Remissvar

En av Svebios viktigaste uppgifter är att vara remissinstans, och därigenom föra fram bioenergibranschens synpunkter och krav, och på så sätt påverka svensk energi- och klimatpolitik.

 • 13 maj 2024
 • Remissvar

Yttrande angående underlag till Sveriges integrerade nationella energi- och klimatplan (NEKP)

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har lämnat remissyttrande över rubricerade förordning och vill framhålla följande

 • Ladda ner som PDF
 • 2 maj 2024
 • Remissvar

Remissvar över meddelanden om EU:s kommande klimatmål för 2040 samt industriell koldioxidförvaltning

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna remissyttrande över rubricerade förordning och vill framhålla följande

 • Ladda ner som PDF
 • 1 mars 2024
 • Remissvar

Remissvar över Naturvårdsverkets förslag rörande genomförande av ETS2 i Sverige

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna remissyttrande över rubricerade förordning och vill framhålla följande

 • Ladda ner som PDF
 • 8 februari 2024
 • Remissvar

Remissvar över betänkandet Ett förändrat regelverk för framtidens el- och gasnät

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna remissyttrande över rubricerade förordning och vill framhålla följande

 • Ladda ner som PDF
 • 5 februari 2024
 • Remissvar

Remissvar över promemoria med förslag om nya energipolitiska mål

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna remissyttrande över rubricerade förordning och vill framhålla följande

 • Ladda ner som PDF
 • 30 januari 2024
 • Remissvar

Remissvar rörande förordning samt föreskrifter om statligt stöd för bio-CCS genom omvänd auktion

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna remissyttrande över rubricerade förordning och vill framhålla följande

 • Ladda ner som PDF
 • 13 december 2023
 • Remissvar

Remissvar rörande nytt statligt stöd vid köp av nya lätta ellastbilar och ändringar i förordningen om statligt stöd till vissa miljöfordon

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna remissyttrande över rubricerade förordning och vill framhålla följande

 • Ladda ner som PDF
 • 31 oktober 2023
 • Remissvar

Remissvar rörande Konsekvensutredning till föreskrifter till energistatistiken 2023

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna remissyttrande över rubricerade förordning och vill framhålla följande

 • Ladda ner som PDF
 • 28 augusti 2023
 • Remissvar

Remissvar rörande Övergång till kvartsvis mätning och rapportering av el för producenter i icke-koncessionspliktiga nät som får elcertifikat eller ursprungsgarantier för sin produktion.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna remissyttrande över rubricerade förordning och vill framhålla följande

 • Ladda ner som PDF
 • 25 augusti 2023
 • Remissvar

Remissvar rörande promemorian Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna remissyttrande över rubricerade förordning och vill framhålla följande

 • Ladda ner som PDF

Vi använder oss av cookies.Läs mer