Remisser på gång

Vår påverkan för en konsekvent politik. I våra remissvar och andra yttranden, till den svenska regeringen, till myndigheter, till utredningar och till EU hävdar vi konsekvent vår linje för generella styrmedel och mot felaktiga subventioner.

Remisser lämnas oftast till departement, men kan också rikta sig till myndigheter, som Energimyndigheten och Naturvårdsverket. På senare år har EU fått allt större betydelse för den svenska energi- och klimatpolitiken, och Svebio deltar i konsultationer och andra kontakter med EU-kommissionen och EU-parlamentet.

Remisser på gång:

  • 18 september. Förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, till Boverket.
  • 19 oktober. Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:XX) om krav på information om tankning eller laddning av motorfordon, till Transportstyrelsen. 
  • 23 november. Promemoria om export av klimatbonusbilar, till Miljödepartementet.

Kontakta oss gärna om du har synpunkter på utredningarnas förslag, Kjell Andersson, 08-441 70 87.

Besvarade remisser:

Här listar vi de remisser vi har svarat på

Vi använder oss av cookies. Läs mer