Aktuellt från Svebio

Här hittar du information från oss, debattinlägg, nya rapporter, intressanta artiklar och annat som vi tycker är viktigt!

 • 28 december 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

”Gränsvärden bättre än förbud mot dieselbilar”

DEBATT. Kloka svenska politiker bör inte förbjuda dieselbilar. Allt mer förnybara drivmedel blandas in i fossil diesel och ett förbud…

 • 16 december 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Unga växande träd jobbar stenhårt för klimatet

Träd är som tonåringar som äter mest när de växer som mest. Det är under den intensiva tiden träden fångar…

 • 23 november 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Energimyndigheten redovisar våra drivmedels klimatpåverkan

Gröna Bilister har varje år sedan 2011 publicerat en drivmedelsrapport kallad Drivmedelsfakta, som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs…

 • 23 november 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Fores: EU-förslag fasa ut biodrivmedel hotar svenska målet om fossiloberoende fordonsflotta 2030

EU-kommissionen presenterar den 30 november förslag till ny biodrivmedelsstrategi. Direktivet, som föreslås bli svensk lag 2021, innehåller en tidplan för…

 • 11 november 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Tag chansen att påverka framtiden för biodrivmedel!

Vi formar förslaget kring en reduktionsplikt den 24 november. Dagens skattebefrielse för flytande biodrivmedel går ut 31 december 2018. En…

 • 10 oktober 2016
 • Svebionytt
 • strateg

SvD Debatt: ”Så kan biobränsle hjälpa oss nå klimatmål”

För att Sverige ska nå noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 föreslår vi ett nytt styrmedelssystem för biodrivmedel. Det bygger…

 • 10 oktober 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

EUobserver: Sweden and Finland can be world-leading bioeconomies

The forests of Sweden and Finland represent more than 30 percent of the EU's woodland. Sweden and Finland will pioneer the…

 • 29 september 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Debatt i NyTeknik: Bioenergin ger stabil reglerkraft

Biokraften kan tillsammans med vattenkraften vara den bas- och reglerkraft som ger energisystemet stadga och trygghet. Men det krävs att…

 • 19 september 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Ny artikel om bioenergins betydelse inom den svenska fjärrvärmen

Karin Ericsson, Lunds Universitet, och Hans Werner, Halmstad Universitet, har nyligen fått en akademisk artikel, "The introduction and expansion of…

 • 22 augusti 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Debatt: Tankningskrav på miljöfordon viktigare än bonus-malus

Man måste se till att bilarna drivs med miljövänligt bränsle, skriver Gustav Melin, vd på Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, i dagens…

 • 16 augusti 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

SR Ekot idag: Svebio om oklara investeringsvillkor för etanol

Användningen av biodrivmedel i Sverige har mer än fördubblats på fem år, men andelen som produceras av svenska råvaror minskar…

 • 16 augusti 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svensk bioenergi på EurActive

 • 2 juni 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Bildspel från IWB WEEK, World Bioenergy Conference 2016

Vi har samlat våra bilder från konferens International Wood Biorefinery Week i ett bildspel:

 • 26 april 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Trehundra konferensdeltagare och tre ministrar i Vilnius

Svebio och Litbioma anordnade 19 – 21 april Nordic Baltic Bioenergy Conference i Vilnius. Konferensen blev en stor framgång för…

 • 7 april 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Förnybarhetsrådet: Förnybar energi det enda som är långsiktigt hållbart

Mänskligheten har sedan industrialismen utnyttjat lagrad fossil energi. Detta för att det varit billigt med kol och olja.

 • 3 mars 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Pilotprojekt om nya bränslen i tuff sit

De senaste tre åren har Energimyndigheten delat ut mer än 300 miljoner kronor till forskning och utveckling av biodrivmedel.Samtidigt har…

 • 3 mars 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Soppatorsk för förnybart

Försäljningen av biodrivmedlen E85 och RME rasar. Många arbetstillfällen, investeringar för miljardbelopp och Sveriges mål att bli världens första fossilfria…

 • 19 februari 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Lise Nordin (MP) kommenterar ökad bioenergikunskap: ”Bioenergins roll har blivit mer synlig”

Tidningen Bioenergi har låtit TNS Sifo undersöka kunskapsnivån om bioenergins roll i Sveriges energisystem varje år sedan 2010.

 • 16 februari 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Se Kjell Anderssons presentation ”Bioenergy as Sweden’s largest energy source”

Se Kjell Anderssons presentation "Bioenergy as Sweden's largest energy source" från Irbea National Bioenergy Conference.

 • 16 februari 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Debatt: Trygg elförsörjning med förnybart

Energipolitik. För oss är ett ansvarstagande för framtiden av största vikt. Just därför måste vi fortsätta utbyggnaden av den förnybara…

Vi använder oss av cookies. Läs mer