Aktuellt från Svebio

Här hittar du information från oss, debattinlägg, nya rapporter, intressanta artiklar och annat som vi tycker är viktigt!

 • 28 maj 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Debatt Dagens Industri: EU:s taxonomi hotar Sveriges bioenergi

Ledande svenska politiker måste ta klar ställning för de fossilfria nyttor som fotosyntesen skapar genom bioenergi och biomaterial, vid alla…

 • 27 maj 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Se inspelningen av vårt webbinarium ”Heating season summary on biomass exchange”

Den 25 maj arrangerade Svebio webbinariet "Heating season summary on biomass exchange" i samarbete med Baltpool och projektet Säker Digital…

 • 24 maj 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios svar på Remiss av Föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen samt åtföljande konsekvensutredning

Svebio har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget till föreskrifter och vill framhålla följande:

 • 24 maj 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios svar på Remiss av Förordning om ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag till förordning och vill framföra följande:

 • 21 maj 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Baltpool har börjat sälja SBP-certifierat hållbart biobränsle

I takt med en ökad efterfrågan på hållbart biobränsle i Europa utökar International Biomass Exchange Baltpool sitt sortiment av produkter…

 • 20 maj 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Nytt nummer av Bioenergi ute!

Nu kan du som prenumerant eller medlem i Svebio läs Bioenergi nr 2-2021 som e-tidning. Detta nummer av Bioenergi har…

 • 17 maj 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Öivind Andersson: Utan biobränslen klarar vi inte omställningen

Debatt i Dagens Industri. Alla tekniker existerar inom sina egna hållbarhetsgränser, vare sig det handlar om produktion av biobränslen, el,…

 • 11 maj 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Nu är bioenergi det dokumenterat mest hållbara energislaget!

Biodrivmedel har haft hållbarhetskriterier sedan 2009 och nu till sommaren 2021 införs hållbarhetskriterier för fasta biobränslen. Nästa gång någon hävdar…

 • 6 maj 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Därför ska vi inte vara rädda för förbränning!

Idag är många negativa till all förbränning. Det är faktiskt inte en särskilt genomtänkt ståndpunkt. Självklart ska vi upphöra med…

 • 4 maj 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar på promemorian Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har fått rubricerade promemoria på remiss och önskar framför följande:

 • 3 maj 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios Remissvar på utredningen Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade utredning och vill framhålla följande:

Vi använder oss av cookies.Läs mer