Remissvar

En av Svebios viktigaste uppgifter är att vara remissinstans, och därigenom föra fram bioenergibranschens synpunkter och krav, och på så sätt påverka svensk energi- och klimatpolitik.

 • 18 december 2009
 • Remissvar

Remissyttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring av de svenska reglerna för motorbränslen och motorfordons avgasrening

 • Ladda ner som PDF
 • 18 december 2009
 • Remissvar

Svenska Kraftnäts rapport Tröskeleffekter och förnybar energi

 • Ladda ner som PDF
 • 9 december 2009
 • Remissvar

Kvotpliktssystem för biodrivmedel ER 2009.27

 • Ladda ner som PDF
 • 9 december 2009
 • Remissvar

Remissvar på_Hållbarhetskriterier – förslag till implementering

 • Ladda ner som PDF
 • 7 december 2009
 • Remissvar

Reviderad förordning om anmälan om investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska gemenskapen

 • Ladda ner som PDF
 • 1 december 2009
 • Remissvar

Ursprungsgarantier för förnybar energi

 • Ladda ner som PDF
 • 1 december 2009
 • Remissvar

Remissyttrande avser Energimyndighetens rapport_Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatssystemet mm

 • Ladda ner som PDF
 • 27 november 2009
 • Remissvar

Remissyttrande över Miljömålen i nya perspektiv-betänkande av utredning om miljömålssystemet_SOU 2009.83

 • Ladda ner som PDF
 • 14 augusti 2009
 • Remissvar

Remissyttrande över Ds 2009.24 Effektivare skatter på klimat- och energiområdet

 • Ladda ner som PDF
 • 3 juli 2009
 • Remissvar

Remissyttrande över förslag till förordning om stöd till åtgärder för att främja en effektiv användning av förnybara gaser

 • Ladda ner som PDF
 • 8 maj 2009
 • Remissvar

Ändring i förordningen 2003.120 om elcertifikat

 • Ladda ner som PDF
 • 29 april 2009
 • Remissvar

Sustainable biomass production for energy

 • Ladda ner som PDF
 • 9 mars 2009
 • Remissvar

Remissvar över reviderat direktiv för byggnaders energiprestanda

 • Ladda ner som PDF
 • 12 februari 2009
 • Remissvar

Remissyttrande om EU-kommissionens grönbok om biologiskt avfall

 • Ladda ner som PDF
 • 30 januari 2009
 • Remissvar

Offentlig upphandling av energirelaterad utrustning

 • Ladda ner som PDF
 • 28 januari 2009
 • Remissvar

Ett energieffektivare Sverige SOU208.25 och SOU2008.110

 • Ladda ner som PDF
 • 15 januari 2009
 • Remissvar

Remissyttrande över SLUs rapport_Möjligheter till intensivodling av skog

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies.Läs mer