Tillbaka

Stockholm Exergi: Hållbar bioenergi behövs för att vi ska klara klimatmålen

Stockholm Exergi har tagit fram en rapport som utförligt beskriver olika aspekter av biobränslen, till exempel hur de bidrar till att klimatmålen kan nås.

Stockholm Exergi bio

Foto: Stockholm Exergi

Det pågår en debatt om biobränslen både i medier och mellan olika samhällsaktörer. En punkt som diskuteras är bioenergins klimatpåverkan. Debatten handlar dock om flera olika aspekter, och olika typer av biobränslen med olika ursprung dras ofta över en kam. Debatten handlar även om skogsbruksmetoder och hur de påverkar skogens naturvärden.

Stockholm Exergis användning av skogsflis är ett exempel på hur bioenergi används i samhället, då vi använder biobränsle för att producera el och fjärrvärme.

–  Vår uppfattning är att användningen av biobränslen kan och måste ske på ett socialt och ekologiskt hållbart sätt. Det går att göra rätt och då är bioenergi från ett hållbart skogsbruk en förnybar resurs som ger klimatnytta för oss idag och för kommande generationer, men det går också att göra fel och då riskerar man att förlora klimatnyttan eller skada ekologiska värden. Men det gäller å andra sidan alltid – just bioenergi skiljer sig inte från någon annan energilösning i det avseendet, menar Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi.

Läs mer hos Stockholm Exergi och ladda ned rapporten

Vi använder oss av cookies.Läs mer