Exempel på bioenergi

 • Skogsflis som används i fjärrvärmeverk.
 • Bark och spån som används för torkning av virke på sågverk.
 • Svartlut som förbränns i en panna på ett massabruk för att ”koka veden” och göra pappersmassa.
 • Träpellets som används för uppvärmning.
 • Etanol och biodiesel till bilar, från åkergrödor eller skogsråvara.
 • Bioolja som ersätter eldningsolja eller gasol i pannor och brännare.
 • Biobränslen som producerar el i kraftverk eller kraftvärmeverk.
 • Bioflygbränsle som används för flygplan. Biodiesel som används för traktorer, tåg och fartyg.
 • Biogas producerad av gödsel eller matavfall och används för att göra el eller driva bilar och bussar.
 • Halm som eldas i en halmpanna för uppvärmning.
 • Rivningsvirke och annat returträ från återvinningsanläggningar som kan användas som bränsle.
 • Torv som sameldas med flis i ett värmeverk för högre verkningsgrad och renare förbränning.
 • Ved som används för matlagning och uppvärmning av byggnader och för varmvatten.
 • Vedeldad bastu och vedeldad kakelugn.
 • Grillkol/träkol för matlagning.
 • Hushållssopor av biologiskt ursprung, som papper, textilier och bioplast, som kan eldas för att ge el och värme.

Om du är osäker på ord och begrepp kan du titta i vår ordlista som du hittar här.

Bioenergin är mångfacetterad

Exemplen visar att bioenergin är mycket mångfacetterad.

 • Det finns ett stort antal olika bioråvaror från skogsbruk, jordbruk, vattenbruk och avfallshantering.
 • Det finns ett otal olika sätt att förädla råvarorna till biobränslen: flisning, malning, pelletering, brikettering, fermentering, förgasning, pyrolys, pressning, förestring, hydrering, raffinering, osv…
 • Biobränslena kan vara fasta, flytande eller gasformiga. De kan ha olika energivärde, olika fukthalt, askhalt och varierande andra egenskaper.
 • Biobränslen omvandlas till nyttig energi genom förbränning för elproduktion, värmeproduktion, kylning, värme till industriella processer och motordrift.
 • Slutanvändning kan ske i alla delar av samhället, i hushåll, bostäder och service, i jordbruket, i industrin och i transportsektorn.

Vi använder oss av cookies.Läs mer