Remisser på gång

Vår påverkan för en konsekvent politik! I våra remissvar och andra yttranden, till den svenska regeringen, till myndigheter, till utredningar och till EU hävdar vi konsekvent vår linje för generella styrmedel och mot felaktiga subventioner.

Remisser lämnas oftast till departement, men kan också rikta sig till myndigheter, som Energimyndigheten och Naturvårdsverket. På senare år har EU fått allt större betydelse för den svenska energi- och klimatpolitiken, och Svebio deltar i konsultationer och andra kontakter med EU-kommissionen och EU-parlamentet.

 

Svebio har fått följande utredningar på remiss. Kontakta oss gärna om du har synpunkter på utredningarnas förslag, Kjell Andersson, 08-441 70 87.

 • 15 mars
  Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon

 • 22 mars
  Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd. Näringsdepartementet
 • 4 april
  Förslag till reviderade kriterier för nordisk miljömärkning av flytande och gasformiga bränslen
  Nordisk miljömärkning/Svanen
 • 10 april
  Nytt program för energi och klimat i Örebro län. Länsstyrelsen Örebro län
 • 19 april
  Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02). Miljö- och energidepartementet
 • 1 maj
  Havs- och vattenmyndighetens rapport Tydligare regler för små avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys.

Besvarade remisser:

Här listar vi de remisser vi har svarat på

Vi använder oss av cookies. Läs mer