Våra nätverk & samarbeten

Som medlem i Svebio får du medverka på våra nätverksträffar och vara delaktig i våra projekt.

  • BioDriv

Svebios nätverk för biodrivmedelsföretag heter BioDriv och har som ambition att samla alla aktörer verksamma inom biodrivmedel i Sverige. Läs mer här

  • ENplus®

ENplus® är ett världsledande, transparent och oberoende certifieringssystem för träpellets. Läs mer här

  • Nätverket för fjärrvärmekommunikation

Nätverket för fjärrvärmekommunikation är för Svebios medlemsföretag inom fjärrvärme. Läs mer här

  • Nätverket för ”Mindre värme- och kraftvärmeanläggningar”

Nätverket för Mindre värmeverk är för Svebios medlemsföretag inom småskalig och medelstor biovärme & -kraft. Läs mer här

  • Biooljenätverket

Svebios nätverk för biooljor samlar aktörer verksamma som producenter, leverantörer och konsumenter. Biooljor används främst för uppvärmning men har fått bredare spridning även som råvara till biodrivmedel och biokemikalier. Detta nätverk leds av programdirektör Tomas Ekbom.

  • Swedish Bioenergy Climate Solutions

Det finns en stor potential för export av svensk teknik och kunskap inom bioenergiområdet på marknader både inom och utanför Europa. Affärs- och tillväxtmöjligheter finns för många svenska bioenergiföretag bl.a. inom skogsbränsleteknik, salixteknik, biogas-, pelleterings och alternativa förädlingstekniker samt teknik för biobränslebaserad el- och värmeproduktion. Av marknaderna i Europa är Frankrike, som har infört en relativt hög CO2-skatt, troligen den marknad som inledningsvis kommer att prioriteras. För marknaden i Nordamerika ser företagen Kanada som en intressant inkörsport i och med undertecknandet av CETA-avtalet.

”Swedish Bioenergy Climate Solutions” har fått stöd av Energimyndigheten för att finansiera ett sekretariat som kan hjälpa till att nå ut internationellt med svensk teknik, innovationer och tjänster inom bioenergiområdet. Projektarbetet leds av en projektgrupp bestående av RISE, Svebio, PelletsFörbundet och Skogforsk. Kontaktperson hos Svebio är Gustav Melin, vd.

Läs mer på www.svebioclimate.se

  • Förnybarhetsrådet

Svebio är också en del av Förnybarhetsrådet, ett samarbete mellan Svensk Vindenergi, Svensk Solenergi och Svebio. Läs mer här.

Vi använder oss av cookies. Läs mer