Våra nätverk & samarbeten

Som medlem i Svebio får du medverka på våra nätverksträffar och vara delaktig i våra projekt.

Exempel på nätverk är ”BioDriv” nätverket för ”Mindre värme- och kraftvärmeanläggningar”. Vill du veta mer om detta är du välkommen att kontakta Karolina Norbeck, 08-441 70 80.

Svebio är också en del av ”Förnybarhetsrådet”, ett samarbete mellan Svensk Vindenergi, Svensk Solenergi och Svebio.

Vi använder oss av cookies. Läs mer