Aktuellt från Svebio

Här hittar du information från oss, debattinlägg, nya rapporter, intressanta artiklar och annat som vi tycker är viktigt!

 • 12 mars 2019
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Välkommen heldag om ”Kolsänkor – så fångas koldioxid och lagras i marken”

För att klara högst 1,5°C temperaturökning måste vi utnyttja BECCS, infångning och lagring av koldioxid från bioenergi. Det var i…

 • 11 mars 2019
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissyttrande över promemorian Ändring i förordningen om handel med utsläppsrätter…

Svebio har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian "Ändring i förordningen om handel med utsläppsrätter för att undanta vissa…

 • 11 mars 2019
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Det finns inget liv utan förbränning

Förbränning är en del av livet. Mikroorganismer djur och människor får sin energi från kolhydrater som förbränns i kroppens celler.…

 • 6 mars 2019
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar rörande promemorian ”Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik”

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att avge yttrande om rubricerade promemoria och vill framföra följande.

 • 1 mars 2019
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Föreslå årets Häckner-pristagare!

Syftet med Jan Häckners Bioenergistipendium är att uppmärksamma personer, gärna unga, som gjort goda insatser för att främja ökad bioenergianvändning…

 • 1 mars 2019
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebio söker ”Programdirektör Fasta biobränslen”

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, är en intresseorganisation för företag och privatpersoner som är intresserade av miljö och förnybar energi med fokus…

Vi använder oss av cookies.Läs mer