Tillbaka

Bioenergi nr 3-2020 ute nu!

Läs om bioenergi i industri, biodrivmedel & transport samt skogsbränsle i Bioenergi nr 3-2020. Mer om innehållet:

Maria Nilsson Öhman

Maria Nilsson Öhman, hållbarhetschef på DHL. Foto: Karl-Johan Larsson

  • Martinsons i Bygdsiljum installerar en ny hetvattenpanna för biobränsle

Investeringen i pannan omfattar nästan 80 miljoner kronor och är ett led i satsningen för att successivt öka produktionen. Planen är att driftsätta pannan under oktober.

  • DHL ska halvera sina utsläpp igen

DHL har satt upp mål att halvera sina utsläpp av växthusgaser till 2025 jämfört med 2008. Ett mål som företaget uppnådde redan 2016, men sedan tappat på grund av beslut utanför företagets kontroll.

  • Tio faktorer som gett stora kvalitetsbrister i statistiken för biodrivmedel

Efter att metoden för att samla in statistik om drivmedelsleveranser gjordes om har det visat sig att det finns stora brister i statistikens kvalitet. Både Energimyndigheten som är ansvarig för statistiken och SCB som tar fram den avråder från att använda statistiken för att dra några slutsatser eller som underlag för beslut.

  • En digital handelsplats för skogsbränsle startas i Sverige

Svebio har skrivit ett samarbetsavtal med litauiska företaget Baltpool som syftar till att introducera en digital handelsplats för fasta biobränslen i Sverige. Det långsiktiga avtalet innebär att Svebio ska marknadsföra och utveckla handelsplatsen i Sverige och internationellt.

  • Göteborg Energi bygger en ny pelletspanna på 130 MW

Ny tar Göteborg Energi nästa stora steg mot målet om fossilfri fjärrvärme år 2025, genom att investera en halv miljard kronor i en ny, pelletseldad, panna i Rya Hetvattencentral.

Här loggar du in och läser Bioenergi nr 3-2020 som etidning.

PS. Du som inte redan prenumererar på tidningen kan nu hoppa på vårt erbjudande där du får 3 nummer för endast 200 kr, inkl. e-tidning. 

Är du medlem i Svebio och saknar din inloggning, vänligen kontakta Anders Haaker, anders.haaker@bioenergitidningen.se

prova på

Vi använder oss av cookies.Läs mer