Medlemmar

Här hittar du Svebios medlemmar.

AB Bruzaholms Bruk

Telefon:0381-201 80
www.bruzabruk.se

Gjuter värmebeständiga roster till bio- och avfallseldade pannor.

AB Åkerikonsult

Telefon:08-753 54 00
www.akeri.se

Adesso BioProducts

www.adessobioproducts.se

Adesso BioProducts är specialiserat på biobränslen för den skandinaviska marknaden, där vi erbjuder fordonsbränslen som helt ersätter eller blandas in i fossila bränslen för dieselfordon och eldningsolja för uppvärmning.

Adven Sweden AB

Telefon:08-22 55 50
www.adven.com

Adven är en ledande leverantör av skräddarsydda energilösningar och fjärrvärme i Finland, Sverige och Estland. Våra anläggningar bygger på helhetslösningar anpassade för kundens behov, vilket möjliggör tillförlitlig och kostnadseffektiv leverans av energiprodukter som våra kunder efterfrågar, men låg miljöpåverkan. Våra produkter omfattar industriell ång- och kylalösningar, värme, gas, elektricitet och andra komponenter i kundens totala energilösning. Adven tillämpar alltid den tekniklösning som passar bäst för just er verksamhet.

Advokatfirman Lindahl

Telefon:08-463 39 00
www.lindahl.se

AFRY (ÅF PÖRY)

Telefon:010-505 00 00
afry.com/sv

AFRY (ÅF PÖRY) är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen. ÅFs fem divisioner, Infrastructure, Industrial & Digital Solutions, Process Industries, Energy och Management Consulting, erbjuder ingenjörs- och konsulttjänster inom huvudsakligen tre sektorer: energi, industri och infrastruktur.

Againity AB

Telefon:070-529 32 23
againity.se

Tillverkar ORC-turbiner för elproduktion från hetvattenpannor på värmeverk/reningsverk/deponier och spillvärme i industrier. Elproduktion från 20 till 2 000 kW.

AKJ Energiteknik AB

Telefon:054-18 70 85
www.akj.se

Vi erbjuder kundanpassade helhetslösningar för högeffektiv värme- och ångproduktion. I 50 år har vi med kompetent och kunnig personal erbjudit hållbara energilösningar som effektiviserat tusentals anläggningar. Vi arbetar i hela kedjan med rådgivning och projektering till installation, service och underhåll.

Amec Foster Wheeler Energi AB

Telefon:011-28 53 30
www.amecfw.com

Foster Wheeler Energi AB i Norrköping är ett dotterbolag inom den globala Foster Wheeler-koncernen, en internationellt väletablerad leverantör av avancerade ångpannor till kraftindustrin, kommunala energiverk och processindustrin, med över hundra års erfarenhet. En av Foster Wheelers hörnstenar är spjutspetsteknologin.

Arvika Fjärrvärme

Telefon:0570-81600
www.arvikateknik.se/sidor/om-oss/organisation-teknik-i-vast-ab/arvika-fjarrvarme-ab.html

Det kommunägda bolaget Arvika Fjärrvärme AB uppför, äger och driver anläggningar och distributionssystem för fjärrvärme och är aktiva inom Arvika centralort.

Axpo Sverige AB

Telefon:040-10 77 70
www.axpo.com

Axpo Sverige är en oberoende aktör på den svenska energimarknaden. Bolaget är specialiserat på tjänster till elproducenter, elhandelsbolag och energiintensiva industrier. Företaget erbjuder handel i råvarurelaterade instrument, portföljförvaltning och fysisk leverans till svenska kunder. Inom biomassa är Axpo specialiserat på produkter från södra Europa - restprodukter från oliver – men även pellets och andra biomassaprodukter. Företaget vill utveckla instrument som möjliggör prissäkringar inom biomassahandeln.

Bergkvist-Insjön

Telefon:0247-443 00
www.bergkvist-insjon.se

Bergkvist-Insjön är ett av Sveriges största familjeägda sågverksföretag. Bergkvist-Insjön har världen som marknad & exporterar omkring 85% av vår produktion, det mesta till Japan. I Insjön har vi en egen containerterminal som framförallt tillgodoser exporten.

BiodrivMitt

Telefon:070-414 05 45
biodrivmitt.se

BiodrivMitt, är sedan 2014 en ombildning av föreningen BiogasMitt (startade 2009). BiodrivMitt är en självständig intresseförening med vedertagna stadgar. Ändamålet är att i Dalarna och Gävleborg främja användning och produktion av förnybart producerade drivmedel samt påskynda omställningen till en fossilfri transportsektor. BiodrivMitt har cirka 60 medlemmar, i form av privata bolag, kommuner, kommunala bolag, övriga organisationer samt privatpersoner.

Biofuel impex AB

Telefon:0733-645242
www.biofuelimpex.se/

BioFuel Region AB

biofuelregion.se

BioFuel Region är ett samarbete i norra Sverige mellan kommuner, företag, organisationer, regionförbund, länsstyrelser, landsting och universitet. BioFuel Region är partipolitiskt obundna och stöds även av myndigheter som Trafikverket, Energimyndigheten och Skolverket.

Biometria

Telefon:010-228 50 00
www.biometria.se

Biometria är den nya organisationen för virkesmätning- och redovisning och är en fusion av fyra föreningar: SDC och virkesmätningsföreningarna VMF Nord, -Syd och -Qbera. Biometria är ett företag som verkar inom skogsnäringen med uppgift att stödja och utveckla virkeshandel, logistik och produktion på den svenska virkesmarknaden. Vi erbjuder tjänster för digitalisering och automatisering av virkesflödet och virkeshandeln, men arbetar även långsiktigt i samarbete med forskningsinstitut och universitet.

BioShare

Telefon:+46(0)705 844 668
bioshare.se/

BioShare utvecklar teknik för samproduktion av biokol, drivmedel och kemikalier i storskaliga förbränningsanläggningar.

BKtech

Telefon:010-207 08 49
www.bktech.se

BKtech är en privatägd industrikoncern med huvudfokus på energikonvertering i svensk industri. Idag består vi av tre bolag med olika inriktning. Tillsammans skapar den samlade förmågan och kompetensen oss möjligheten att erbjuda våra kunder en helhetslösning inom energikonvertering.

Bollnäs Energi AB

Telefon:0278-251 13
www.bollnasenergi.se

Bollnäs Energi äger och ansvarar för utbyggnad och drift av det nya fibernätet i Bollnäs kommun. I våra fyra värmeverk producerar vi fjärrvärme som vi levererar till våra kunder i Bollnäs, Kilafors, Arbrå och Rengsjö. I Säverstaverket, vårt värmeverk i Bollnäs, producerar vi även el som säljs via Helsinge elhandel där vi är delägare.

Borlänge Energi AB

Telefon:0243-730 00
www.borlange-energi.se

Borlänge Energi erbjuder Borlängeborna värme, el, vatten och stadsnät, tar hand om avfall och avlopp samt ger borlängeborna en god stadsmiljö.

Borås Energi & Miljö AB

Telefon:020-97 13 00
borasem.se/

Borås Energi och Miljö tar tillvara energiflöden i samhället och omvandlar energin i bland annat avfall till fjärrvärme, fjärrkyla och biogas. Företaget erbjuder energi- och avfallstjänster, sköter avfallshanteringen och avloppsreningen samt levererar dricksvatten i Borås.

Borås Stad

Telefon:033-35 73 70
www.boras.se

br.Svensson Skog AB

Telefon:0494-310 70
www.brsvensson.com

Företaget köper avverkningsrätter av privata skogsägare. Avverkar och flisar med egna resurser, varefter produkterna säljs vidare till industri och värmeverk.

Bracke Forest AB

Telefon:0693-105 75
www.brackeforest.com/

Bracke Forest AB säljer, producerar och utvecklar aggregat för röjning och avverkning av bioenergived.

Bruks Siwertell

Telefon:042-85800
www.bruks-siwertell.com

Bruks Siwertell is a market-leading supplier of dry bulk handling and wood processing systems. With thousands of installations worldwide, our machines handle your raw materials from forests, fields, quarries and mines, maintaining critical supply lines for manufacturers, mills, power plants and ports.

BTG BioLiquids BV

Telefon:+31 53 486 2287
www.btg-btl.com

BTG BioLiquids BV is delivering fast pyrolysis technology in the biomass energy sector. Headquartered in Enschede, The Netherlands.

C3C

Telefon:+46 470 34 74 60
c3c.se

Det kreativa Byggbolaget. Med stort focus på miljöteknik och över 180 års samlad erfarenhet av prefabbetong

Canoil

Telefon:08-644 40 44
www.canoil.se/

Canoil är ett familjeföretag som arbetat med förnyelsebara energiprodukter sedan 2009. De tillhandahåller förnyelsebara energiprodukter & tjänster inom smörjmedel, oljor, fetter och bränslen till kunder av alla storlekar.

Cellwood Machinery AB

Telefon:0380-760 00
www.cellwood.se

Cellwood Machinery är ett företag med rötter som maskintillverkare inom massa och pappersindustrin. På senare år inkluderar även verksamheten förbehandlingssystem för organiskt material för bioenergiproduktion. Kvarnar för träflis och pellets applikationer, dispersing av träpellets till pulver mm.

CMIK

www.cmik.se

CMIK jobbar med att effektivisera och optimera klienters bränslefrågor såsom inköp, logistik, lager, förbränning, marknad o strategi. CMIK är oberoende i bränslemarknaden och representerar värmesektorn. Våra ledord är: Trovärdighet, Hållbarhet och Effektivitet.

Colabitoil Sweden

Telefon:0771-10 10 40
www.colabitoil.com

COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är ett innovativt och snabbt växande svenskt ”Green Tech” företag som syftar till att bidra till ett mer hållbart samhälle. Företaget grundades 2013 med visionen att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel och på det sättet göra det möjligt för våra kunder att minska klimatpåverkan. Idag fokuserar Colabitoil framför allt på att utveckla och producera förnybara drivmedel som kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle. Bolaget bedriver fem affärsområden, produktion – licensiering – trading – hamn samt försäljning/distribution. Colabitoils kärnverksamhet finns i Sverige men affärsområden för licensiering och trading arbetar med kunder över hela världen – antingen direkt eller via vårt globala nätverk av partners.

COMASA

Telefon:+49 (0) 1 51/64 4163 89
www.comasa.eu

Cortus Energy AB

Telefon:08-752 81 05
www.cortusenergy.com

Cortus tillhandahåller miljöriktig och kostnadseffektiv förnybar energigas till process och kraftindustrier genom den patenterade förgasningsprocessen Woodroll.

Crespel & Deiters

Telefon:+49 5451 5000-0
Fax:49-545 15 000300
www.crespel-deiters.com

The Crespel & Deiters Group is one of the leading producers of wheat starches and wheat proteins in Europe.

E.ON Värme Sverige AB

www.eon.se

Produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme och totalvärme och därtill hörande tjänster.

Eco-1 Bioenergi AS

Telefon:+47 21 42 02 46
eco-1.no

Eco-1 Bioenergi är ett ledande bioeldningsoljesällskap i Norge. Sällskapet har egen produktion av bioeldningsolja, importerar olika kvalitéer av bioeldningsolja. Sällskapet samarbetar med flera större VVS-sällskap innan konvertering av bostadsrättsföreningar och industri till bioenergi.

Ecomb AB

Telefon:08-550 125 50
www.ecomb.se

Ecomb bedriver verksamhet inom energi- och miljöområdet, där bolaget levererar en patenterad teknik ”ecotubsystemet”, som effektiviserar förbränningsprocessen och minskar utsläpp från fast bränsle eldade ångpannor.

EFO AB

Telefon:08-24 90 50
www.efo.se

EFO har hand om försörjning av importbränslen och vissa inhemska bränslen till sina huvudmän. Volym ca 2 miljoner ton, ca 400 - 500 fartyg befraktas.

Ekman & Co AB

Telefon:031-750 55 00
www.ekmangroup.com

Ekman & Co. är ett handelshus bildat 1802 med huvudkontor i Göteborg. Företaget ägnar sig åt handel med massa, papper, återvunna material samt biobränslen. Verksamheten är global. Bioenergidivisionen handlar med pellets och oförädlade biobränslen, såsom trädbränslen, PKS mm. Företagets verksamhet omfattar hela skalan av engagemang från spot-affärer till partnerskap med producenter där Ekman sköter försäljning, logistik, försäkring, finansiering m.m.

Ekobalans Fenix AB

Telefon:070-515 37 89
www.ekobalans.se

Ekobalans gör gödselmedel av rötrester. Processen ger också en brännbar organisk fraktion som avsätts för energiändamål. Ekobalans arbetar också med konsulttjänster och utveckling för omhändertagande och nyttiggörande av rötrester och askor.

Eksjö Energi AB

Telefon:0381-368 60
www.eksjoenergi.se

Eksjö Energi AB är ett energiföretag som förser hushåll, företag och organisationer med el, fjärrvärme, data och telekommunikation, vatten och avlopp, drift och underhåll av gator och vägar samt renhållningstjänster inom Eksjö kommun. Helägt av kommunen.

Eksta Bostads AB

Telefon:0300-140 60
www.eksta.se

Eksta Bostads AB är främst ett kommunalt bostadsföretag men har en mindre fjärrvärmeverksamhet uppbyggd på 19 mindre biobränsleanläggningar i kombination med solfångaranläggningar.

Ekströms Värmetekniska AB

Telefon:08-710 09 70
www.ekstromsvarme.se

Ekströms Värmetekniska AB grundades år 1905 och har idag egen design, konstruktion, tillverkning och marknadsföring av ekonomisers, luftförvärmare och värmeväxlare med olika typer av fenade rör samt Ekströms unika kulsotningssystem. Kulsotnings systemet har sedan det patenterades av Ekströms Värmetekniska för mer än 50 år sedan levererats till mer än 1000 anläggningar runt om i världen.

Electrotech Sweden AB

Telefon:0120-354 00
www.electrotechsweden.se

Elmia AB

Telefon:036-15 20 00
www.elmia.se

Elmia AB är ett av Nordens ledande mässföretag och arrangerar årligen olika mässor inom en rad affärsområden, inklusive konferenser, kongresser och event.

ENA Energi AB

Telefon:0171-62 54 10
www.enae.se/

ENA Energi AB i Enköping är ett kommunägt aktiebolag som grundades 1972. Bolaget producerar el och fjärrvärme från nästan 100 procent biobränsle sedan mitten på 90-talet, då kraftvärmeverket togs i drift. Fjärrvärmen levereras till företag och privatpersoner i Enköping. Fjärrvärme i Enköping är en trygg och billig uppvärmningsform producerat av miljövänligt biobränsle. Biobränslet som används är till största delen returflis som återvinns vid olika miljöstationer runtom Mälaren. Fjärrvärmeproduktionen i Enköping tar därmed tillvara resurser som annars inte skulle ha utnyttjats.

Energifabriken AB

Telefon:0142-414 55
www.energifabriken.se

Energifabriken är en specialiserad leverantör av förnybara dieselbränslen. Vi arbetar främst med RME och HVO av mycket hög kvalitet och levererar i bulk och via våra tankstationer. Förutom att sälja och distribuera förnybara drivmedel erbjuder Energifabriken i dag alla tänkbara tjänster i anslutning till användningen av förnybara drivmedel. Energifabriken gör fordons och värmepannutredningar, verkstadsbesök och sätter upp serviceplaner för fordon och bränslepannor. Energifabriken bevakar också de lagar och regler som är aktuella för lagring av drivmedel. Vi hjälper också till med att ordna tillstånd från myndigheter för att ha en cistern med bränsle. Alla Energifabrikens kunder får hjälp med miljörapporter kopplade till bränsleanvändningen. Verksamheten startades 2006 av tre lantbrukarfamiljer från mellersta Sverige. Idag arbetar sex personer från dessa familjer i verksamheten. Utöver de sex ägarna som arbetar i företaget finns också administrativ personal samt ytterligare säljare anställda. Detta samt en serviceorganisation som består av inhyrda tekniker som arbetar med cisternlösningar.

Energikontor Sydost AB

Telefon:0470-72 33 20
www.energikontorsydost.se

Energikontor Värmland/Region Värmland

Telefon:054-701 10 95
www.regionvarmland.se

Energikontoret är ett regionalt kunskapscentrum för energi och klimatfrågor i Värmland. Vi är inget säljande konsultföretag.

Energilotsen Sverige AB

Telefon:0431-272 34
www.energilotsen.se

Energilotsen AB marknadsför RIOOLJA - Substitute till fossil eldningsolja, via eget tanklager i Kalmar. Energilotsen säljer även biogasråvaror och udda biobränslen.

Envigas

Telefon:08 121 44 020
www.envigas.com

Envigas build, own and operate high-precision pyrolysis processes to turn organic residuals into commodities sold to a range of applications. Any organic material can be used to produce BioCarbon and energy using our processes. Wood, bark or sawdust from the forests, stalks, husks or straw from the agro-sector or even slurrys such as manure can be turned into value using our processes. By building distributed systems our processes can increase local businesses, provide local heat or cooling and produce power locally while producing highly valued commodities.

EnviLoop AB

Telefon:021-10 56 40
www.enviloop.se

EnviLoop är ett teknik- och managementkonsultföretag som erbjuder såväl tjänster som produkter till i huvudsak processindustrin där följande marknadssegment kan nämnas: kraftvärme, vatten och avlopp, livsmedel samt papper och massa.

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Telefon:016-710 20 00
www.eem.se

Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) och SEVAB Strängnäs Energi (SEVAB) har i uppdrag att bedriva konkurrenskraftiga verksamheter inom energi- och miljöområdet som levererar optimal nytta till kunder och invånare med minimal miljöpåverkan.

Estech A/S

Telefon:+45 4527 5051
estech.dk

Estech A/S, which was established in late 2018, is an engineering and development company that further develops a number of the high-tech and economically sustainable environmental technologies that have previously been placed in its sister company PureteQ A/S. Estech is a subsidiary of the Dansk Synergi Group with its administration, testing centre and production based in Svendborg, Denmark. Estech has developed, manufactured and patented a new, unique incinerator that now makes it possible to convert a broad range of low-calorific and low-combustible substances, industrial byproducts and hazardous waste to usable energy in an economical and environmentally sustainable way.

Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB

www.eurofins.se

Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB erbjuder ackrediterade analyser av både fasta biobränslen och askor. Med hjälp av våra analyser kan ni få hjälp med att beskriva kvaliteten på biobränslet, skapa underlag för er prissättning samt säkerställa att askan kommer till sin rätt i skogsmark. Med Eurofins får ni en oberoende och trygg partner som kan hjälpa er med frågor kring bränsleanalyser!

European Willow Breeding

Telefon:070-660 77 44
www.ewb.nu

Förädling av nya salixsorter till bioenergiodlingar, samt licensiering av dessa till producenter som skall uppodla och sälja planteringsmaterial.

Exergetics AB

Telefon:0156-139 39

Exergi System Intl. AB

exergisystem.com/

Exergi system hjälper industrin att konvertera från fossil till förnybar energi. Exergi systems erbjuder kompletta modulanläggningar för ånga- och värmeproduktion från torra biobränslen.

Falbygdens Energi AB

Telefon:0515-77 75 00
falbygdensenergi.se

Falkenberg Energi AB

Telefon:0346-88 67 11
www.falkenberg-energi.se

Falu Energi & Vatten AB

Telefon:023-77 49 00
www.fev.se

Falu Energi & Vatten AB är ett bolag som ligger i framkant när det gäller att arbeta med klimat och energifrågor och framtidens infrastruktur. Tillsammans med dotterbolagen Falu Elnät AB och Falu Kraft AB är vi en spännande och utmanande arbetsplats där våra kärnvärden pålitlighet, effektivitet och uthållighet leder oss i vår vardag. Med våra verksamheter elnät, fjärrvärme & fjärrkyla, kraftproduktion, stadsnät, avfall samt vatten & avlopp är vi en viktig del av infrastrukturen i Falu kommun. Vi är cirka 160 anställda och omsätter cirka 600 miljoner kronor och är ett av Falu kommuns helägda dotterbolag.

Firefly AB

Telefon:08-449 25 00
www.firefly.se

Leverantör av brandskyddssystem inom processindustrin. Har utvecklat ett världsledande skyddssystem för preventivt skydd av materialhanteringsprocesser inom kraftvärmeverk och pelletsfabriker: IR- och UV/IR-detektorer samt släckningsutrustning med hjälp av vatten, dimma och ånga.

First Bioenergy FBIO AB

Telefon:08-10 99 15
www.stockholmsbulkhamn.se

Flogas Sverige AB

Telefon:08-675 00 80
www.flogas.se

Trading, marknadsföring och distribution av bränsle.

Forest2Market

Telefon:+358.40.186.3423
www.forest2market.com

Forest2Market was founded in January 2000 to empower participants in the global forest, wood products, paper products, biochemical and bioenergy industries to make exponentially better decisions through the strategic application of industry expertise and unique datasets.

Forssjö Pellets AB

Telefon:0150-734 00
www.forssjopellets.se

Forssjö Pellets AB ingår i koncernen Sandåsa Timber AB. Från skogen levereras råvaran till våra industrier där vi tillverkar och säljer förädlade trävaror, träpellets och biobränsle till industri- och konsumentmarknader. Forssjö Pellets har sedan 1995 utvecklat en produktion av träpellets, som är integrerad i skogs- och sågverksprocessen vid Forssjö Bruk i Katrineholms kommun. Detta är ett bra exempel på vårt långsiktiga miljötänkande där överskottet från skogs- och träindustriproduktionen används och förädlas till träpellets och trädbränsle. När du väljer närproducerad Svensk Träpellets från Forssjö Pellets, väljer du klimatneutral energi där råvaran är rent trä från närliggande skogar och till största delen från våra egna sågverk.

FVB Sverige AB

Telefon:021-81 80 50
www.fvb.se

Green Cargo AB

Telefon:010-455 40 00
www.greencargo.com

Green Cargos affärsidé är att erbjuda svenska näringslivet en effektiv och hållbar järnvägslogistik.

Green Ideas Group

Telefon:+47 93 480 044
greenideasgroup.com

Green Ideas Group AB is a company specialising in developing, selling and marketing technical solutions for the environment, in addition to consultancy services linked to this. Our solutions shall cut down on resources, be environmental friendly and contribute to sustainable development.

GreenExergy AB

Telefon:0910-70 84 70
greenexergy.se

GreenExergy utvecklar, designar och levererar Bioenergikombinat = kraftvärmeanläggning + pelletsfabrik = CHP P.

Gustafsborgs Säteri AB

Telefon:0435-340 45
www.gustafsborg.se

Göteborg Energi AB

Telefon:031-62 60 00
www.goteborgenergi.se

Som väst Sveriges ledande energiföretag erbjuder vi elnät, fjärrvärme, färdig värme, gas, kyla, energitjänster och kommunikation. Vi strävar efter att skapa långsiktigt hållbara energilösningar. Vi är ett energiföretag, en tjänsteleverantör som använder infrastrukturen för att skapa långsiktighet och stabilitet i våra erbjudanden Vi är ett företag med stark miljöprofil.

Halmstad Energi & Miljö AB

Telefon:035-19 16 08
www.hem.se

Haparanda Värmeverk

Telefon:0922-108 28
www.haparandavarmeverk.se/

Haparanda Värmeverk bildades 1984, ägs sedan 1 juni 2016 till 100 % av Haparanda kommun, efter ett långt och lyckosamt samarbete med Vattenfall. Verket producerar och distribuerar fjärrvärme inom de centrala delarna av Haparanda. Stor del av produktionen sker i Finland och regleras via ett samarbetsavtal med Tornio Energi där det huvudsakliga bränslet är torv.

Heat Management

Telefon:08-661 33 10
Fax:08-661 33 60
www.heatmanage.com

Hjälmarbygdens Bioenergi ek.för

Telefon:0703-321092
www.hjbe.se

Vi är ett företag ägt av salixodlare för att genom samverkan ge bättre leveranssäkerhet till våra kunder värmeverken. Vi samordnar skörd och transport av salix för att vara rationella och kostnadseffektiva.

HPP AB

Telefon:070-657 00 43

Tekniköverföring från Sverige till EU, Nordamerika och Asien. Analyser av drivkrafter och styrsystem. Organisationsutveckling för nya affärsområden och finansiering.

Hällefors Ekobriketter AB

Telefon:0591-161 13
ekobriketter.se

Tillverkar i huvudsak pellets, träbriketter och loggs.

Härjeåns Energi AB

Telefon:0680-175 00
www.hmab.se

HMAB tillverkar och levererar torra biobränslen i form av briketter och pellets av både torv och trä. HMAB bryter torv på egna torvtäkter och köper in spån från sågverk i regionen.

Hässleholm Miljö AB (HMAB)

Telefon:0451-26 82 00
www.hassleholmmiljo.se

Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett affärsmässigt bolag som helt ägs av Hässleholms kommun. Vi behandlar och återvinner avfall från hushåll, industri och andra verksamheter samt producerar och levererar fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe. Bolaget har en omsättning på ca 280 miljoner kronor per år och vi är runt 100 anställda. Tillsammans med invånarna i Hässleholms kommun och med stor hjälp av våra entreprenörer gör vi dagligen en insats för miljön. Genom att erbjuda förmånliga produkter och tjänster som minskar våra kunders miljö- och klimatpåverkan är Hässleholm Miljö med och bidrar till en bättre livsmiljö.

Imano AB

Telefon:010-4810000
www.tietoevry.com/se/branscher/energi/

Ledande leverantör av IT-tjänster för skogsindustrin. Vår spetskompetens används även inom andra branscher t.ex. offentlig sektor.

INADCO Moisture Measurement BV

Telefon:+31 497 517 291
inadco.nl

INADCO Moisture Measurement BV develops and produces measuring equipment for inline and online measuring in processes with fine and coarse bulk solids like biomass. Our specialty is the measurement of the moisture content with our own unique technology, which eliminates the need to use numerous calibration lines for each change in the product.

Independent Inspection Services AB

Telefon:+46(0)31 54 25 60
www.iisab.com/

Hiring Independent Inspection Services should always be a premium experience for our clients and stakeholders. Our demands towards our employees are as clear as they are strict: every member of the company must always actively participate in- and work for that all assignements will be performed with the highest possible quality.

Industri-Textil Job

Telefon:0320-21 02 00
www.industritextil.se

Utvecklar, tillverkar och säljer högpresterande industritextilier, filterutrustning, service och säkerhetsprodukter - alla med höga funktionsvärden. Företagets kunder är process- och tillverkningsindustri samt användare av produkter baserade på högpresterande textila material.

Innofreight Scandinavia AB

Telefon:+46 70 666 25 40
www.innofreight.com

Jernforsen Energy AB

Telefon:035-17 75 50
www.jernforsen.com

Jernforsen tillverkar kompletta värmecentraler (2-25 mw) för biobränslen såsom flis, bark och pellets. Företaget har tre kundgrupper: energibolag och kommuner som vill använda biobränsle, sågverk som vill ta vara på sitt råmaterial för att producera värme eller driva torkanläggningar samt industrier som behöver värme eller ånga för att driva olika processer.

Jolax AB

Telefon:0709-399 333
jolax.se/

Jolax AB har avtal med ett flertal maskinentreprenörer, fjärrvärmeverk, sorteringsanläggningar och deponier främst för att få tillgång till avfallsflöden till utvecklingsarbete samt att få ihop kedjan mellan leverantör och slutkund. De utvecklar nya koncept inom förbehandling av avfall för att långsiktigt skapa konkurrenskraftiga hållbara lösningar inom återvinning.

Jämtkraft AB

Telefon:063-14 90 00
www.jamtkraft.se/

Jämtkraft är ett energibolag med ryggraden i Jämtland och Norden som marknad. Vi hämtar vår drivkraft i naturen omkring oss; rika skogar, friska vindar, kraftfulla forsar och solen. Och vi arbetar för att omvandla kraften från de förnybara energikällorna till hållbar el.

Jämtlandsvärme AB

Telefon:0670-163 00
www.jamtlandsvarme.se

Bolagets affärsidé är att leverera fjärrvärme inom Strömsunds kommun. V

Jönköping Energi AB

Telefon:036-10 82 00
www.jonkopingenergi.se

Vi levererar el, värme, kyla och stadsnät till 55 000 kunder.

K Energitjänst AB

Telefon:010-207 11 18
kenergitjanst.se/

Vi på K Energitjänst bistår allt från privatpersoner med deras mindre värmeanläggningar och stora  kraftvärmeanläggningar med driftpersonal, driftsättning och driftstöd. Vi kan roster, pulver, BFB- och CFB-pannor, vattenrening, ånga- och hetvattensystem, turbin- och fjärrvärme. Hos oss finns också distributionstekniker inom fjärrvärme.

Kalmar Energi Värme AB

Telefon:0480-45 11 00
www.kalmarenergi.se

Produktion och distribution av träpulver, briketter, pellets.

Karlshamn Energi AB

Telefon:0454-818 00
www.karlshamnenergi.se

Karlshamns Hamn AB

Telefon:0454-30 50 00
www.karlshamnshamn.se

En av Sveriges största godshamnar. Djuphamn med stor kapacitet och ytor för torra biobränslen som flis, ved, pellets etc. samt cisternkapacitet för flytande produkter. Järnväg till kaj/magasin.

Karlssons Åkeri AB

Telefon:0703227673
kaab-akeri.se/

Kåab är ett starkt bolag med hög moral som levererar det vi lovar med kunden i fokus. Eftersom den största delen av våra transporter innefattar någon form av återvinning så ligger naturligtvis miljön högt i fokus och våra fordon körs till största del på HVO och RME.

Karlstads Energi AB

Telefon:054-540 00 00
www.karlstadsenergi.se

Kastrup & Genberg AB

Telefon:08-554 240 80
www.kastrup-genberg.se

Kastrup & Genberg AB grundades 1945 och har sedan dess levererat komponenter till industripannor. Programmet omfattar idag produkter för rengöring och renhållning av värmeytor i industripannor, maskiner för rengöring av rör samt produkter för rökgasanalys.

Katrinefors Kraftvärme AB

Telefon:+46-501-39 34 50
katrineforskraft.se/

Katrinefors Kraftvärme är en miljövänlig energiproducent, beläget i centrala Mariestad. Vi producerar fjärrvärme till VänerEnergi AB som är Mariestads fjärrvärmeleverantör, samt ånga till Metsä Tissue AB´s pappersproduktion.

Klüber Lubrication Nordic A/S

Telefon:08-590 986 00
www.klueber.com

Tillverkning av specialsmörjmedel smörjfetter, smörjoljor för avancerade applikationer Smörjmedel som bidrar att effektivisera produktions & underhåll.

Kom Entreprenad

Telefon:0292-440 60
www.komentreprenad.se

Driver panncentraler åt externa kunder. Levererar biobränsle. Terminal i eget bruk.

Konstholmen

Telefon:070-605 42 45
www.konstholmen.com

Vi är ett företag som är helt inriktad på utveckling av produkter, system och tjänster som leder till bättre lönsamhet och mindre miljöbelastningar

Kosan Gas

Telefon:031 - 65 52 00
www.kosangas.se

Kosan Gas är Nordens ledande leverantör av gasol i bulk. I Danmark dessutom marknadsledare av gasol i flaskor.

KPA Unicon Oy

Telefon:+358 207 749 200
Fax:35-820 77 49201
kpaunicon.se

KPA Unicon erbjuder ansvarsfulla energilösningar och livscykeltjänster. Vi är specialiserade på skräddarsydda och modulära pannanläggningsprojekt. Våra lösningar använder biomassa och fissila bränslen med hög effektivitet runt om i världen. Vi levererar våra anläggningar nyckelfärdiga eller som process leveranser beroende på kundernas behov. Vår egen serviceenhet erbjuder optimering och underhållstjänster under anläggningens hela livscykel. Vi erbjuder pannanläggningar för produktion av ånga, hetvatten och el. Lösningarna är utformade för en effektiv och miljövänlig användning av lokala biobränslen i energiproduktion. Panntekniken baseras på vår patenterade Biograte rundroster förbränningsteknik, Renefluidbed eller pulveriserad pelletsteknik, beroende på bränsle och användningsområde. Storleken är 5-50 MWth för biobränsleanläggningar och upp till 500 MWth för fossila bränslen. Våra anläggningar är konstruerade för att uppfylla de strängaste miljökraven med t.ex. mycket låga NOx-värden.

Kraftringen Energi AB

Telefon:046-35 60 00
www.kraftringen.se

Kraftringen Produktion AB (KPAB) är Lunds Energikoncernens produktionsbolag. Produktion sker av el, fjärrvärme och fjärrkyla. Bränslen är bioolja, RT-flis, naturgas och värmepumpar.

Laddsmart

laddsmart.se

Laddsmart är en informationsportal och tjänst inom temat elbilsladdning. Laddsmart hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar att hitta rätt laddlösning. Användare har tillgång till kostnadsfri rådgivning från experter på laddstolpar samt möjligheten att ta in offerter från laddstolpe-leverantörer baserat på behov och förutsättningar.

Lantbrukarnas Riksförbund

Telefon:08-787 50 00
www.lrf.se

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en pratipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRFs mer än 170 000 medlemmar driver tillsammans 90 000 företag.

Lantmännen Energi AB

Telefon:08-657 42 00
lantmannen.com

Inom division Energi samlar vi vår verksamhet inom energisektorn. Divisionen utvecklar och tillverkar biobaserade energiprodukter och miljöanpassade serviceprodukter.

Laxå Pellets AB

Telefon:0584-44 42 60
www.laxapellets.se

Laxå Pellets bildades 2004 och är en av Sveriges större producenter av bränslepellets, med en tillverkningskapacitet på 95 000 ton/år. Denna volym räcker till uppvärmning av cirka 15 000 småhus, och motsvarar energimängden i drygt 45 000 kubikmeter villaolja. Vi tillverkar träpellets av restprodukter från sågverk i närområdet. Vår pellets innehåller bara komprimerat trä, helt utan tillsatser. Laxå Pellets är ett fristående bolag som ägs till 100 % av Norrtull Energi AB, ett helägt dotterbolag till OK Ekonomisk Förening.

LaxåVärme AB

Telefon:0584-44 40 80
www.laxavarme.se

LaxåVärme AB, kommunägt produktions- och distributionsföretag av fjärrvärme.

Leijding Sweden AB

Telefon:070-666 25 40

Konsulttjänster: logistik, bil, järnväg, sjöfart.

Linnéuniversitetet

Telefon:0470-70 80 00
lnu.se

Luleå Energi AB

Telefon:0920-26 44 00
www.luleaenergi.se

Producent och distributör av fjärrvärme med bränslen flis, pellets, pulver, olja och gas. Driver även några färdig värme/närvärme med pellets som bränsle. Pelletsfabrik finns i dotterbolag.

Lundsby Biogas A/S

Telefon:+45 96 49 43 00
lundsbybiogas.dk/en

Lundsby Biogas Ltd. manage and build turn-key biogas plants in Denmark and the surrounding countries. We cooporate with various suppliers of upgrade plants, if the plant delivers bionatural gas to the Natural Gas Network. We participate in considerations with power/heating plants if there is a possibility of supplying to one. Lundsby Biogas Ltd. always deliver a well-tested and operating biogas plant, including the training of the personel. We provide ongoing support until the manager feels safe with the technical and biological part of the biogas plant.

Mantex

Telefon:08 477 04 80
www.mantex.se

Mantex is dedicated to applying dual-energy X-ray and associated techniques to the field of organic materials when used in large volumes. Our solutions help industries use their raw materials in the most efficient way. This will help the world’s resources go further, improve end products, whilst reducing waste and pollution. Today Mantex are active in the Pulp and Paper and Bioenergy markets. We have also provided solutions for the board industry, pellets production, and various research projects. We are always ready to discuss new applications and opportunities.

Mared Sustain Tech AB

Telefon:036-38 78 00
www.mared.se

Mared Group är en familjeägd koncern med bas i Huskvarna men har även verksamhet i Tidaholm. Resan startade på 60-talet och idag är vi fem affärsdrivandebolag och ett servicebolag där funktioner som HR, ekonomi, lager etc ingår. Vi är idag ett 50-tal anställda och har en omsättning på ca 180 miljoner SEK.

Marklund Solutions AB

Telefon:021-40 40 50
www.m-solutions.se

Marklund Solutions AB är ett konsultföretag startat våren 2014 med missionen att skapa skräddarsydda, gröna och lönsamma energiaffärer för företag som producerar eller konsumerar mycket energi.

Vi är specialister på allt från komplexa energisystem, förbränning, handelssystem och miljölagstiftning till datahantering, rapportering och utvärdering. Våra kunder är främst anläggningar som framställer energi genom förbränning.

Maskinflisning i Laxå AB

www.maskinflisning.se

Maskinflisning i Laxå  tar ett klimatsmart ansvar för människor och miljö genom att vara riktigt bra på att omvandla energived och annat trämaterial till bioenergi. Vi erbjuder hjälp med att sönderdela och omvandla trämaterial som energived, skogsråvara, returträ och biprodukter till bioenergi och är övertygade om att vårt engagemang i dig och i vårt arbete är stora anledningar till vår position  som ett av Sveriges marknadsledande företag inom bioenergibranschen.

MCD – Measure Connect Display AB

www.mcd.se

MCD är ett tjänste- och försäljningsföretag som med smarta nivåmätningssystem och egenutvecklad kommunikationslösning erbjuder nivåövervakningstjänster för företag som hanterar olika typer av bulkprodukter, både i flytande och fast form. Vår nivåövervakningstjänst SiteInfo ska kontinuerligt utvecklas med målsättning att vara ett användarvänligt verktyg för effektivare logistik och orderhantering samt bättre kontroll på lagernivåer i tankar och cisterner. SiteInfo ska göra vardagen enklare för kunden.  

Mellanskog ek för

Telefon:010-482 80 00
www.mellanskog.se

Mellanskog är en skogsägarförening med verksamhetsområde från Gotland i söder till Härjedalen i norr. Mellanskog är en kooperation och ägs av 26 000 medlemmar. Mellanskog är ett fullserviceföretag som erbjuder allt från avverkning, skogsskötsel, skoglig rådgivning och planering till ekonomiska tjänster tillsammans med samarbetspartners.

Methanol Institute

www.methanol.org

Founded in 1989, the Methanol Institute (MI) serves as the global trade association for the methanol industry representing the world’s leading methanol producers, distributors and technology companies.

Meva Energy AB

Telefon:+46 706 24 84 93
mevaenergy.com

Meva Energy is the world’s leading provider of gasification technology for renewable energy production based on small fraction fuels. Our system enables power and heat providers to utilize biomass in a uniquely efficient and profitable way. The company was founded in 2008 in Sweden as a result of biomass gasification research at Luleå University of Technology and at the Energitekniskt Centrum – ETC – gasification center. Since then they have built world class expertise within thermochemical process engineering, gasification and syngas cleaning.

Mittuniversitetet / NAT

Telefon:0611-861 12
www.miun.se

Mixport AB

Telefon:0294-51 24 44

Mjölby-Svartådalen Energi AB

Telefon:0142-855 00
www.mse.se

Modity Energy Trading

Telefon:046-32 59 00
www.modity.se

Modity hjälper energibolag, större energi producenter och förbrukare med en trygg och effektiv förvaltning av deras energiportfölj för el, gas och miljö instrument. Vi hanterar även balansansvar samt tillgodoser kunders behov av bränslen.

Molkom Biovärme AB

Telefon:0553-414 77

Mälardalens Högskola, Inst f Samhällsteknik

Telefon:021-15 17 68
www.mdh.se

Mälarenergi AB

Telefon:021-39 50 00
www.malarenergi.se

Naturbruksprogrammet Ljusdals kommun

Telefon:0651-725 79
slottegymnasiet.se

Naturbruksprogrammet Ljusdals kommun, med blivande utgång bioenergi.

NDPower

Telefon:070-663 66 47
ndpower.se

Nordic Distributed Power AB (NDPower) förser kunder i södra Afrika med förnybara energilösningar och finansiering, baserat på moderna och pålitliga tekniker för sol och biomassa, i samarbete med nordiska leverantörer och partners.

Neova AB

Telefon:0650-54 74 00
www.neova.se

Med ett produktsortiment av torv tillgodoser Neova en betydande del av den svenska marknadens behov av växt- och energitorv. All produktion och leveranser av energi- och växttorv sker från våra egna torvtäkter. Energitorv används för värmeutvinning som så kallad stycketorv och frästorv. Växttorven är näringsrik torv som används för jordförbättring, både till större anläggningar och till villaträdgårdar.


Sedan 6 november 2019 bedrivs Neovas tidigare värme- och energiverksamhet i det nya bolaget Nevel – en leverantör av avancerade industriella och kommunala infrastrukturlösningar. För mer information, besök nevel.se

Neste Oil

www.neste.se

Neste hjälper kunder inom transport, stadsbyggnad, flyg samt polymer- och kemikaliebranscherna att göra verksamheten mer hållbar. Neste är världens största producent av förnybar diesel och förnybart jetbränsle raffinerat från avfall och restprodukter, och vi inför även förnybara lösningar inom polymer- och kemikaliebranscherna. Neste genomför också tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter och utforskar sätt att börja använda plastavfall som råmaterial vid tillverkning av ny plast.

NIBE AB / Nibe Brasvärme

Telefon:0433-751 20
www.nibefire.eu

Contura är marknadsledande i Sverige på brasvärmeprodukter och en av de ledande tillverkarna i övriga Europa. Contura ingår i Nibe Stoves som är ett affärsområde i börsnoterade Nibe-koncernen.

Norra Skog

Telefon:063-14 58 30
www.norrskog.se

Norra Skog drivs av att göra skogsägarlivet i Norrland så värdefullt som möjligt. Vi ägs utav våra medlemmar och verkar för deras bästa, alltid. Både när vi ger råd om hur de kan få ut det mesta och bästa av sitt skogsägande och när vi representerar dem politiskt.

Norrenergi AB

Telefon:08-475 04 00
www.norrenergi.se

Norrenergi är ett kommunalägt, lokalt energibolag i norra stor Stockholm som producerar, distribuerar och säljer fjärrvärme och fjärrkyla med tillhörande tjänster.

Norrtälje Energi AB

Telefon:0176-718 00
www.norrtaljeenergi.se

Kommunägt energibolag, fjärrvärme, elproduktion, eldistribution, stadsnät och elförsäljning.

Nårab

Telefon:0435-296 50
www.narab.se

Nårab är ett kommunalt avfallsbolag. Vi producerar biogas som förbränningsmetod. Producerar flis , RT-flis och avfallsbränsle.

Nässjö Affärsverk AB

Telefon:0380-51 70 00
www.nav.se

Inom NAV-koncernen finns Nässjö Affärsverk Elnät och Citynätet i Nässjö och tillsammans tillhandahåller vi tjänster inom fjärrvärme, fiber, elnät, VA och avfallshantering samt har kraftproduktion i Ramsjöholm.

OP ERJO AB

Telefon:0433-120 65

Erjo har under 50 år konstruerat, byggt samt servat mobila och stationära flishuggar och dess kringutrustning. OP Erjo ingår i OP gruppen som har stor närvaro i energi- och återvinningsbranschen med ett omfattande starkt servicenät i Skandinavien som våra kunder får tillgång till. Vi kan även erbjuda service och kontroll av brandsläcknings system. OP gruppen är verksam i flera olika segment:

  • Bioenergi
  • Mobilt: Entreprenad – Lastbil – Traktor – Terminal
  • Stationärt: Sågverk – Massabruk - Värmeverk

Organofuel Sweden AB

www.organofuelsweden.com/

Organofuelsweden arbetar med att utveckla och kommersialisera olika typer av biodrivmedel med en ny unik teknologi.

Oxelösunds Hamn AB

Telefon:0155-25 80 00
www.oxhamn.se

Vi erbjuder helhetslösningar inom logistik och kan hantera hela din transportkedja, från start till mål. Vårt hamndjup på 16,5 meter, vårt isfria läge, direkt anslutning till både motorväg och järnväg, samt kort insegling, gör att vi kan erbjuda våra kunder unika möjligheter och en effektiv service.

Pannprojekt Lars-Åke Nyberg AB

Telefon:0651-76 93 60

Petro Bio AB

Telefon:031-335 49 50
www.petro.se

PetroBio has, since the start 1964, provided innovative burner technology for industrial applications. Our products and solutions are adapted to solid, liquid or gaseous fuels, in the range of 2-50 MW (or higher, when burners are combined). PetroBio has taken on the climate challenge and provides several options for fuel conversions or new plants, fired by biomass based fuels. Among our customers you will find industries, energy companies in district heating and waste to energy and marine applications, all in need of heat or steam. Since 2018 PetroBio is part of the family owned VYNCKE group.

Phoenix BioPower AB

Telefon:073-423 22 55
phoenixbiopower.com

Phoenix BioPower is developing the future of biomass-fired power generation systems: the BTC. The Biomass-fired TopCycle - the BTC - is a high-pressure and integrated plant to convert biomass to power. By gasifying the biomass in combination with a high-pressure gas turbine process and massive steam injection, unprecendented conversion efficiencies are achieved. Together with its plannable production capacity and best-in-class total efficiencies, the BTC plant will change how renewable power is produced in the future.

Piteå Science Park

www.piteasciencepark.se

Piteå Science Park arbetar nära forskningsinstitut och akademi för att driva utvecklingen av Piteås starka profilområden: kulturella och kreativa näringar, cleantech och högteknologiska material. Inom verksamhetsområdet cleantech så finns fokus området biobaserad industri/ekonomi.

Plåt & Spiralteknik i Torsås AB

Telefon:+46 (0)486 456 50
www.pst.se/

Vi är på god väg att bli Europas ledande tillverkare av spiraltransportörer; och vi har redan tillverkat över 7000 olika spiraltransportörer. Du finner våra produkter runt om i världen och i de mest skilda branscher. Vår styrka som leverantör är vår förmåga att finna lösningar, att vi är mångsidiga och flexibla. Vi tar inte bara ansvar för varandra i vårt team – utan för dig som kund. Du ska känna dig trygg med oss som din partner.

Porcupine AB

Telefon:070-622 35 71
www.porcupine.se

Preem AB

Telefon:010-450 10 01
www.preem.se

Preems verksamhet sträcker sig från egna raffinaderier till de cirka 520 tankställena runt om i Sverige.

Pugerups Gods

Telefon:0413-334 11
pugerup.se

Ramboll Sweden AB

Telefon:010 615 60 00
se.ramboll.com

Ramboll är en ledande samhällsrådgivare med 16 500 experter i 35 länder som designar framtidens städer och samhällen. Vi drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge tillbaka till samhället. Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar.

REBIO AB

Telefon:090-14 26 55
www.rebio.se

REBIO AB är ett biobränsleföretag som ägs av 13 stycken privata sågverk och träförädlingsföretag i norra Sverige. Vi handlar huvudsakligen med träbränslen från sågverk och skog.

Region Halland

Telefon:035-13 48 00
www.regionhalland.se

Region Halland, tillväxt, innovationsstöd inom bioenergi.

Region Örebro Län

Telefon:019-602 63 21
www.regionorebrolan.se

Vi är ett regionalt Energikontor. Områden: Projekt, Nätverk, Information/kurs + konferens.

Renetech AB

www.renetech.net

Företaget utvecklar projekt inom området förnybar energi och återvinning av biomassa, till energi och växtförbättring. Företaget är främst verksam inom EU (Sverige och Irland) samt i Östafrika, men ser ökad efterfrågan i utvecklingsländer i Asien och Latinamerika.

Renewable Energy Group

Telefon:+49 2862 9100-50
www.regfuel.com

RenFuel AB

Telefon:08-791 20 40
renfuel.se

RenFuel bedriver forskning, processutveckling och kommersialisering av biomassa genom katalytiska processer för ombildning till flytande kolväten. Resultatet blir ett oljederivat vilket kan i ett raffinaderi ombildas till bensin eller diesel.

RISE Research Institutes of Sweden AB

Telefon:010-516 62 80
www.ri.se

RISE AB är ett internationellt ledande institut för forskning och innovation. Vi skapar, använder och förmedlar internationellt konkurrenskraftig kompetens för utveckling och utvärdering av teknik, material, produkter och processer. Därmed bidrar vi till värdeskapande och förnyelse i näringslivet.

S:t E Maritime & Shipping AB

Telefon:08-636 25 60
www.stemshipping.se

STEM Shipping är ett internationellt skeppsmäkleri som arrangerar transporter av flytande produkter på Transportörens uppdrag. Vi har sedan starten 2009 arbetat med fokus mot transport av biobränslen, och befraktar tonnage över hela världen. STEM Shipping fraktar årligen över 1,5 miljon ton produkt.

Safetech HB

Telefon:031-68 50 05
safetech.nu

Safetech levererar kompletta system för förebyggande brandskydd. Vi tillhandahåller projektering, leverans, installation, utbildning och service.

Sala-Heby Energi AB

Telefon:0224-576 00
www.sheab.se

Sedan år 1973 har vi försett hushåll och byggnader med el och fjärrvärme, hela tiden med hållbarhet och långsiktighet i åtanke.

Saxlund Sweden AB

Telefon:08-580 873 00
www.saxlund.se

Saxlund är en miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar, och servar utrustning och anläggningar för miljövänlig, effektiv och resurssnål energiproduktion.

SCA Skog AB, Norrbränslen

Telefon:0911-775 89
www.sca.com/skog

Vi erbjuder skogliga tjänster för ett lönsamt och hållbart skogsbruk.

Scandbio AB

Telefon:010-45 67 300
www.scandbio.com

Scandbio är Sveriges största företag inom fasta förädlade trädbränslen och vi säljer 100 % förnybar energi i form av pellets, briketter, loggs och pulver. Produkterna värmer privata hushåll, ger energi till kommunala och statliga verksamheter, samt driver produktionen i små och stora industrier.

Scandinavian Energy Solutions AB

Telefon:070-887 72 83
www.ses.com.se

Scandinavian Energy Solutions AB (SES AB)aims to facilitate further expansion of trade-economic and technical cooperation between Scandinavia and Eastern Europe. SESAB also provides consultancy services to help achieve successful implementation of various renewable energy projects. Our knowledge of the market is unrivaled. Partners and founders of the company have over 15- years of successful unique and extensive experience in the development of projects of conventional and renewable energy.

Scheuch GmbH

Telefon:+43 77 52 905-0
Fax:43-775 29 0565000
www.scheuch.com/en

Technology for clean air. Innovative air and environmental technology for industrial applications has been Scheuch's stock in trade for 50 years now. Whether the solutions involve extraction, dedusting, conveying, flue gas purification or plant manufacturing, Scheuch is a leading expert with a pole position on the market in numerous sectors, and offers its customers application-specific, high-quality solutions to their air and environmental technology issues.

SEKAB BioFuels & Chemicals AB

Telefon:0660-758 00
www.sekab.com

SEKAB-gruppen är en av Europas ledande etanolaktörer. Vi producerar och distribuerar bioetanol som drivmedel och gröna kemikalieprodukter, samt utvecklar nästa generations etanolprocess baserad på cellulosa. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för, och aktivt medverka till, framtidens hållbara transporter med hjälp av långsiktigt hållbara biodrivmedel.

SenSiC AB

Telefon:08-542 44 900
sensic.se

SenSiC utvecklar, tillverkar och säljer kiselkarbidbaserade gas sensorer för förbränningssystem. SenSiC unika biovärmesensor mäter både CO och O2 i en och samma lösning och är avsedd för småskaliga värmepannor, sensorn gör det möjligt att bättre optimera förbränningsprocesser i t.ex. pellets, flis och vedpannor än med ren syresensor.

Setra Trävaror AB

Telefon:08-705 03 00
www.setragroup.com

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukande skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. I koncernen ingår nio sågverk och tre förädlingsenheter. Två av sågverken, Malå och Rolfs, har intrigerat sågning och hyvling. Bioprodukter som flis, spån och bark uppstår i såg- och hyvelprocesser och efterfrågas bland annat av energisektorn och pappers- och massaindustrin.

Sigholm Tech AB

Telefon:021-12 03 10
www.sigholm.se

Vi tror på samverkan mellan människa, teknik och affär. För att kunna uppnå hållbara samhällen i en föränderlig värld tror vi att fjärrvärmen har en nyckelroll att spela. Vi har därför specialiserat oss på faktorer som effektiviserar ett fjärrvärmebolags lönsamhet och stärker dess konkurrenskraft. Sigholm erbjuder högkvalitativa tjänster inom projektledning inom anläggningsindustrin, verksamhetsutveckling, optimering av fjärrvärme, digitala lösningar, utveckling och visuell kommunikation.

Silvana Import Trading Inc.

Telefon:+1 514 939 3523
www.silvanatrading.com

Canadian Importer of Scandinavian Equipment.

Skellefteå Kraft AB

Telefon:0910-77 25 00
www.skekraft.se

Skellefteå Kraft är en av Sveriges fem största elproducenter och störst bland de kommunägda kraftbolagen. Vår pro­duktion är koncentrerad till norra Sverige och vi har egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft, värme och bioenergi. Energiproduktion Vi producerar el från förnybara energikällor. Till allra största delen kommer elen från norrländsk vattenkraft och vind­kraft. Elnät Vårt elnät är 1 200 mil långt och finns i nio kommuner. Det är ett av Sveriges regionnät. Fjärrvärme Vårt största fjärrvärmenät finns i Skellefteå, vi har också flera mindre nät i regionen. Vår fjärrvärme produceras främst med biobränsle.

Skogsaktiebolaget Eternali AB

eternali.se

Eternali´s business concept is straight forward: We aim to create shareholder value from forestry in harmony with the environment and for the benefit of the climate.

Skövde Energi AB

Telefon:0500-49 95 34
skovdeenergi.se

Fjärrvärme produktion/distribution med biobränsle och avfall som huvudsakliga bränslen.

SLU, Skogens Biomaterial och Teknologi

Telefon:090-786 81 00
www.slu.se/institutioner/skogens-biomaterial-teknologi

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, på Sveriges Lantbruksuniversitet, utför grund- och forskarutbildning samt forskning som bidrar till en utvecklad biobaserad ekonomi med skogens biomaterial som en viktig resurs.

Smedjebacken Energi AB

Telefon:0240-66 06 01
www.smedjebacken.se

Kraftproduktion, elinstallation, fjärrvärme, vatten och avlopp, bredband samt elnätsverksamhet i särskilt dotterbolag.

Solpojkarna AB

Telefon:020-89-92-94
solpojkarna.nu/

Vi är ett glatt och hängivet gäng på Solpojkarna, som tycker att saker och ting inte behöver vara så komplicerade jämt. Med en kunnig projektledare, bra planering och fantastiska installatörer,  löser vi det mesta gällande värme och kyla.

Solör Bioenergi

Telefon:0533-101 91
solorbioenergi.se

Solör Bioenergi är en ledande aktör inom förnyelsebar energi baserad på trädbränslen och fjärrvärme. Vår kärnverksamhet är fjärrvärme, energiåtervinning av miljöfarligt träavfall, kreosot och cca-impregnerat trä, produktion av ånga och el samt produktion av biobränslen i form av pellets, briketter och flis.

St1 Sverige AB

www.st1.se

St1s vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO₂-medveten energi. Vårt mål är att utveckla och kommersialisera funktionella och hållbara energilösningar. Miljöarbetet är vårt mest prioriterade område och vi jobbar målmedvetet för att introducera nya, moderna lösningar. Vi tillverkar etanol av livsmedelsavfall för att minska bilarnas negativa miljöpåverkan. Vi tillför grön el från våra vindkraftverk i Finland och borrar för geotermisk djupvärme för att tillföra energi för fjärrvärme.

Stena Oil AB

Telefon:010-445 00 00
www.stenaoil.com/

Stena Oil is the reliable supplier of choice for our customers from all around the world. Our strong focus on safety, availability, operations excellence, high quality marine fuels and competitive prices make us the number one bunker supplier in Scandinavia. Day and night creating value for our customers is our top priority.

Stockarydsterminalen AB

Telefon:076-128 12 22
www.stockarydsterminalen.se

Järnvägsterminal i Småland som hanterar skogliga produkter i rund eller flisad form samt recyclingsortiment.

Stockholm Exergi

Telefon:08-671 70 00
www.stockholmexergi.se

Fortum Värme äger kraftvärme, fjärrvärme och kyla, produktionsanläggningar i Stockholms området. Vi distribuerar och levererar värme, kyla och gas till våra kunder som utgörs av industri, kontor/lokaler och bostäder.

Stora Enso Bioenergi AB

Telefon:01046-80 000
www.storaenso.com

Stora Enso är en global skogsindustrikoncern med betydande verksamhet i Sverige. Total omsättning av bioenergi är ca 5 TWh oförädlat trädbränsle samt 300.000 ton pellets. Av detta används ca 2 TWh i egen industriell kraftvärmeproduktion.

STX Commodities Sweden

Telefon:0313 115 126
www.stxgroup.com

STX Commodities är ett internationellt handelshus inom förnybar energi och handlar biobränslen, biogas, förnybar elektricitet och utsläppsrätter på över 17 olika marknader.

SunPine AB

Telefon:0911-23 28 00
www.sunpine.se

Utvinner biodiesel från råtallolja.

Svenska Kyrkans Skogscertifiering

Telefon:+46-70-3330974
www.svenskakyrkan.se/stiftensskogar

Sveprol Bio Production AB

Telefon:08-23 09 50
www.mbpsolutions.com

Sveprol Bio Production AB ingår i MBP Group. MBP Group bedriver handel samt förädlar och levererar flytande biobränslen och tekniska oljor globalt. I en leveranskedja utgör Sveprol MBP:s sista länk mot den Svenska biooljemarknaden. Sveprol är en teknisk facilitet med kompetens och utrustning att kvalitetssäkra biooljor före leverns.

Swedish Exergy

Telefon:+46 (0) 31 51 39 90
www.swedishexergy.com

Our clients maximize their use of energy through our technologies and thereby become more energy efficient, an ever pressing concern in todays world, with added financial benefits. Our experience and know-how with Exergy technologies is unmatched. We have developed our technologies over the past 40+ years and they are today used in a wide range of industries such as Energy production, pulp and paper, sludge treatment, sugar, tea, mining and many more.

Swestep

Telefon:0763 97 9574
swestep.com

Swestep is a green technology pioneer that develops, sells and operates SWESTEP Plants that utilizing the revolutionary Catalytic Conversion (CC) process. The company vision is to become one of the solutions to the global waste challenges and a fossil free economy. "Biomass to Liquid - Waste to Energy - Waste to Liquid"

Sågverken Mellansverige

Telefon:023-840 60
www.sagverken.se

Söderenergi AB

Telefon:08-553 055 00
www.soderenergi.se

Söderenergi producerar el motsvarande förbrukning för 100 000 villor och fjärrvärme för ca 120 000 hushåll, kontor och industrier i Södertälje, Nykvarn, Botkyrka, Salem och Huddinge. Vi levererar också värme till Fortum i Stockholms stad. Vi eldar till 90 procent med förnyelsebara bränslen. 2010 invigdes Igelsta kraftvärmeverk som är Sveriges hittills största bioeldade kraftvärmeverk.

Söderhamn NÄRA

Telefon:0270-766 00
www.soderhamnnara.se

Södra Skogsenergi AB

Telefon:0470-890 00
www.sodra.com

Södra Skogsenergi levererar ca 4.3 TWh fasta biobränslen till förbrukare i södra Sverige och Danmark.

Tekniska Verken i Kiruna AB

Telefon:0980-707 23
www.tekniskaverkenikiruna.se

I företaget ingår även renhållning, vatten/avlopp, slamtömning, skötsel av gator och parker samt kommunens projekt.

Tekniska Verken i Linköping AB

Telefon:013-20 80 00
www.tekniskaverken.se

Tibro Kommun Värmeverket

Telefon:0504-180 00
www.tibro.se

Tierps Fjärrvärme

Telefon:0293-130 75
temab.tierp.se/fjarrvarme

Torkapparater AB

Telefon:08-660 20 60
www.torkapparater.se

Leverantör av system för torkning, förgasning. pyrolys och torrifiering av biobränslen. Systemen är mycket färdiga och inefattar värmeåtervinning och processtyrning.

TRB Sverige AB

Telefon:033-10 24 20
trb.se

TRB Sverige AB är ett branschföretag inom transportnäringen som ägs av 12 större transport- och logistikföretag runt om i Sverige. TRB-nätverket driver genom sina delägarföretag gemensamt drygt 100 drivmedelsanläggningar. Ambitionerna för TRB:s tankstationsnät är att tankstaionsnätet ska utgöra en möjlighet för delägarföretagen att erbjuda sina kunder miljö- och klimatsmarta transport- och logistiktjänster.

Trollhättan Energi AB

Telefon:020-89 90 00
www.trollhattanenergi.se

Trätransporter i Norrbotten AB

Telefon:0911-23 30 90
bdx.se/om-bdx/

Tylöskog AB

Telefon:035-662 00
tyloskog.se/

Tylöskog AB bedriver import och export av all skogsråvara. Vårt huvudsakliga handelsområde är Östersjöregionen.

Umeå Energi AB

Telefon:090-16 38 00
www.umeaenergi.se

Umeå Energis verksamhet är indelad i fem affärsområden: Värme, Elnät, Elhandel, UmeNet samt Sol, Vind & Vatten. Affärsområde Värme innefattar produktion, försäljning och distribution av fjärrvärme och fjärrkyla inom Umeå Kommun och Bjurholm Dessutom erbjuds Umeå kommun och andra externa kunder avfallshantering i form av förbränning.

UNY-Konsult AB

Telefon:0495-201 05
www.unykonsult.se

UNY är en komplett leverantör av utrustning för förädling av bl.a. träbaserade råvaror. Vi projekterar och bygger anläggningar 1 000 - 100 000 årston. UNY har Bandtorkar, Salmatecs pelletspressar, Mesken spånbalning, ACO-fuktmätning. UNY arbetar även på konsultbasis.

Vasa Värme

Telefon:020-802 800
www.vasavarme.se

Vasa Värme producerar och distribuerar fjärrvärme, baserad på biobränsle. Vasa Värme startade 2014 och finns i dag på fem orter i Sverige: Kalix, Edsbyn, Alfta, Malmköping och Krokek. Från 2021 kommer vi även att leverera fjärrvärme på Ekerö.

Vattenfall AB Heat Nordic Generation

Telefon:020-82 00 00
www.vattenfall.se

Vattenfalls huvudprodukter i Sverige är el och värme. Här är vi verksamma i alla länkar i värdekedjan; produktion, distribution och försäljning och produktionen sker huvudsakligen från vindkraft, kärnkraft, biomassa och vattenkraft.

Vegoil Energy Provider AB

Telefon:0454-38 06 74
www.vegoil.se

Vegoil är främst en leverantör av biooljor till den nordiska marknaden. Vi har tankanläggning i Sölvesborg, där är vi även användare av bioolja för uppvärmning. Vegoil bedriver också handelsverksamhet av vegetabiliska oljor och energiråvaror. Vi bedriver dessutom konsultverksamhet inom områdena ovan.

VEÅ AB

Telefon:0382-15 80 20
www.vea.se

VEÅ AB utvecklar, konstruerar, tillverkar och marknadsför ång- och hetvattenpannor samt kompletta pannanläggningar till industrier samt värme- och kraft producenter i skandinaven.

Vida Energi AB

Telefon:0472-439 00
www.vida.se

Vida Energi AB, bolag i Vidakoncernen. Säljer koncernens bioprodukter, producerar och säljer skogsbränslen. Egen tillverkning och försäljning av bränslepellets, briketter och stallströ för djurhållning.Vida pappersbruk förser Lessebo med värme.

Votion Biorefineries AB

Telefon:+46 73-330 07 43
votionbio.com/

Vi fokuserar på bioraffinaderiet. Teknologiutveckling, processdesign, projektering, projektutveckling, säker drift och råvaruförsörjning är alla fokuserade på att få ut maximalt ur hållbar biomassaråvara. Innovation är essentiellt eftersom tekniska genombrott fortfarande behövs för att generera högvärdiga produkter från bark, lignin, alger, sjögräs, halm, bagass, med mera.

VänerEnergi

Telefon:0501-637000
vanerenergi.se/

VänerEnergi är ett kommunägt energibolag som ägs av Mariestads kommun 88% och Töreboda kommun 12%. Följande affärsområden ingår i företaget: fjärrvärme, elnät, stadsnät, telekom samt nya energisystem. Företaget äger elförsäljningsbolaget VänerEl 100% samt Katrinefors kraftvärme AB 50%. VänerEnergi köper fjärrvärme från Katrinefors kraftvärme AB, vilken produceras med fiberslam och returträ i Mariestad. Egen biobränsleproduktion i Töreboda och Lyrestad.

Värnamo Energi AB

Telefon:0370-69 41 00
www.varnamoenergi.se

Västerbergslagens Energi AB

Telefon:0240-876 00
www.vbenergi.se

Västra Mälardalens Energi & Miljö

Telefon:0221-67 06 10
www.vme.se

Växjö Energi AB

Telefon:0470-77 52 00
www.veab.se

WestEnergy AB

Telefon:0510-172 10
westenergy.se

WestEnergy AB startade 1998 och har sitt huvudkontor i Lidköping. Vår affärsidé är att tillhandahålla miljövänlig bioenergi i form av bioolja. Den bioolja som vi saluför, importerar vi direkt från Europa. För att säkerställa en så effektiv transport som möjligt, har vi valt att frakta vår olja med båt till vår depå i Trollhättan.

Wibax AB

Telefon:0911-25 02 00
wibax.com

Leverantör av biooljor och kemikalier till processindustri samt energimarknaden. Har marknadens bästa logistiklösning med ett eget tankbilsåkeri samt egna strategiskt placerade terminaler för att kunna leverera en säker lösning till kunderna. Erbjuder även konverteringsuppdrag där Wibax genomför en "ax-limpa" lösning från ekonomiska kalkyler till ombyggnationen och igång körning.

World Thermal Service – WTS AB

Telefon:0155-28 49 15
www.wtsab.com

WTS AB levererar pulver brännare 2 - 5 mw. Konvertering från fossilt bränsle till biobränsle, pulverbrännarsystem för nya pannor.

Ystad Energi AB

Telefon:0411-57 70 00
www.ystad.se/ystadenergi/

Ystad Energi AB är ett kommunalt ägt energi bolag. Inom bolaget finns en fjärrvärmeverksamhet. Energiproduktionen är ca 155 GWh per år. Fjärrvärmenätet är 87 km långt och har ca 1400 anslutningspunkter. I fjärrvärmeproduktionen använder YEAB, huvudsakligen biobränsle (>95%), deponigas (<3%) och EO1 (<2%). Den totala installerade biobränsle effekten är 41 MW.

Ånge Energi AB

Telefon:0690-25 01 00
www.angeenergi.se

Ånge Energi AB, producerar, distribuerar och säljer energi. Energitjänster och entreprenadverksamhet inom energibranchen.

Älmåsen konsult i Tenhult AB

Telefon:0708-528628

Hjälper företag och andra förbrukare att byta ut fossil energi till biobränsle som värmekälla.

Ørsted

Telefon:Tel. +46 40 627 07 50
orsted.se/om-oss/orsted-i-sverige

Ørsteds vision är att skapa en värld som helt och hållet drivs av grön energi. Ørsted utvecklar, bygger och driver havs- och landbaserade vindkraftsparker, solcellsparker, energilagringsanläggningar, anläggningar för förnybar vätgas och gröna bränslen samt bioenergianläggningar. Dessutom tillhandahåller Ørsted energiprodukter till sina kunder. Ørsted är det enda energibolaget i världen med ett vetenskapligt baserat mål för nettonollutsläpp som validerats av Science Based Targets-initiativet (SBTi), och Ørsted har som mål att leverera en nettopositiv biodiversitetseffekt från alla nya projekt inom förnybar energi som företaget beställer senast från och med 2030.

Vi använder oss av cookies.Läs mer