Aktuellt från Svebio

Här hittar du information från oss, debattinlägg, nya rapporter, intressanta artiklar och annat som vi tycker är viktigt!

 • 16 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios yttrande över Statens Energimyndighets promemoria Miljöinformation om drivmedel

Svenska Bioenergiföreningen (Svebio) har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framföra följande:

 • 13 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Skärpt läge för nya krav på låga emissioner

Det kommer nya EU-krav på alla förbränningsanläggningar, från de små villapannorna till de största kraftvärmeverken. För nya anläggningar är det…

 • 10 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Klimatkliv för bioenergi – Så fungerar det!

Regeringen tillför ytterligare 800 miljoner till Klimatklivet nästa år. Hur kan bioenergiföretagen vara med och dela på miljonerna? Ett stort…

 • 10 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Sveriges biovärme räcker till 2,7 miljoner villor

Under 2015 producerade Sveriges fjärrvärmenät sammanlagt 42 000 gigawattimmar biovärme. Det är tillräckligt för att värma nästan 2,7 miljoner normalvillor.

 • 9 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Kom och diskutera bioenergibranschens utmaningar på Stora Biokraft- och Värmekonferensen!

Bioenergibranschen påverkas starkt av Energiuppgörelsen och av kommande EU-direktiv. Låga el- och bränslepriser, obligatoriska hållbarhetskriterier och skärpta utsläppskrav är bara…

 • 5 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Ytterligare studiebesök: Biobränsleterminalen i Forsbacka

Vi har utvidgat programmet med ytterligare ett studiebesök under Stora Biokraft- och Värmekonferensen 14 november. Vi besöker biobränsleterminalen i Forsbacka…

 • 3 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Möt en av finalisterna till E-Prize 2017: Againity producerar el med hjälp av sopor

Vi önskar Againity lycka till och passar på att hälsa Elin Ledskog från Againity välkommen som talare på Stora Biokraft-…

 • 2 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Boka ditt boende på Högbo Brukshotell

Vi rekommenderar att du som ska delta i Stora Biokraft- och Värmekonferensen bokar ditt boende så snart som möjligt för…

 • 2 oktober 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Debatt i Land Lantbruk: Sverige behöver ett biodrivsmedelskliv

Det behövs ett biodrivmedelskliv för att få fart på den svenska produktionen av biodrivmedel från skogsråvara. Det anser Kjell Andersson,…

 • 25 september 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Lyssna på Elin Ledskog från Againity på Stora Biokraft- och Värmekonferensen

Againity möjliggör småskalig elproduktion från hetvatten i värmeverk – med god lönsamhet. Med fem installerade turbiner under det senaste året…

 • 25 september 2017
 • Svebionytt
 • Kjell Andersson

Kjell bloggar på Elskling.se: Sverige är bäst på bioenergi i EU

Sverige är bäst i EU på att använda bioenergi. I hela 132 dagar skulle vi klara oss på enbart bioenergi…

 • 25 september 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Välkommen till Stora Biokraft- och Värmekonferensen 14-15 november i Högbo Bruk

Nu är det dags att anmäla sig till årets Stora Biokraft- och Värmekonferens, med studiebesök och utställning, som arrangeras av Svebio…

 • 22 september 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Följ med på studiebesök till Bomhus Energi 14 november

Nu är det dags att anmäla sig till årets Stora Biokraft- och Värmekonferens som i år arrangeras på Högbo Brukshotel strax…

 • 14 september 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios yttrande över preciserade bestämmelser om slutprodukter i lagstiftningen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Svebio har tagit del av den föreslagna formuleringen av en ny paragraf i förordningen och vill framföra följande:

 • 14 september 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Konkurrenskraftig småskalig kraftvärme? Ny rapport från Svebio

Förnybar el ökar i Sverige, men produktionen blir mer väderberoende och produktions- och prissvängningar förväntas öka. Kan värmeverken bidra med…

 • 12 september 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Bioenergi nr 4: Vattenfall planerar att investera 3,5 miljarder i Uppsala

Den största delen av pengarna väntas gå till ett nytt värmeverk med en effekt på 110 MW för användning av…

 • 29 augusti 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios yttrande över MCP-direktivet

Remissyttrande över Naturvårdsverkets förslag till genomförande i Sverige av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 av den 25 november 2015…

 • 22 augusti 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Förnybarhetsrådet i NyTeknik: ”Ta strid för bättre energiregler i EU”

DEBATT. Förbjud skatter på egen el och ge fler möjlighet att äga solpaneler. Sverige måste ta strid för omställningen till…

 • 16 augusti 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Flytta in hos oss på Holländargatan!

Vill du sitta i en miljö där det flödar mycket information om bioenergi och där det alltid finns någon att…

 • 14 augusti 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Slutförhandlingarna om EU:s nya klimat-och energipolitik viktigast för Svebio

Det är viktigt att slutförhandlingarna om EU:s klimat- och energipolitik 2020–2030 ger ett bra resultat. Det framhåller Svensk Bioenergiföreningen, Svebios,…

 • 10 juli 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Mer sommarläsning: Svebios nyhetsbrev Bioenerginytt!

Som medlem i Svebio får du vårt nyhetsbrev BinBip (Bioenerginytt & Bioenergi i pressen) varje månad. Det innehåller de aktuella…

 • 7 juli 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Tomas Ekbom i SvD: ”Flygskatt och kvotplikt kan ge Sverige ny industri”

Regeringens planer på att införa skatt på flygresor tycks kunna bädda för politiskt kaos – helt i onödan.

 • 5 juli 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Industriguiden – Från fossilt till förnybart!

Välkommen till den fjärde upplagan av tidningen Bioenergis Industriguide. Läs om ekonomiska förutsättningar, goda exempel och hitta leverantörer för att…

 • 4 juli 2017
 • Svebionytt
 • Kjell Andersson

Vi bjuder på sommarläsning!

Den tredje utgåvan av vår populära bok "Bioenergy – The Swedish experience" är nu tillgänglig som pdf.

 • 27 juni 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Stubbar och sly – så mycket kan vi skörda

När man debatterar ökad produktion av biokraft, biodrivmedel och nya biobaserade material kommer alltid frågan: Finns det tillräckligt med biomassa…

 • 22 juni 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

“So much nonsense has been told – high time for the real story”

Interview in Energy Post with bioenergy expert André Faaij. “An enormous amount of nonsense” has been told about bioenergy, says…

 • 22 juni 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Gustav Melin i tidningen Skogen: Biodrivmedel för en euro

BIOEKONOMI. "Biomassan är inte den begränsande faktorn och därför kommer man att kunna producera biodrivmedel för en euro per liter…

 • 21 juni 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Förnybarhetsrådet i Almedalen: EU:s Vinterpaket – gas eller broms för förnybar energi?

Förnybarhetsrådet, Svebio, Svensk Solenergi och Svensk Vindenergi, bjuder in till seminarium och mingel på Teaterskeppet i Almedalen den 4 juli.

 • 20 juni 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Skogsindustrierna: Förslag från miljöutskottets rapportör ett dråpslag för bioenergi från skogen

Nu börjar det hetta till i förhandlingarna om EU:s förnybartdirektiv som förväntas kunna vara på plats i december. Rapportören i…

 • 15 juni 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av två uppdrag..

.. om förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall, samt icke-farligt byggnads- och rivningsavfall.

 • 15 juni 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissyttrande över Statens Energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraft

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, är inte remissinstans för rubricerade rapport, men önskar framföra synpunkter på rapporten och dess slutsatser.

 • 12 juni 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

WBA lanserar ny global bioenergistatistik

World Bioenergy Association (WBA) is pleased to announce the launch of WBA Global Bioenergy Statistics 2017 report. This report is…

 • 12 juni 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Tema fjärr- och kraftvärme i nästa nummer av Bioenergi!

Bioenergi nr 4 har tema ”Fjärr- och kraftvärme”. I detta nummer ingår även vår unika Biokraftkarta med alla biokraftvärmeverk i…

 • 12 juni 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Världsnyheter mötte storpublik i skogen

Världens största skogsmässa var i år större än någonsin, både till yta och till antal utställare. Många besökare lockades till…

 • 9 juni 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Beställ boken Bioenergy – The Swedish experience!

Den tredje utgåvan av vår populära bok "Bioenergy – The Swedish experience" finns att beställa i tryck eller ladda ner…

 • 9 juni 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

The Eickhout paradox: How to reach 45% renewables by 2030 while jeopardising the EU’s main source of renewable energy?

"En krigsförklaring mot bioenergin från EU-parlamentets gröna". Läs Aebioms svar angående Bas Eickhouts rapport!

 • 1 juni 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Tylöskog – Nya medlemmar i Svebio

Vi hälsar Tylöskog välkomna som medlemmar i Svebio!

 • 29 maj 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Phoenix BioPower – nya medlemmar i Svebio

Vi hälsar Phoenix BioPower välkomna som medlemmar i Svebio!

 • 24 maj 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

ABC i Göteborg summerade läget för nya biodrivmedel

– Vi är en ung industri som behöver trygghet och stabila villkor för att våga investera. Vi behöver garanterade marknader…

 • 18 maj 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Debut för bioflygbränsle på Göteborg Landvetter Airport

Idag tankades för första gången flygplan på Göteborg Landvetter Airport med biobränsle. Det är en stor dag för klimatarbetet inom…

 • 15 maj 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Träffa dessa företag i Göteborg på torsdag!

Företag från 21 länder registrerade för Advanced Biofuels Conference i Göteborg den här veckan. Vi börjar med studiebesök 17 maj…

 • 9 maj 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Bilutställning under Advanced Biofuels Conference nästa vecka!

Välkommen att ta del av miljöbilsutställningen i Göteborg nästa vecka. Här följer lite mer info på engelska:

 • 5 maj 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Kaisa Hietala, Eric Sievers and Patrick Gruber, three engaging speakers at ABC in two weeks!

Come and listen to engaging presentations during the International Advanced Biofuels Conference 17-19 May in Gothenburg!

 • 2 maj 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Välkommen till Göteborg och Advanced Biofuels Conference 17-19 maj!

I Sverige sker just nu en omfattande satsning på nya långsiktiga styrmedel för biodrivmedel med bland annat en reduktionsplikt, vilket…

 • 27 april 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Delta i matchmaking under Advanced Biofuels Conference 18 maj i Göteborg

Som deltagare i konferensen har du möjlighet att delta i matchmaking utan kostnad.

 • 27 april 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Ytterligare ett studiebesök på Advanced Biofuels Conference 17 maj!

Som deltagare i konferensen har du nu även möjlighet att delta i "The orange tour: Renewable marine fuel" som besöker…

 • 26 april 2017
 • Svebionytt
 • Kjell Andersson

Svebios remissyttrande över promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har inte fått rubricerade promemoria på remiss men vi önskar framför synpunkter på förslagen.

 • 24 april 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissyttrande över promemorian Ett bonus-malussystem för nya lätta fordon

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att avge yttrande över rubricerade promemoria och vill framföra följande.

 • 19 april 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Remissyttrande över promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att avge yttrande över rubricerade promemoria och vill framföra följande.

 • 19 april 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissyttrande över Energikommissionens betänkande

Svebio har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande och vill framför följande:

 • 19 april 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar på promemorian Genomförande av ILUC-direktivet

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framföra följande:

 • 12 april 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios svar på remissen ”Energi- och Klimatprogram för Örebro län 2017-2020”

Vi tackar för möjligheten att ge synpunkter på förslaget till Energi- och Klimatprogram för Örebro län.

 • 12 april 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Beställ vår bok ”Bioenergy the Swedish experience”

Svebios bok ”Bioenergy – The Swedish Experience. How bioenergy became the largest energy source in Sweden” (senast utgiven 2015) berättar historien om…

 • 7 april 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Myth-Busters on renewable fuels at Advanced Biofuels Conference in Gothenburg!

Today, the debate run high on biofuels, their impacts and sustainability and both biofuels on the market and biofuels under…

 • 29 mars 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Program för Svebios Vårmöte och Årsmöte 5 april

Nästa vecka är det dags för Vårmöte och Årsmöte för Svebio. Vi bjuder in till en spännande dag med diskussioner…

 • 29 mars 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Sustainability of the bioenergy sector in focus

Nordic Baltic Bioenergy Conference 2017 kicks off on Wednesday 29 March in Messukeskus, Helsinki. This year the event focuses on…

 • 28 mars 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Här är klimatbesluten som regeringen måste ta

Regeringen har på kort tid lämnat en rad besked vad gäller transporterna och klimatet, bland annat reduktionsplikt för drivmedel och…

 • 23 mars 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Träffa dessa företag i Helsingfors nästa vecka!

Nästa vecka, 29-31 mars, slår vi upp portarna till Nordic Baltic Bioenergy Conference i Helsingfors.

 • 19 mars 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Affärsmöjligheter i Finland

I Finland sker just nu en omfattande satsning på nya biobränsleanläggningar, särskilt i södra Finlands storstadsområden, där man fortfarande eldar…

 • 24 februari 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Med rätt villkor kan vi bygga ut för mer grön el

De svenska fjärrvärmeföretagen, kan producera mycket mer miljövänlig el i form av biokraft i våra fjärrvärmesystem. Men då krävs en…

 • 19 januari 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Miljöteknik till nya marknader – Ny utlysning DemoMiljö 2017

Har ditt företag en idé eller produkt som kan bidra till minskad fattigdom och en bättre miljö?

 • 18 januari 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Medverka i svensk samlingsmonter under Hannover industrimässa, 24-28 april 2017!

Som ett led i Energimyndighetens långsiktiga arbete för att främja svensk miljö- och energiteknik arrangerar vi en svensk samlingsmonter i…

 • 16 januari 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Låt elcertifikatsystemet premiera effekt

Den stora utmaningen för att nå målet 100 % förnybar elproduktion 2040 är att säkerställa att det finns tillräckligt med…

Vi använder oss av cookies. Läs mer