Tillbaka

Skogsstyrelsen: Flera statistikkällor styrker att avverkningen inte har ökat

I en uppmärksammad artikel i tidskriften Nature hävdar ett forskarlag att avverkningen inom EU ökat lavinartat under senare år. Skogsstyrelsen har nu gått igenom flera oberoende statistikkällor för att tydliggöra att dessa uppgifter är felaktiga.

Artikeln i Nature publicerades den 1 juli och fick snabbt stor uppmärksamhet. Forskarlaget som skrivit artikeln hävdar att avverkningen inom EU skulle ha ökat med 49 procent under senare år, och att Sverige och Finland stått för merparten av denna ökning.

Läs mer hos Skogsstyrelsen

Läs även Svebiobloggen som tar upp detta

Vi använder oss av cookies.Läs mer