoria och vill framhålla följande:

 • 26 maj 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Nu är ENplus® svenska websida live

Nu är ENplus® svenska websida live. ENplus® är ett världsledande, transparent och oberoende certifieringssystem för träpellets.

 • 25 maj 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissyttrande över ”Hållbar slamhantering”, SOU 2020:3

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande och vill framhålla följande:

 • 20 maj 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Dags att planera för Bioenergis stora temanummer om biodrivmedel & transport!

Norden är en av de mest intressanta regionerna i världen när det gäller både produktion och användning av biodrivmedel. Det…

 • 20 maj 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissyttrande över SOU 2020:4 ”Vägen till en klimatpositiv framtid”

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över "Vägen till en klimatpositiv framtid", SOU 2020:4, och vill framhålla…

 • 12 maj 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar på promemorian Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framhålla följande:

 • 7 maj 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Christian Rakos appointed President of the World Bioenergy Association

The Steering Committee of the World Bioenergy Association (WBA) appointed Christian Rakos as president of the association at the WBA…

 • 7 maj 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Prova på Bioenergi och upptäck fördelarna med E-tidningen!

Som prenumerant får du tillgång till nyheter och analyser inom bioenergiområdet både i tryckt och digital form. Just nu kan…

 • 4 maj 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar på Biogasmarknadsutredningens betänkande Mer Biogas!

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över Biogasmarknadsutredningens betänkande Mer Biogas! För ett hållbart Sverige SOU 2019:63…

 • 29 april 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissyttrande över promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att avge remissyttrande över promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019 och vill framhålla följande:

 • 29 april 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar angående Naturvårdsverkets förslag till vägledning om förordningen om medelstora förbränningsanläggningar

Svebio välkomnar att Naturvårdsverket planerar att ge ut vägledningen om medelstora förbränningsanläggningar. En vägledning kan säkerställa att det i ett…

 • 27 april 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Nytt nummer av Bioenergi ute!

Läs om leverantörer av fasta biobränslen, pelletsmarknaden och energikonvertering inom industrin och mycket mer i Bioenergi nr 2-2020.

 • 23 april 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

SAVE THE DATE! Welcome to Stockholm and the Advanced Biofuels Conference 2020!

The Swedish Bioenergy Association (SVEBIO) welcomes participants to the 6th Advanced Biofuels Conference on 15–17 September, 2020 in Stockholm, Sweden. 

 • 26 mars 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Bioenergi – ord och begrepp!

Vi har satt ihop en "Bioenergi-ordlista" med ord och begrepp och dess betydelse.

 • 26 mars 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Delta i Svebios årsmöte via länk 2 april

Det går även bra att delta i årsmötet via Google Meet. Obs, anmälan krävs även när du deltar via länk.

 • 25 mars 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios ”Färdplan Bioenergi” nu översatt till engelska: ”Roadmap Bioenergy”.

Roadmap Bioenergy är inspirerande läsning om hur Sverige arbetar med Fossilfritt Sverige och de lösningar som bioenergi kan bidra med.

 • 24 mars 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Sveriges elförsörjning: ”Inget pekar på att förnybar energi ger stora kostnader”

REPLIK | ENERGIPOLITIK Ökad flexibilitet och tekniska möjligheter gör att vi kan klara av utmaningarna i ett elsystem med stor…

 • 18 mars 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Kallelse till Svenska Bioenergiföreningens årsmöte, 2 april 2020

Vi bjuder nu in till årsmöte, utdelning av Jan Häckners bioenergipris och föredrag av pristagaren den 2 april i Stockholm.…

 • 12 mars 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Forskning om bioenergi sätter Sverige på kartan

Energimyndigheten har finansierat forskning om biobränslen sedan 2005. Utvärderingen belyser vilken effekt forskningen haft.

 • 28 februari 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Nya hållbarhetskriterier för fast bioenergi

2018 kom EU-parlamentet, medlemsstaterna och EU-kommissionen fram till en slutgiltig överenskommelse för förnybartdirektivet. Nytt är att det kommer införas hållbarhetskriterier…

 • 27 februari 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Nytt nummer av Bioenergi ute: Läs nr 1-2020 som etidning!

Tema är utrustningsleverantörer med fokus på biokraft- och biovärme. Vi publicerar en uppdaterad översikt med aktuella projekt i länderna runt…

 • 14 februari 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebio publicerar rapporten ”Hantering av risk och styrmedel för nya svenska bioraffinaderier”

Svebio publicerar en rapport utförd under kontrakt med Vinnova inom programmet Cirkulär och biobaserad ekonomi – från teori till praktik.

 • 14 februari 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Debatt Aktuell Hållbarhet: Sveriges låga ambition i energi- och klimatplanen sänder motstridiga signaler

Som en del av EU:s klimatarbete presenterade regeringen i dagarna sin nationella energi- och klimatplan, med Sveriges ambition för andelen…

 • 14 februari 2020
 • Svebionytt
 • Karolina Norbeck

Karolina Norbeck lämnar Svebio för nya utmaningar!

Kära Svebio-medlemmar, efter två år på Svebio så lämnar jag min roll som Programdirektör Fjärrvärme & Kraftvärme. Tiden på Svebio…

 • 11 februari 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Här är vinnarna av Svebios fototävling #alltidhetast!

Tack alla ni som deltagit i vår fototävling #alltidhetast – vad betyder ett varmt hem för dig? Juryn har nu…

 • 4 februari 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Debatt i Land Lantbruk: Biomassan räcker enligt färdplan

Sverige skulle kunna fördubbla sin produktion av bioenergi och möta det svenska näringslivets behov fram till 2045. Det visar Svebios…

 • 31 januari 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Välkommen på frukostseminarium: ”Nya investeringar i svenska bioraffinaderier” och ”Skogsbaserade bioflygbränslen i Piteå”

Välkommen på frukostseminarium 12 februari då Svebio och Luleå Tekniskt Universitet (LTU) inbjuder till slutrapportering av: ”Nya investeringar i svenska…

 • 30 januari 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Meet these companies at Nordic Pellets Conference!

The 4-5 February, it's time for Svebio's annual Nordic Pellets Conference, this time in Uppsala. These companies have already registered with…

 • 30 januari 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Vägen till en klimatpositiv framtid

Klimatpolitiska vägvalsutredningen har överlämnat sitt betänkande Vägen till en klimatpositiv framtid till regeringen.

 • 22 januari 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Meet Vattenfall Heat and Baltpool at Nordic Pellets Conference!

We welcome participants across the globe to the beautiful city of Uppsala to attend our Nordic Pellets Conference 4–5 February…

 • 21 januari 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Join our study visits during Nordic Pellets Conference!

Join us for study visits on Tuesday morning, 4 February. The study visits are free for conference delegates but registration…

 • 21 januari 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Time to register for the Nordic Pellets Conference!

Nordic Pellets Conference 2020, 4–5 February in Uppsala, will take an in-depth look into how pellets could play a significant…

 • 17 januari 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Välkommen på nästa Nätverksträff för fjärrvärmekommunikation!

Den 28 januari är det dags för den andra nätverksträffen för fjärrvärmekommunikation för våra våra medlemmar.

 • 16 januari 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Ladda ned och läs Svebios ”Färdplan bioenergi – Så möter vi behovet av bioenergi för fossilfritt Sverige”

Här kan du nu läsa och ladda ned Svebios rapport ”Färdplan bioenergi – Så möter vi behovet av bioenergi för…

 • 16 januari 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

DEBATT NyTeknik: ”Vi har dubblat bioenergin – och kan göra det igen”

DEBATT. Det finns tekniska lösningar för att ersätta i stort sett all användning av fossila bränslen i Sverige fram till…

 • 13 januari 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Vi webbsänder lanseringen av ”Färdplan bioenergi – så möter vi behovet av bioenergi för ett fossilfritt Sverige” på torsdag!

På torsdag den 16 januari laserar Svebio "Färdplan bioenergi – så möter vi behovet av bioenergi för ett fossilfritt Sverige"…

Vi använder oss av cookies. Läs mer