Tillbaka

Svebios remissvar angående Naturvårdsverkets förslag till vägledning om förordningen om medelstora förbränningsanläggningar

Svebio välkomnar att Naturvårdsverket planerar att ge ut vägledningen om medelstora förbränningsanläggningar. En vägledning kan säkerställa att det i ett tidigt stadium görs samma tolkningar så att branschen utgår från samma premisser vad gäller utformning och drift av dessa medelstora förbränningsanläggningar.

Vårt remissvar har utformats efter samråd med medlemsföretag som är direkt berörda av föreskrifterna. Mindre anläggningar som inte omfattas av Förordningen om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471).

Läs hela remissvaret

Vi använder oss av cookies.Läs mer