Aktuellt från Svebio

Här hittar du information från oss, debattinlägg, nya rapporter, intressanta artiklar och annat som vi tycker är viktigt!

 • 27 juni 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Stubbar och sly – så mycket kan vi skörda

När man debatterar ökad produktion av biokraft, biodrivmedel och nya biobaserade material kommer alltid frågan: Finns det tillräckligt med biomassa…

 • 22 juni 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

“So much nonsense has been told – high time for the real story”

Interview in Energy Post with bioenergy expert André Faaij. “An enormous amount of nonsense” has been told about bioenergy, says…

 • 22 juni 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Gustav Melin i tidningen Skogen: Biodrivmedel för en euro

BIOEKONOMI. "Biomassan är inte den begränsande faktorn och därför kommer man att kunna producera biodrivmedel för en euro per liter…

 • 21 juni 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Förnybarhetsrådet i Almedalen: EU:s Vinterpaket – gas eller broms för förnybar energi?

Förnybarhetsrådet, Svebio, Svensk Solenergi och Svensk Vindenergi, bjuder in till seminarium och mingel på Teaterskeppet i Almedalen den 4 juli.

 • 20 juni 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Skogsindustrierna: Förslag från miljöutskottets rapportör ett dråpslag för bioenergi från skogen

Nu börjar det hetta till i förhandlingarna om EU:s förnybartdirektiv som förväntas kunna vara på plats i december. Rapportören i…

 • 15 juni 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av två uppdrag..

.. om förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall, samt icke-farligt byggnads- och rivningsavfall.

 • 15 juni 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissyttrande över Statens Energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraft

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, är inte remissinstans för rubricerade rapport, men önskar framföra synpunkter på rapporten och dess slutsatser.

 • 12 juni 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

WBA lanserar ny global bioenergistatistik

World Bioenergy Association (WBA) is pleased to announce the launch of WBA Global Bioenergy Statistics 2017 report. This report is…

 • 12 juni 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Tema fjärr- och kraftvärme i nästa nummer av Bioenergi!

Bioenergi nr 4 har tema ”Fjärr- och kraftvärme”. I detta nummer ingår även vår unika Biokraftkarta med alla biokraftvärmeverk i…

 • 12 juni 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Världsnyheter mötte storpublik i skogen

Världens största skogsmässa var i år större än någonsin, både till yta och till antal utställare. Många besökare lockades till…

 • 9 juni 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Beställ boken Bioenergy – The Swedish experience!

Den tredje utgåvan av vår populära bok "Bioenergy – The Swedish experience" finns att beställa i tryck eller ladda ner…

 • 9 juni 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

The Eickhout paradox: How to reach 45% renewables by 2030 while jeopardising the EU’s main source of renewable energy?

"En krigsförklaring mot bioenergin från EU-parlamentets gröna". Läs Aebioms svar angående Bas Eickhouts rapport!

 • 1 juni 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Tylöskog – Nya medlemmar i Svebio

Vi hälsar Tylöskog välkomna som medlemmar i Svebio!

Vi använder oss av cookies.Läs mer