Tillbaka

Svebios remissvar på promemorian Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framhålla följande:

De reformer som nu genomför för att skärpa EU:s handel med utsläppsrätter är mycket välkomna och har redan lett till höjda priser på utsläppsrätter, som dock tillfälligt sjunkit något som resultat av corona-pandemin. Den snabbare avtrappningen och det nya regelverket kring marknadsstabilitetsreserven kommer att få stor betydelse för att minska utsläppen av koldioxid och för teknikutveckling och konvertering av anläggningar som använder fossila bränslen.

Läs hela remissvaret

Vi använder oss av cookies.Läs mer