Nätverk och samarbeten

Som medlem i Svebio får du medverka på våra nätverksträffar och vara delaktig i våra projekt.

  • BioDriv

Svebios nätverk för biodrivmedelsföretag heter BioDriv och har som ambition att samla alla aktörer verksamma inom biodrivmedel i Sverige. Läs mer här

  • ENplus®

ENplus® är ett världsledande, transparent och oberoende certifieringssystem för träpellets. Läs mer här

  • Nätverket för fjärrvärmekommunikation

Nätverket för fjärrvärmekommunikation är för Svebios medlemsföretag inom fjärrvärme. Läs mer här

  • Nätverket för ”Mindre värme- och kraftvärmeanläggningar”

Nätverket för Mindre värmeverk är för Svebios medlemsföretag inom småskalig och medelstor biovärme & -kraft. Läs mer här

  • Biooljenätverket

Svebios nätverk för biooljor samlar aktörer verksamma som producenter, leverantörer och konsumenter. Biooljor används främst för uppvärmning men har fått bredare spridning även som råvara till biodrivmedel och biokemikalier. Detta nätverk leds av programdirektör Tomas Ekbom.

  • Förnybarhetsrådet

Svebio är också en del av Förnybarhetsrådet, ett samarbete mellan Svensk Vindenergi, Svensk Solenergi och Svebio. Läs mer här.

Vi använder oss av cookies.Läs mer