Aktuellt från Svebio

Här hittar du information från oss, debattinlägg, nya rapporter, intressanta artiklar och annat som vi tycker är viktigt!

 • 29 juni 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Vi önskar alla en härlig sommar!

Vi kommer alla att ha semester. Men vi kommer också att försöka ha koll på den rad av förslag för…

 • 29 juni 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Welcome to the Advanced Biofuels Conference – back to biofuels for a better climate!

The Swedish Bioenergy Association (SVEBIO) welcomes participants, online and on-site, to the 7th Advanced Biofuels Conference on 21-23 September, 2021…

 • 28 juni 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Ny Svebio-rapport om användning av helträd och stamved för energi

Svebio har producerat en rapport på engelska om användning av helträd och stamved för energi: Whole trees - why there…

 • 28 juni 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Nytt nummer av Bioenergi ute!

Nu kan du som prenumerant eller medlem i Svebio läs Bioenergi nr 3-2021 som e-tidning. Tema är Bioenergi i industri…

 • 23 juni 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Ny rapport om Biokraft och effektsituationen i kraftsystemet 2021

Befintliga kraftvärmeverk i det svenska elsystemet skulle kunna göra väsentligt mer nytta. Under en av de kallaste veckorna i februari,…

 • 17 juni 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissyttrande över promemorian Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framföra följande:

 • 8 juni 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Restprodukter som lämnas att multna i skogen kan ersätta bensin och diesel

Varje år lämnar det svenska skogsbruket kvar stora mängder avverkningsrester som multnar i skogen. I stället skulle dessa rester kunna…

 • 1 juni 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Debatt: Biogasbilar i Värmland ska gynnas, inte motarbetas

Regeringen har nyligen lagt fram ett förslag som innebär att biogasbilar inte längre ska klassas som miljöbilar. Förslaget innebär att…

 • 1 juni 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Ologisk skatt hinder för utfasning av fossil olja

Regeringen har på vaga grunder dragit undan mattan för utfasningen av den sista fossiloljan i svensk el- och värmeproduktion. Man…

Vi använder oss av cookies.Läs mer