Aktuellt från Svebio

Här hittar du information från oss, debattinlägg, nya rapporter, intressanta artiklar och annat som vi tycker är viktigt!

 • 28 december 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

”Gränsvärden bättre än förbud mot dieselbilar”

DEBATT. Kloka svenska politiker bör inte förbjuda dieselbilar. Allt mer förnybara drivmedel blandas in i fossil diesel och ett förbud…

 • 16 december 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Unga växande träd jobbar stenhårt för klimatet

Träd är som tonåringar som äter mest när de växer som mest. Det är under den intensiva tiden träden fångar…

 • 23 november 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Energimyndigheten redovisar våra drivmedels klimatpåverkan

Gröna Bilister har varje år sedan 2011 publicerat en drivmedelsrapport kallad Drivmedelsfakta, som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs…

 • 23 november 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Fores: EU-förslag fasa ut biodrivmedel hotar svenska målet om fossiloberoende fordonsflotta 2030

EU-kommissionen presenterar den 30 november förslag till ny biodrivmedelsstrategi. Direktivet, som föreslås bli svensk lag 2021, innehåller en tidplan för…

 • 11 november 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Tag chansen att påverka framtiden för biodrivmedel!

Vi formar förslaget kring en reduktionsplikt den 24 november. Dagens skattebefrielse för flytande biodrivmedel går ut 31 december 2018. En…

 • 10 oktober 2016
 • Svebionytt
 • Wonderfour

SvD Debatt: ”Så kan biobränsle hjälpa oss nå klimatmål”

För att Sverige ska nå noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 föreslår vi ett nytt styrmedelssystem för biodrivmedel. Det bygger…

 • 10 oktober 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

EUobserver: Sweden and Finland can be world-leading bioeconomies

The forests of Sweden and Finland represent more than 30 percent of the EU's woodland. Sweden and Finland will pioneer the…

 • 29 september 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Debatt i NyTeknik: Bioenergin ger stabil reglerkraft

Biokraften kan tillsammans med vattenkraften vara den bas- och reglerkraft som ger energisystemet stadga och trygghet. Men det krävs att…

 • 19 september 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Ny artikel om bioenergins betydelse inom den svenska fjärrvärmen

Karin Ericsson, Lunds Universitet, och Hans Werner, Halmstad Universitet, har nyligen fått en akademisk artikel, "The introduction and expansion of…

 • 22 augusti 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Debatt: Tankningskrav på miljöfordon viktigare än bonus-malus

Man måste se till att bilarna drivs med miljövänligt bränsle, skriver Gustav Melin, vd på Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, i dagens…

 • 16 augusti 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

SR Ekot idag: Svebio om oklara investeringsvillkor för etanol

Användningen av biodrivmedel i Sverige har mer än fördubblats på fem år, men andelen som produceras av svenska råvaror minskar…

 • 16 augusti 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svensk bioenergi på EurActive

 • 2 juni 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Bildspel från IWB WEEK, World Bioenergy Conference 2016

Vi har samlat våra bilder från konferens International Wood Biorefinery Week i ett bildspel:

 • 26 april 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Trehundra konferensdeltagare och tre ministrar i Vilnius

Svebio och Litbioma anordnade 19 – 21 april Nordic Baltic Bioenergy Conference i Vilnius. Konferensen blev en stor framgång för…

 • 7 april 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Förnybarhetsrådet: Förnybar energi det enda som är långsiktigt hållbart

Mänskligheten har sedan industrialismen utnyttjat lagrad fossil energi. Detta för att det varit billigt med kol och olja.

 • 3 mars 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Pilotprojekt om nya bränslen i tuff sit

De senaste tre åren har Energimyndigheten delat ut mer än 300 miljoner kronor till forskning och utveckling av biodrivmedel.Samtidigt har…

 • 3 mars 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Soppatorsk för förnybart

Försäljningen av biodrivmedlen E85 och RME rasar. Många arbetstillfällen, investeringar för miljardbelopp och Sveriges mål att bli världens första fossilfria…

 • 19 februari 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Lise Nordin (MP) kommenterar ökad bioenergikunskap: ”Bioenergins roll har blivit mer synlig”

Tidningen Bioenergi har låtit TNS Sifo undersöka kunskapsnivån om bioenergins roll i Sveriges energisystem varje år sedan 2010.

 • 16 februari 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Se Kjell Anderssons presentation ”Bioenergy as Sweden’s largest energy source”

Se Kjell Anderssons presentation "Bioenergy as Sweden's largest energy source" från Irbea National Bioenergy Conference.

 • 16 februari 2016
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Debatt: Trygg elförsörjning med förnybart

Energipolitik. För oss är ett ansvarstagande för framtiden av största vikt. Just därför måste vi fortsätta utbyggnaden av den förnybara…

Vi använder oss av cookies.Läs mer