Aktuellt från Svebio

Här hittar du information från oss, debattinlägg, nya rapporter, intressanta artiklar och annat som vi tycker är viktigt!

 • 23 december 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Lucka 23 i Svebios julkalender: 40 år och mycket har hänt

Dags för lucka 23 och vår sista lucka i Svebios julkalender.

 • 22 december 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Tomas Lundmark, SLU: ”Vi behöver bruka vår skog mer – inte mindre”

SLUTREPLIK. Magnus Nilsson menar att man ska prioritera kolsänkan, jag hävdar att vi även måste prioritera förnybara skogsprodukter och bioenergi…

 • 21 december 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Welcome to Nordic Pellets Conference 2021!

Nordic Pellets Conference 2021 will be a virtual online-only event that will take place on 27 January 2021.

 • 21 december 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Lucka 21 i Svebios julkalender: Sverige har blivit bäst i EU på förnybar energi

Dags för lucka 21 i Svebios julkalender!

 • 18 december 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Green finance taxonomy: A road to hell paved with good intentions?

By: Bioenergy Europe // If the EU Taxonomy Regulation genuinely wants to deliver on its good intentions of scaling up…

 • 18 december 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Lucka 18 i Svebios julkalender: Koldioxidhalten har ökat kraftigt sedan 1980

Dags för lucka 18 i Svebios julkalender!

 • 17 december 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svar på EU-konsultation om taxonomi för hållbara investeringar

Svebio lämnade 17 december in svar på en konsultation om förslaget till taxonomi för hållbara investeringar till EU-kommissionen. Taxonomin är…

 • 17 december 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Nordic Pellets Conference – Join us online, 27 January 2021!

On account of the current coronavirus (COVID-19) pandemic, Svebio will organize the Nordic Pellets Conference 2021 as a virtual online-only…

 • 17 december 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Lucka 17 i Svebios julkalender: Spannmålsavkastningen per hektar har ökat snabbare än världens befolkning

Dags för lucka 17 i Svebios julkalender!

 • 16 december 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Lucka 16 i Svebios julkalender: Skogen växer i världen

Dags för lucka 16 i Svebios julkalender!

 • 15 december 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Lucka 15 i Svebios julkalender: Lagret av biomassa i skogen har ökat med nära 40 procent sedan 1980

Dags för lucka 15 i Svebios julkalender!

 • 14 december 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Lucka 14 i Svebios julkalender: Nettoutsläppet av växthusgaser går mot noll

Dags för lucka 14 i Svebios julkalender!

 • 11 december 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Lucka 11 i Svebios julkalender: De svenska växthusgasutsläppen har halverats sedan 1980

Dags för lucka 11 i Svebios julkalender!

 • 10 december 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

WBA: Global bioenergy statistics

The Global Bioenergy Statistics (GBS) report is the main annual publication of WBA. The report focusses on the global development…

 • 10 december 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Lucka 10 i Svebios julkalender: Energianvändningen per person har minskat 20 procent

Dags för lucka 10 i Svebios julkalender!

 • 10 december 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Stockholm Exergi: Hållbar bioenergi behövs för att vi ska klara klimatmålen

Stockholm Exergi har tagit fram en rapport som utförligt beskriver olika aspekter av biobränslen, till exempel hur de bidrar till…

 • 9 december 2020
 • Svebionytt
 • Kjell Andersson

”Vi skapar inte kolskuld med bioenergi”

Vad är det som händer? Plötsligt är insändar-, debatt- och ledarsidor fyllda av texter som ifrågasätter användningen av bioenergi. Har…

 • 9 december 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Lucka 9 i Svebios julkalender: Från ett värmeverk 1978 till 556 idag som använder biobränslen!

Dags för lucka 9 i Svebios julkalender!

 • 8 december 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Lucka 8 i Svebios julkalender: Förnybar elproduktion har ökat med 85 procent – Från 1 till 242 biokraftanläggningar

Dags för lucka 8 i Svebios julkalender!

 • 7 december 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Viktigt! Svara på konsultationen om taxonomin senast den 18 december

Nu är det viktigt att alla bioenergiföretag svarar på konsultationen om taxonomin senast den 18 december.

 • 7 december 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Webbinarium 8 december: Så löser Kraftvärme och Biokraft effektproblem i städerna

Välkommen på Svebios andra webbinarium kring biokraft den 8 december kl. 10.30-12.00.

 • 7 december 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Lucka 7 i Svebios julkalender: Från 900 000 till 23 000 oljepannor i Sveriges småhus

Dags för lucka 7 i Svebios julkalender!

 • 4 december 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Lucka 4 i Svebios julkalender: Oljeberoendet har minskat från nära 75 procent till under 25 procent

Dags för lucka 4 i Svebios julkalender! Läs om hur oljeberoendet har minskat från nära 75 procent vid oljekrisen 1973…

 • 3 december 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Lucka 3 i Svebios julkalender: Bioenergin bytte plats med oljan och blev Sveriges största energikälla

Dags för lucka 3 i Svebios julkalender! Läs om hur Bioenergi idag svarar för 38 procent av all användning av…

 • 2 december 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Lucka 2 i Svebios julkalender: Så startade Svebio

Dags för lucka 2 i Svebios julkalender!

 • 1 december 2020
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Välkommen till Svebios julkalender och den gröna förvandlingen av Sveriges energiförsörjning!

Svebio fyller 40 år i år. Det har varit 40 år som inneburit en radikal omvandling av den svenska energiförsörjningen.…

Vi använder oss av cookies.Läs mer