Remisser på gång

Vår påverkan för en konsekvent politik! I våra remissvar och andra yttranden, till den svenska regeringen, till myndigheter, till utredningar och till EU hävdar vi konsekvent vår linje för generella styrmedel och mot felaktiga subventioner.

Remisser lämnas oftast till departement, men kan också rikta sig till myndigheter, som Energimyndigheten och Naturvårdsverket. På senare år har EU fått allt större betydelse för den svenska energi- och klimatpolitiken, och Svebio deltar i konsultationer och andra kontakter med EU-kommissionen och EU-parlamentet.

Remisser på gång:

 • 10 april
  Slopade anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft, ER 2018:6. Miljö- och energidepartementet.
 • 16 april
  Remiss av regeringskansliets promemoria Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet. Finansdepartementet.
 • 11 maj
  Förslag till ändring i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd. Boverket.
 • 31 maj
  Boverkets rapport 2017:32 Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning. Miljö- och energidepartementet.

Kontakta oss gärna om du har synpunkter på utredningarnas förslag, Kjell Andersson, 08-441 70 87.

Besvarade remisser:

Här listar vi de remisser vi har svarat på

Vi använder oss av cookies. Läs mer