Aktuellt från Svebio

Här hittar du information från oss, debattinlägg, nya rapporter, intressanta artiklar och annat som vi tycker är viktigt!

 • 27 april 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Ytterligare ett studiebesök på Advanced Biofuels Conference 17 maj!

Som deltagare i konferensen har du nu även möjlighet att delta i "The orange tour: Renewable marine fuel" som besöker…

 • 26 april 2017
 • Svebionytt
 • Kjell Andersson

Svebios remissyttrande över promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har inte fått rubricerade promemoria på remiss men vi önskar framför synpunkter på förslagen.

 • 25 april 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Delta i matchmaking under Advanced Biofuels Conference 18 maj i Göteborg

Som deltagare i konferensen har du möjlighet att delta i matchmaking utan kostnad.

 • 24 april 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissyttrande över promemorian Ett bonus-malussystem för nya lätta fordon

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att avge yttrande över rubricerade promemoria och vill framföra följande.

 • 19 april 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Remissyttrande över promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att avge yttrande över rubricerade promemoria och vill framföra följande.

 • 19 april 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissyttrande över Energikommissionens betänkande

Svebio har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande och vill framför följande:

 • 19 april 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar på promemorian Genomförande av ILUC-direktivet

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framföra följande:

 • 12 april 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios svar på remissen ”Energi- och Klimatprogram för Örebro län 2017-2020”

Vi tackar för möjligheten att ge synpunkter på förslaget till Energi- och Klimatprogram för Örebro län.

 • 12 april 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Beställ vår bok ”Bioenergy the Swedish experience”

Svebios bok ”Bioenergy – The Swedish Experience. How bioenergy became the largest energy source in Sweden” (senast utgiven 2015) berättar historien om…

 • 7 april 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Myth-Busters on renewable fuels at Advanced Biofuels Conference in Gothenburg!

Today, the debate run high on biofuels, their impacts and sustainability and both biofuels on the market and biofuels under…

 • 29 mars 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Program för Svebios Vårmöte och Årsmöte 5 april

Nästa vecka är det dags för Vårmöte och Årsmöte för Svebio. Vi bjuder in till en spännande dag med diskussioner…

 • 29 mars 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Sustainability of the bioenergy sector in focus

Nordic Baltic Bioenergy Conference 2017 kicks off on Wednesday 29 March in Messukeskus, Helsinki. This year the event focuses on…

 • 28 mars 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Här är klimatbesluten som regeringen måste ta

Regeringen har på kort tid lämnat en rad besked vad gäller transporterna och klimatet, bland annat reduktionsplikt för drivmedel och…

 • 23 mars 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Träffa dessa företag i Helsingfors nästa vecka!

Nästa vecka, 29-31 mars, slår vi upp portarna till Nordic Baltic Bioenergy Conference i Helsingfors.

 • 19 mars 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Affärsmöjligheter i Finland

I Finland sker just nu en omfattande satsning på nya biobränsleanläggningar, särskilt i södra Finlands storstadsområden, där man fortfarande eldar…

 • 24 februari 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Med rätt villkor kan vi bygga ut för mer grön el

De svenska fjärrvärmeföretagen, kan producera mycket mer miljövänlig el i form av biokraft i våra fjärrvärmesystem. Men då krävs en…

 • 19 januari 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Miljöteknik till nya marknader – Ny utlysning DemoMiljö 2017

Har ditt företag en idé eller produkt som kan bidra till minskad fattigdom och en bättre miljö?

 • 18 januari 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Medverka i svensk samlingsmonter under Hannover industrimässa, 24-28 april 2017!

Som ett led i Energimyndighetens långsiktiga arbete för att främja svensk miljö- och energiteknik arrangerar vi en svensk samlingsmonter i…

 • 16 januari 2017
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Låt elcertifikatsystemet premiera effekt

Den stora utmaningen för att nå målet 100 % förnybar elproduktion 2040 är att säkerställa att det finns tillräckligt med…

Vi använder oss av cookies. Läs mer