Swedish Bioenergy Climate Solutions

Det finns en stor potential för export av svensk teknik och kunskap inom bioenergiområdet på marknader både inom och utanför Europa.

Affärs- och tillväxtmöjligheter finns för många svenska bioenergiföretag bl.a. inom skogsbränsleteknik, salixteknik, biogas-, pelleterings och alternativa förädlingstekniker samt teknik för biobränslebaserad el- och värmeproduktion. ”Swedish Bioenergy Climate Solutions” har fått stöd av Energimyndigheten för att finansiera ett sekretariat som kan hjälpa till att nå ut internationellt med svensk teknik, innovationer och tjänster inom bioenergiområdet.

Projektarbetet leds av en projektgrupp bestående av RISE, Svebio och PelletsFörbundet. Kontaktperson hos Svebio är Gustav Melin, vd.

Läs mer på www.svebioclimate.se

SBCS

Vi använder oss av cookies.Läs mer