Tillbaka

Dragkamp om bioenergin på EU-nivå

Det drar ihop sig till ny dragkamp om bioenergin i EU. Kommissionen har signalerat att man vill se över förnybartdirektivet, inklusive de hållbarhetskriterier för biobränslen som ännu inte är tillämpade i medlemsländerna. Bland annat vill man begränsa användningen av ”whole trees” (stamved). Det skriver Kjell Andersson i tidningen Bioenergi.

Det framgick av den biodiversitetsstrategi som kom tidigare i år. Samtidigt öppnar kommissionens kraftigt höjda klimatambitioner 2030 för ökad användning av bioenergi när man nu riktar ökad uppmärksamhet mot uppvärmningssektorn och transporterna.

För många medlemsländer är det naturligt att satsa på biobränslen och biogent avfall, t ex genom att konvertera fjärrvärmeverk och industrier.

I andra länder bedrivs rena kampanjer mot biobränslen, ofta av miljöorganisationer som ser allt skogsbruk som hot mot naturen. I Nederländerna har en rådgivande grupp till regeringen föreslagit ett stopp för biobränslen, och i EU-domstolen kräver en grupp miljöaktivister att biobränslen från skog ska strykas ur förnybartdirektivet. Hittills utan framgång, men man har överklagat. De europeiska vetenskapsakademiernas samarbetsorgan EASAC förslår att förbränning av biobränslen ska kräva utsläppsrätter, precis som fossila bränslen.

Läs hela artiklen här 

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer