Remisser på gång

Vår påverkan för en konsekvent politik! I våra remissvar och andra yttranden, till den svenska regeringen, till myndigheter, till utredningar och till EU hävdar vi konsekvent vår linje för generella styrmedel och mot felaktiga subventioner.

Remisser lämnas oftast till departement, men kan också rikta sig till myndigheter, som Energimyndigheten och Naturvårdsverket. På senare år har EU fått allt större betydelse för den svenska energi- och klimatpolitiken, och Svebio deltar i konsultationer och andra kontakter med EU-kommissionen och EU-parlamentet.

Svebio har fått följande utredningar på remiss. Kontakta oss gärna om du har synpunkter på utredningarnas förslag, Kjell Andersson, 08-441 70 87.

 • 25 april
  Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018, bl a koldioxidbeskattning i kraftvärme- och värmeproduktion.
  Finansdepartementet
 • 1 maj
  Havs- och vattenmyndighetens rapport ”Tydligare regler för små avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys”.
 • 15 juni
  Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall, samt icke-farligt byggnads- och rivningsavfall.
  Miljö- och Energidepartementet
 • 16 juni
  Statens Energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraft.
  Miljö- och Energidepartementet

Besvarade remisser:

Här listar vi de remisser vi har svarat på

Vi använder oss av cookies. Läs mer