Tillbaka

Svebio publicerar rapporten "Hantering av risk och styrmedel för nya svenska bioraffinaderier"

Svebio publicerar en rapport utförd under kontrakt med Vinnova inom programmet Cirkulär och biobaserad ekonomi – från teori till praktik.

Titel: Hantering av risk och styrmedel för nya svenska bioraffinaderier
Författare: Tomas Ekbom, Svebio och Martin Gavelius, K & M Industria
Februari 2020

Vi använder oss av cookies.Läs mer