Tillbaka

Välkommen att delta i våra spännande webbinarier i höst!

Under hösten bjuder Svebio och Bioenergi in till flera spännande webbinarium; Biokraft – Balanskraft, hur då, hur dyrt? den 3 november följt av Erfarenheter från höstens terminalbränder den 25 november. Gratis för medlemmar och prenumeranter på tidningen Bioenergi.

Biokraft – Balanskraft, hur då, hur dyrt?

power-lines

Sverige går snabbt mot ett 100 procent förnybart elsystem där variabel produktion från vind och sol får allt större andel. Det ökar kraven på balansering och flexibla lösningar. Här kan bioenergin spela en roll, eftersom biokraft är styrbar och har lagrad energi i bränslet.

Sverige har stor kompetens kring bioenergi, men vi ser inte att detta återspeglas i olika analyser och utredningar kring effektfrågan.

  • Hur styr vi mot 100 procent förnybart till lägst kostnad när vi också klarar effekten?
  • Vilka tekniker finns och vilka styrmedel och prismekanismer behövs för att få investeringar i kostnadseffektiva, flexibla bioenergilösningar?

Detta webbinarium den 3 november belyser vilken roll biokraft kan spela i ett 100 procent förnybart elsystem och diskuterar vilka åtgärder som behöver vidtas.

Tid: Tisdag, 3 november 2020, kl. 08.30 – 10.00
Plats: Online via Zoom

Programmet och anmälan hittar du här

Deltagandet är gratis för medlemmar i Svebio och prenumeranter på tidningen Bioenergi.


flis

Erfarenheter från höstens terminalbränder

Den senaste sommaren har det förekommit flera bränder i bränslelager, främst returträflis. Därför kommer vi att beröra följande frågeställningar kring biobränslebrand i ett webinar den 25 november.

  • Finns det branschgemensam statistik över brandtillbud?
  • Finns det orsaksanalyser till bränder att sprida genom Svebio?
  • Borde Svebio vara proaktiv i frågan kring lagring och hantering? Om inte, riskerar vi andra typer av villkor/regler kring lagring och hantering av just returträ, t ex från MSB?

Tid: Onsdag 25 november 2020, kl 13.00 – 14.15
Plats: Online via Zoom

Programmet och anmälan hittar du här

Deltagandet är gratis för medlemmar i Svebio och prenumeranter på tidningen Bioenergi.

Vi använder oss av cookies.Läs mer