Tillbaka

Biokraft – Balanskraft, hur då, hur dyrt?

Välkommen på Svebios webinar den 3 november. Sverige går snabbt mot ett 100 procent förnybart elsystem där variabel produktion från vind och sol får allt större andel. Det ökar kraven på balansering och flexibla lösningar. Här kan bioenergin spela en roll, eftersom biokraft är styrbar och har lagrad energi i bränslet.

Sverige har stor kompetens kring bioenergi, men vi ser inte att detta återspeglas i olika analyser och utredningar kring effektfrågan.

  • Hur styr vi mot 100 procent förnybart till lägst kostnad när vi också klarar effekten?
  • Vilka tekniker finns och vilka styrmedel och prismekanismer behövs för att få investeringar i kostnadseffektiva, flexibla bioenergilösningar?

Detta webinarium belyser vilken roll biokraft kan spela i ett 100 procent förnybart elsystem och diskuterar vilka åtgärder som behöver vidtas.

Deltagande är gratis för medlemmar i Svebio och prenumeranter på tidningen Bioenergi.

Till program och anmälan

Vi använder oss av cookies.Läs mer