Remisser på gång

Vår påverkan för en konsekvent politik! I våra remissvar och andra yttranden, till den svenska regeringen, till myndigheter, till utredningar och till EU hävdar vi konsekvent vår linje för generella styrmedel och mot felaktiga subventioner.

Remisser lämnas oftast till departement, men kan också rikta sig till myndigheter, som Energimyndigheten och Naturvårdsverket. På senare år har EU fått allt större betydelse för den svenska energi- och klimatpolitiken, och Svebio deltar i konsultationer och andra kontakter med EU-kommissionen och EU-parlamentet.

Remisser på gång:

 • 30 april: Biogasmarknadsutredningen SOU 2019:63 Mer biogas! För ett hållbart Sverige. Till Infrastrukturdepartementet.
 • 30 april: Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter (promemoria). Till Miljödepartementet.
 • 1 maj: Consultation on fuel quality parameters (till Kommissionen)
  Ricardo Energy and Environment is conducting a study on behalf of the European Commission on Technical assessment of transport fuel quality parameters.
  Responders can submit their answer by 1st of May filling a questionnaire. Contact: Michal Dlugosz, dlugosz@bioenergyeurope.org.
  Medlemmar uppmanas att ta del och ge synpunkter och förslag till Svebio.
  Sådana ska vara inskickade till info@svebio.se senast 20 april och märkta med Fuel quality parameters.
 • 20 maj: Klimatpolitiska vägvalsutredningens betänkande Vägen till en klimatpositiv framtid, SOU 2020:4, till Miljödepartementet
 • 25 maj: Hållbar slamhantering, SOU 2020:3, till Miljödepartementet

Kontakta oss gärna om du har synpunkter på utredningarnas förslag, Kjell Andersson, 08-441 70 87.

Besvarade remisser:

Här listar vi de remisser vi har svarat på

Vi använder oss av cookies. Läs mer