Remissvar

En av Svebios viktigaste uppgifter är att vara remissinstans, och därigenom föra fram bioenergibranschens synpunkter och krav, och på så sätt påverka svensk energi- och klimatpolitik.

 • 8 juni 2020
 • Remissvar

Remissvar på förslag till föreskrifter om ändring av Statens Energimyndighets föreskrifter (STEMF 2017/3) om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har som mål att utveckla användningen av bioenergi i Sverige på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebios nätverk BioDriv engagerar aktörer inom biodrivmedel, både producenter, distributörer och användare, inom både konventionella…

 • Ladda ner som PDF
 • 8 juni 2020
 • Remissvar

Remissvar på förslag till föreskrifter om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har som mål att utveckla användningen av bioenergi i Sverige på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebios nätverk BioDriv engagerar aktörer inom biodrivmedel, både producenter, distributörer och användare, inom både konventionella…

 • Ladda ner som PDF
 • 5 juni 2020
 • Remissvar

Remissvar rörande Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet samt genomförande av vissa delar av det omarbetade förnybartdirektivet

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att ge synpunkter på rubricerade rapport och vill framföra följande:

 • Ladda ner som PDF
 • 1 juni 2020
 • Remissvar

Remissvar på promemorian Avskaffad skattebefrielse för vissa biobränslen för uppvärmning samt ändrade förutsättningar för skattebefrielse för biogas och biogasol

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att ge synpunkter på rubricerade promemoria och vill framhålla följande:

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies.Läs mer