Förnybarhetsrådet

Svebio är en del av Förnybarhetsrådet, ett samarbete mellan Svensk Vindenergi, Svensk Solenergi och Svebio. Förnybarhetsrådet arbetar för att utveckla kunskaper, erfarenheter och visioner inom området förnybar energi.

Fornybarhetsradet

Slutsatsen är att dessa branscher inom två decennier kan erbjuda mer uthållig, förnybar energi än vad konsumenter i Sverige behöver och därmed även bidra till att lösa övriga Europas energiutmaning. Denna tunna skrift är inte en plan för exakt hur det skall gå till. Vi pekar på de nya möjligheter som utvecklats. Men vi inser att vi inte kan förutse hur den fortsatta industrialiseringen av biobränsleförgasning, nanoteknik för solceller, eller teknik för elektrobränslen eller batterier kommer att ge konkurrenskraft åt olika sätt att hantera det överskott på förnybar energi som kommer att erbjudas under allt större perioder i framtiden.

Sverige har sällsynt goda förutsättningar att bidra till global hållbar utveckling med gott ekonomiskt utbyte för Sverige om marknaderna öppnas för de nya energiteknikerna.

Förnybarhetsrådet  består av: Charlotte Unger Larson, Jan-Olof Dalenbäck och Gustav Melin.

Läs mer på Förnybarhetsrådets webb och följ Förnybarhetsrådet på Twitter!

Vi använder oss av cookies.Läs mer