Tillbaka

Nytt biodrivmedel finns men politiskt beslut saknas

DEBATT. Trots att det är fyra månader kvar till 2021 saknas politiskt beslut om hur reduktionsplikten ska utformas kommande år. Regeringens obeslutsamhet hotar nu Sveriges klimatmål, skriver företrädare för drivmedelsbranschen i Sverige.

Transportsektorn står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige. För att nå klimatmålen är elektrifiering av bilar en viktig del i omställningen, men det är inte enda sättet. Istället för styrmedel som styr på specifik teknik måste Sverige och EU satsa på klimatstyrning, där olika lösningar bidrar till målen.

Drivmedelsbranschen arbetar intensivt med att Sverige ska nå det ambitiösa målet om ett klimatneutralt samhälle år 2045. Biodrivmedel är ett kostnadseffektivt sätt att nå klimatmålen för nya bilar och befintlig fordonsflotta. 2019 förbrukades ca 1,9 miljoner kubikmeter biodrivmedel i Sverige, enligt preliminära siffror från SCB. Inom branschen har vi beslutat om en rad satsningar för att öka till 10 – 12 miljoner kubikmeter till 2030.

Sveriges politiker införde för några år sedan lagen om reduktionsplikt för att skynda på omställningen. I år innebär den att koldioxidutsläppen ska minska med 4,2 procent för bensin och 21 procent för diesel, jämfört med om de enbart varit fossila. Trots att det är fyra månader kvar till 2021 saknas politiskt beslut om hur reduktionsplikten ska utformas kommande år.

Läs hela debattinlägget hos Aktuell Hållbarhet

Vi använder oss av cookies.Läs mer