Tillbaka

Replik Aftonbladet: Det är gott om plats för energigrödor i Sverige

REPLIK. Lina Burnelius från Skydda skogen går till häftigt angrepp mot den svenska politiken för att öka användningen av biodrivmedel. Hon vänder sig särskilt mot användningen av rapsolja och tallolja, råvaror som Preem vill använda vid raffinaderiet i Lysekil. Hennes motstånd mot dessa råvaror är svårt att förstå, skriver Gustav Melin och Alarik Sandrup på Aftonbladet Debatt.

Odling av raps och andra energigrödor på åkermark kan öka betydligt både i Sverige, i resten av EU och i våra grannländer i Central- och Östeuropa, där mycket åkermark lagts ned sedan Sovjetunionens fall. Kontinuerligt ökade skördar och stagnerande befolkning i Europa ger också utrymme för mer energiodling.

Det finns en betydande potential också i Sverige. Enligt Klimatpolitiska vägvalsutredningen kommer omkring en halv miljon hektar av odlingsmarken inte att behövas för livsmedelsproduktion.

Dessutom hotas 200 000 hektar av nedläggning utöver de 230 000 hektar som redan lagts ned sedan 1990.  Sverige har i dag cirka 2,5 miljoner hektar åkermark. Alternativet till att odla energigrödor är beskogning, som ger ett mindre variationsrikt landskap och är negativt för biodiversiteten.

Läs hela repliken hos Aftonbladet

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer