Tillbaka

Debatt: Därför ska vi inte vara rädda för förbränning

Idag är många negativa till all förbränning. Det är inte en särskilt genomtänkt ståndpunkt. Självklart ska vi upphöra med förbränning som ger miljö- och hälsofarliga utsläpp, men i grunden är förbränning en nödvändig del av det ekologiska kretsloppet. Det finns inget liv på den här planeten utan förbränning, skriver Gustav Melin, vd för Svebio, i Aktuell Hållbarhet.

Det är inte så konstigt att många är oroliga för att eldning ska ge upphov till farliga utsläpp. Det gör många moderna ämnen om de förbränns utan tillräcklig rening eller med för lite syre. I sådana fall kan förbränning ge upphov till giftiga gaser. Men förbränning i sig är inte farligt utan alldeles nödvändigt.

I biologin kallas förbränning ofta cellandning. Förbränning sker hela tiden i våra kroppar. Kroppen bryter ned det vi äter, och det sker som bäst vid 37 grader när vi andas in syre och släpper ut koldioxid. Vi bidrar inte till att höja koldioxidhalten i atmosfären eftersom vi äter växter som samlat in koldioxid. Detsamma gäller för djur vi äter, de har levt av växter som byggts av koldioxid och vatten som hämtats ur luft och mark när växterna växer.

I en motor eller vedkamin sker förbränningen vid högre temperatur än i cellen men den sker på samma sätt. Det vill säga att kolhydrater som exempelvis cellulosa, etanol eller en vegetabilisk diesel oxideras med syre så att de bryts ner till koldioxid och vattenånga.

Läs hela inlägget hos Aktuell Hållbarhet

Vi använder oss av cookies.Läs mer