Tillbaka

Sommarhälsning från Svebio!

Sverige går på semester och vi får lite välbehövlig vila. Även vi på Svebio stänger i princip kontoret för sommaren från och med nästa vecka. Med detta sommarbrev vill vi passa på att tacka alla er medlemmar för ert stöd och glada tillrop.

Landsakap i Sverige Foto: iStock

Foto: iStock

Kom ihåg – vi gör skillnad!

Energisektorn under en annorlunda vår

I vår har energisektorn gjort ett gediget säkerhetsarbete för att hålla undan smitta från samhällskritisk verksamhet. Vi har fått rapporter, inte bara om rese- och besöksförbud men också om avgränsade och roterande arbetslag, omväxlande personal på kontoret medan de som klarar distansarbete varit hemma. Underhållsarbeten verkar ha kommit igång i normal omfattning med dispenser för resande arbetskraft så att anläggningarna ska kunna fungera nästa vinter. Sammantaget ser energibranschen ut att ha klarat våren utomordentligt bra. På Svebio har vi korttidspermitterat 20 procent, eftersom vi förlorar intäkter framförallt på konferenser. De flesta arbetar fortfarande hemifrån men vi har liksom många andra blivit vana och duktigare på webbmöten.

Jag vill i detta sommarbrev passa på att tacka alla er medlemmar för ert stöd och glada tillrop. Samtidigt vill jag betona att vi på Svebio verkligen behövs i den svenska energidebatten. Vi behövs därför att vi gör skillnad. Vi producerar fakta och nyheter som ingen annan skulle ta fram.

Nästan hälften av personalstyrkan arbetar på våra tidningar Bioenergi och Bioenergy International. I sommar öppnar vi upp några nummer av Bioenergi för läsning även för dem som inte är prenumeranter eller medlemmar. Ni hittar dem här. Vill ni hänga med i vad som händer i bioenergibranschen så skriv även upp er för Bioenergis och Bioenergy Internationals nyhetsbrev.

Färdplan Bioenergi pekar på stora möjligheter

Men Svebio gör inte bara tidningarna. Vi inledde året med att lansera Färdplan Bioenergi. Det är Svebios svar till Fossilfritt Sverige om att resurserna finns för att lösa energiförsörjningen med svensk bioenergi. Vi klarar att leverera biomassa till vad svensk industri och näringsliv önskar i sina 21 färdplaner för att bli fossilfria, nämligen 100 TWh ytterligare bioenergi.

Rapporten är läsvärd med en hel del ny data och förklaringar. En rapport som vi länge saknat med ny kunskap, visste du att varje år multnar grenar, toppar och stubbar i skogen som motsvarar 138 TWh energi. Då frigörs koldioxid till liten nytta. Färdplan Bioenergi visar på en möjlig framtid för bioenergi och är definitivt något för hängmattan att bläddra i.

Många talar om mer el men vi har svårt att se fördelarna med en total elektrifiering av samhället. Det blir dyrt och ger osäker energiförsörjning utan särskilda fördelar. Faktum är att elanvändningen har legat still eller minskat sedan år 1980. Den trenden är inte bruten, trots en svensk överproduktion på ca 25 TWh per år. Under samma tid har bioenergianvändningen ökat med 3,3 TWh per år. I Färdplan Bioenergi visar vi att det är rimligt och möjligt att hållbart fortsätta öka i samma takt de närmaste 25 åren.

Men bioenergin är mer ifrågasatt än någonsin

Aldrig har det bedrivits kampanjer mot bioenergianvändning som under senare år. Få röster försvarar en fri energimarknad med generella styrmedel och rimliga företagarvillkor. Få talar för rätten att bruka skog och använda biprodukter till bioenergi. Ännu färre ser möjligheterna för europeiskt jordbruk att bidra i klimatomställningen genom att producera drivmedel på övergiven europeisk åkermark.

Svebios röst är viktig men vi är få och det räcker inte att vara aktiv i Sverige. EU styr många av de frågor som bestämmer våra villkor. Därför vill vi uppmuntra svenska företag att vara med i Bioenergy Europe och delta aktivt i olika Working Groups. Det är givande med internationella möten och har man en internationell marknad ger möten i Bioenergy Europe ovärderliga kontakter och kunskap.

I Sverige har vi under våren sannolikt svarat på fler remisser än någonsin. De har exempelvis gällt bio-CCS och bioenergins möjlighet att reducera koldioxidhalten i atmosfären, stabila villkor för biogasproduktionen, beskattningen av biooljor, hanteringen av slam, information om drivmedlens ursprung och mycket annat. Här kan ni läsa våra remissvar.

Och tillsammans med alla våra medlemsföretag gör vi ännu större skillnad. När ni på hemsidor och i kommentarer förklarar och försvarar er del i ett hållbart naturbruk, då får vi förståelse och acceptans från samhället. Förbränning är en naturlig del av allt biologiskt liv. Jag känner inte till en levande cell på den här planeten som inte får sin energi från förbränning. Vår bransch är expert på modern förbränning med små negativa miljökonsekvenser. Det har ni rätt att vara stolta över och vi måste alla kommunicera det!

Nu tar vi sommarledigt men vi återkommer i höst med nya tag!

Vi räknar med att genomföra Svebio Fuel Market Day den 10 september i Stockholm. Om regeringen tillåter större samlingar än 50 personer kommer vi också att genomföra Advanced Biofuels Conference den 15-17 september i Stockholm. Den 3-4 november är det Stora Biokraft- och Värmekonferensen i Skövdetrakten, då planerar vi även att fira Svebios 40-årsjubileum.

Vi ser fram emot en spännande höst och önskar er alla en riktigt SKÖN SOMMAR!

Gustav Melin, vd Svebio

Vi använder oss av cookies.Läs mer