Remissvar

En av Svebios viktigaste uppgifter är att vara remissinstans, och därigenom föra fram bioenergibranschens synpunkter och krav, och på så sätt påverka svensk energi- och klimatpolitik.

 • 26 april 2017
 • Remissvar

Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har inte fått rubricerade promemoria på remiss men vi önskar framför synpunkter på förslagen. Svebio organiserar företag i hela bioenergikedjan, inklusive de flesta av landets producenter av biokraft och biovärme, samt leverantörer…

 • Ladda ner som PDF
 • 19 april 2017
 • Remissvar

Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att avge yttrande över rubricerade promemoria och vill framföra följande.

 • Ladda ner som PDF
 • 19 april 2017
 • Remissvar

Energikommissionens betänkande (SOU 2017:2)

Svebio har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande och vill framför följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 19 april 2017
 • Remissvar

Genomförande av ILUC-direktivet

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 19 april 2017
 • Remissvar

Ett bonus-malussystem för nya lätta fordon

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att avge yttrande över rubricerade promemoria och vill framföra följande.

 • Ladda ner som PDF
 • 11 april 2017
 • Remissvar

Energi- och Klimatprogram för Örebro län 2017 – 2020

Vi tackar för möjligheten att ge synpunkter på förslaget till Energi- och Klimatprogram för Örebro län.

 • Ladda ner som PDF
 • 4 april 2017
 • Remissvar

Svanenmärkning av biodrivmedel, version 3.0 februari 2017

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, arbetar för ökad användning av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Inom Svebio finns nätverket BioDriv som engagerar ett 60-tal företag och cirka 130 personer verksamma med alla typer av…

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies.Läs mer