Tillbaka

Debatt: Biobränslen ger stor klimatnytta i dag och ännu större i framtiden

Replik på inlägget "Biobränslet ökar utsläppen – löser inte klimatkrisen", vlt.se den 22 september. Harry Franks argument om biobränslen håller inte. Biobränslen är förnybara och klimatneutrala. Sveriges stora användning av biobränslen i fjärrvärmeverk, industrier och transporter har minskat våra utsläpp av fossil koldioxid, och ger mycket stor klimatnytta.

I framtiden kan klimatnyttan bli ännu större när tillämpar så kallad bio-CCS i våra kraftvärmeverk och skapa ”negativa utsläpp”, dvs binder in koldioxid från atmosfären via växtligheten och efter att ha använt energin sedan avskiljer koldioxiden för långtidsförvaring i berggrunden. En mycket mer miljövänlig långtidsförvaring än den långtidsförvaring som krävs för kärnkraftens plutonium.

Den svenska skogen växer 120 miljoner skogskubikmeter varje år, men vi avverkar bara omkring 90 skogskubikmeter av den tillväxten. Virkeslagret i skogen växer därför konstant. Det innebär också att skogen netto binder in koldioxid varje år. Den totala tillväxten av biomassa är omkring 160 miljoner ton, räknat som koldioxid. Lagret växer med omkring 42 miljoner ton koldioxid varje år.

Samtidigt använder vi stora mängder biomassa till förnybara produkter som kan användas i stället för fossila produkter och metaller. Trä till hus och möbler, papper och kartong, textilfibrer med mera. Vid avverkningarna och vid tillverkningen bildas stora volymer restprodukter och avfall: grot och ris på hyggen och vid gallringar, spån, flis, bark, svartlut i massabruken, tallolja osv. Alla de här biprodukterna kan användas som energi. Mycket utnyttjas redan i dag, men det bildas också stora volymer ris och stubbar på våra hyggen som ruttnar till ingen nytta, men släpper ut koldioxid vid nedbrytningen. Här finns en potential att öka uttaget av bioenergi.

Läs hela repliken skriven av Gustav Melin, vd Svebio


(Replik på inlägget ”Biobränslet ökar utsläppen – löser inte klimatkrisen”, vlt.se den 22 september.)

Vi använder oss av cookies.Läs mer