Aktuellt från Svebio

Här hittar du information från oss, debattinlägg, nya rapporter, intressanta artiklar och annat som vi tycker är viktigt!

 • 1 december 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Välkommen till Svebios julkalender och den gröna förvandlingen av Sveriges energiförsörjning!

Svebio fyller 40 år i år. Det har varit 40 år som inneburit en radikal omvandling av den svenska energiförsörjningen.…

 • 25 november 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar på promemorian Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malussystemet

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad promemoria och vill framhålla följande:

 • 24 november 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar över promemorian Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts tillfälle att yttra sig över den rubricerade promemorian (Dnr:M2020/01180/R) och vill framföra följande:

 • 23 november 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Läs nya numret av Bioenergi!

Bioenergi nr 5 - 2020 handlar om fjärr- och kraftvärme, miljö & hållbar bioenergi, logistik, bränslekvalitet och mycket mer i…

 • 17 november 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Ny biokraftkarta med 242 biokraftvärmeverk i Sverige

Bioenergitidningen har uppdaterat biokraftkartan med alla biokraftvärmeverk i Sverige. Det totala antalet har ökat från 230 till 242. Den totala…

 • 13 november 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

European Bioenergy Day 2020: Celebrating the people, projects and companies driving the European bioenergy sector

Brussels, 13th November 2020 - The 13th November marks ‘European Bioenergy Day’ and with it, Bioenergy Europe is pleased to announce the…

 • 12 november 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Mediaplanen klar för Nordens största bioenergitidning!

Nu är Mediaplanen för 2021 klar och det är dags att börja planera för din medverkan i Bioenergi. Bioenergi är…

Vi använder oss av cookies.Läs mer