Aktuellt från Svebio

Här hittar du information från oss, debattinlägg, nya rapporter, intressanta artiklar och annat som vi tycker är viktigt!

 • 23 december 2021
 • Svebionytt
 • Joline Ekman

Produktionen av biodrivmedel ökade med 20 procent 2021

Det senaste året har produktionskapaciteten för biodrivmedel i Sverige ökat med cirka 20 procent. Det visar tidningen Bioenergis undersökning av…

 • 17 december 2021
 • Svebionytt
 • Joline Ekman

Regeringen: Sverige ska bli ledande inom bio-CCS

Regeringen beslutade 16 december om att ge ett driftstöd för infångning, avskiljning och lagring av koldioxid från förnybara källor, så…

 • 16 december 2021
 • Svebionytt
 • Joline Ekman

Ny forskning visar stora möjligheter för ökad bioenergianvändning

Det finns en betydande potential att hållbart öka uttaget av biobränsle från svensk skog, visar ny forskning från IVL och…

 • 8 december 2021
 • Svebionytt
 • Joline Ekman

Boom på pelletskaminmarknaden när elpriserna skenar

Visste du att 200 000 pelletskaminer kan ersätta ett helt kärnkraftverk? Samtidigt som elpriserna chockhöjs i Sverige, ökar också försäljningen…

 • 23 november 2021
 • Svebionytt
 • Joline Ekman

Svebio anordnar ny workshop om biodrivmedel

Sverige har tagit ledningen i Europa på biodrivmedel och EU lägger fram ambitiösa paket för 2030. Potentialen av hållbara råvaror…

 • 12 november 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergy International

Tre riktigt intressanta föredragshållare på Stora Biokraft och Värmekonferensen i nästa vecka

På tisdag kan du delta på plats eller digitalt på Stora Biokraft och Värmekonferensen utanför Skövde.

 • 29 september 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Lagringslathund för biobränslen

Svebio har publicerat en "Lagringslathund för biobränslen" i samarbete med P&B Brandkonsult och med finansiering av en grupp företag i…

 • 22 september 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Rapport: Styrmedel för nya svenska biodrivmedel

Svebio föreslår nya styrmedel för att underlätta finansiering av nya fabriker för svenska biodrivmedel. Resultatet gör att Sverige kan realisera…

 • 16 september 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Now boarding for ABC 2021!

As businesses, industries, and societies begin a green recovery in a post-pandemic world, the demand for transportation fuels is expected…

 • 16 september 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar om EU-kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag från EU-kommissionen och vill framföra följande synpunkter.

 • 16 september 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar om EU-kommissionens förslag om ändrade normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och nya lätta fordon

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag och vill framföra följande:

 • 16 september 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar om EU-kommissionens förslag om LULUCF

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att ge synpunkter på rubricerade förslag och vill framföra följande:

 • 16 september 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar om EU-kommissionens förslag om ändring av direktivet om handel med utsläppsrätter och förslag om ett ETS-system för byggnader och transporter

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att ge synpunkter på detta förslag från EU-kommissionen och vill framföra följande synpunkter:

 • 10 september 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar om EU-kommissionens förslag till reviderat energiskattedirektiv

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag och vill framför följande:

 • 10 september 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar om EU-kommissionens förslag om införande av en gränsjusteringsmekanism för koldioxid

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen har beretts möjlighet att yttra sig för rubricerade förslag och vill framföra följande:

 • 8 september 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

ABC 2021: Recycling carbon with electro-fuels

The Swedish Bioenergy Association (Svebio) is organizing the 7th Advanced Biofuels Conference (ABC 2021) which provides you with the latest…

 • 6 september 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar på Utfasningsutredningens betänkande ”I en värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel 2040”

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande och vill framföra följande synpunkter:

 • 2 september 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Learn about current pellet and bio-oil markets at Svebio Fuel Market Day next week!

Higher demand for pellets and bio-oils when emission right prices increase.

 • 1 september 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Meet Stockholm Exergi at Svebio Fuel Market Day, 7 September!

Listen to how Stockholm Exergi prepares for the coming season and a high electricity price scenario.

 • 31 augusti 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Är du Svebios nya kommunikatör/digitala strateg?

Vill du jobba med kommunikation och digital strategi på en intresseorganisation för alla som är intresserade av miljö och förnybar…

 • 30 augusti 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar på EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation

Svebio har beretts möjlighet att ge synpunkter på rubricerade EU-förslag och vill framför följande. Svebios ståndpunkter i sammanfattning:

 • 30 augusti 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar på EU-kommissionens förslag till ändring av direktiv (2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Svebio har beretts möjlighet att ge synpunkter på rubricerade EU-förslag och vill framför följande. Svebios ståndpunkter i sammanfattning:

 • 30 augusti 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar på EU-kommissionens förslag FuelEU Maritime

Svebio har beretts möjlighet att ge synpunkter på rubricerade EU-förslag och vill framför följande. Svebios ståndpunkter i sammanfattning:

 • 25 augusti 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Meet EU policy experts Jean-Marc Jossart and Giulia Cancian at Svebio Fuel Market Day!

What does the climate package Fit For 55 mean for the bioenergy sector? What is it about, what can we do…

 • 23 augusti 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

EU ETS upp 100 procent sedan september i fjol – Hur påverkar det biobränslemarknaden?  

Välkommen på Svebio Fuel Market Day 7 september 2021. Våren var kall och gav minskade bränslelager. Utsläppsrätterna för koldioxid kostar…

 • 19 augusti 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

ABC 2021: Industry perspectives – Possibilities and commercialization

The Swedish Bioenergy Association (Svebio) is organizing the 7th Advanced Biofuels Conference (ABC 2021) which provides you with the latest…

 • 16 augusti 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

ABC 2021: Spotlight on cellulosic ethanol

The Swedish Bioenergy Association (Svebio) is organizing the 7th Advanced Biofuels Conference (ABC 2021) which provides you with the latest…

 • 19 juli 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergy International

Svebio protesterar mot EU-kommissionens förslag om skatt på biobränslen

– EU-kommissionen föreslår att det införs skatt på alla typer av biobränslen, både flytande biobränslen och fasta biobränslen. Den nya…

 • 9 juli 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

ABC 2021 – spotlight on commercial pathways

Meet the leading players and experts from around the world, on-site or online, in Stockholm at ABC 2021, September 21-23.

 • 8 juli 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

OPEN LETTER to Commissioner Mairead McGuinness and Executive Vice-President Frans Timmermans

 • 5 juli 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Så stor är utmaningen att ersätta fossila bränslen i transportsektorn

Många tror att elfordon kommer lösa allt. Men tittar vi på den enorma mängd fossil bensin och diesel som ska…

 • 29 juni 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Vi önskar alla en härlig sommar!

Vi kommer alla att ha semester. Men vi kommer också att försöka ha koll på den rad av förslag för…

 • 29 juni 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Welcome to the Advanced Biofuels Conference – back to biofuels for a better climate!

The Swedish Bioenergy Association (SVEBIO) welcomes participants, online and on-site, to the 7th Advanced Biofuels Conference on 21-23 September, 2021…

 • 28 juni 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Ny Svebio-rapport om användning av helträd och stamved för energi

Svebio har producerat en rapport på engelska om användning av helträd och stamved för energi: Whole trees - why there…

 • 28 juni 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Nytt nummer av Bioenergi ute!

Nu kan du som prenumerant eller medlem i Svebio läs Bioenergi nr 3-2021 som e-tidning. Tema är Bioenergi i industri…

 • 23 juni 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Ny rapport om Biokraft och effektsituationen i kraftsystemet 2021

Befintliga kraftvärmeverk i det svenska elsystemet skulle kunna göra väsentligt mer nytta. Under en av de kallaste veckorna i februari,…

 • 17 juni 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissyttrande över promemorian Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framföra följande:

 • 8 juni 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Restprodukter som lämnas att multna i skogen kan ersätta bensin och diesel

Varje år lämnar det svenska skogsbruket kvar stora mängder avverkningsrester som multnar i skogen. I stället skulle dessa rester kunna…

 • 1 juni 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Debatt: Biogasbilar i Värmland ska gynnas, inte motarbetas

Regeringen har nyligen lagt fram ett förslag som innebär att biogasbilar inte längre ska klassas som miljöbilar. Förslaget innebär att…

 • 1 juni 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Ologisk skatt hinder för utfasning av fossil olja

Regeringen har på vaga grunder dragit undan mattan för utfasningen av den sista fossiloljan i svensk el- och värmeproduktion. Man…

 • 28 maj 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Debatt Dagens Industri: EU:s taxonomi hotar Sveriges bioenergi

Ledande svenska politiker måste ta klar ställning för de fossilfria nyttor som fotosyntesen skapar genom bioenergi och biomaterial, vid alla…

 • 27 maj 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Se inspelningen av vårt webbinarium ”Heating season summary on biomass exchange”

Den 25 maj arrangerade Svebio webbinariet "Heating season summary on biomass exchange" i samarbete med Baltpool och projektet Säker Digital…

 • 24 maj 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios svar på Remiss av Föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen samt åtföljande konsekvensutredning

Svebio har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget till föreskrifter och vill framhålla följande:

 • 24 maj 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios svar på Remiss av Förordning om ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag till förordning och vill framföra följande:

 • 21 maj 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Baltpool har börjat sälja SBP-certifierat hållbart biobränsle

I takt med en ökad efterfrågan på hållbart biobränsle i Europa utökar International Biomass Exchange Baltpool sitt sortiment av produkter…

 • 20 maj 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Nytt nummer av Bioenergi ute!

Nu kan du som prenumerant eller medlem i Svebio läs Bioenergi nr 2-2021 som e-tidning. Detta nummer av Bioenergi har…

 • 17 maj 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Öivind Andersson: Utan biobränslen klarar vi inte omställningen

Debatt i Dagens Industri. Alla tekniker existerar inom sina egna hållbarhetsgränser, vare sig det handlar om produktion av biobränslen, el,…

 • 11 maj 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Nu är bioenergi det dokumenterat mest hållbara energislaget!

Biodrivmedel har haft hållbarhetskriterier sedan 2009 och nu till sommaren 2021 införs hållbarhetskriterier för fasta biobränslen. Nästa gång någon hävdar…

 • 6 maj 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Därför ska vi inte vara rädda för förbränning!

Idag är många negativa till all förbränning. Det är faktiskt inte en särskilt genomtänkt ståndpunkt. Självklart ska vi upphöra med…

 • 4 maj 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar på promemorian Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har fått rubricerade promemoria på remiss och önskar framför följande:

 • 3 maj 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios Remissvar på utredningen Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade utredning och vill framhålla följande:

 • 12 april 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Second Opinion: Rester från skogsbruk har ersatt olja, kol och naturgas

Bioenergi har på senare tid blivit hårt ansatt såväl inom EU som av miljörörelsen. Men svenska energibolag använder rester från…

 • 9 april 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Välkommen på Vårmöte!

Svebios Vårmöte hålls i år som ett webbinarium 14 april kl. 10.00 - 11.45. Ta del av flera heta nyheter…

 • 9 april 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Debatt: Biodrivmedel – ett avgörande sätt att nå klimatmålen

Klimatmålen är en av vår tids stora utmaningar och drivmedelsbranschen har tagit fram en färdplan för att bidra till en…

 • 1 april 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Hemställan om ändring av lagen (1994:1776) om skatt på energi om skattebefrielse för biooljor för uppvärmning

Energiföretagen Sverige, Svebio och CANOIL AB hemställer om att lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE) ändras så att:

 • 24 mars 2021
 • Svebionytt
 • Kjell Andersson

500 forskare kräver begränsningar för bioenergi – men nio av tio är inte experter på ämnet

”500 forskare uppmanar EU och USA att sluta ge stöd till biobränslen från skogen” skrev Dagens Nyheter den 18 februari.…

 • 22 mars 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Nytt nummer av Bioenergi ute!

Nu kan du som prenumerant eller medlem i Svebio läs Bioenergi nr 1-2021 som e-tidning. Detta nummer av har huvudtemat…

 • 16 mars 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Baltpool börjar handel med återvunnet trä

International Biomass Exchange Baltpool, den internationella handelsplatsen för biobränsle, utökar sin verksamhet genom att starta handel med en ny produkt…

 • 10 mars 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Gustav Melin ser potentialen i bioenergi

Gustav Melin är vd för intresseorganisationen Svebio, som genom samverkan mellan olika förnybara energislag vill uppnå ett 100 procent förnybart…

 • 9 mars 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

New video on bioenergy competitiveness!

Bioenergy is set to play an essential role in the European Union’s energy transition. Accounting for 59% of all renewables…

 • 9 mars 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Välkommen på digital workshop 13 april: Hur får vi fram mer svenska biodrivmedel?

Sverige har tagit ledningen i Europa på biodrivmedel och förlänger reduktionsplikten till 2030. Svensk potential är stor och flera svenska…

 • 9 mars 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Kapacitetsutmaningen i elnäten samt Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet

Svebio har beretts möjlighet att avge yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar…

 • 4 mars 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

The Innovation Challenge – Transform your novel ideas into value adding solutions!

Do you want to contribute to renewable fuels and bioenergy? Do you have an innovative solution for producing renewable fuels…

 • 3 mars 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Vad är på G inom Bio- och energipolitiken?

Gustav Melin Svebio och Patrik Marklund från Marklund Solutions diskuterar aktualiteter inom Bio- och energipolitiken, bland annat varför ny kärnkraft…

 • 2 mars 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

World Bioenergy Association partners with Bioenergy International

The leading global bioenergy industry association has joined forces with a leading international bioenergy trade publication to strengthen the position…

 • 26 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Sigholm Techs ”EnergiStrategiPodd” med Gustav Melin

Nytt avsnitt av Sigholm Techs ⚡EnergiStrategiPodd⚡. I detta avsnitt berättar Svebios vd Gustav Melin om Svebios vision om ett 100%…

 • 25 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Stockholm Exergi: Ingen konflikt mellan hållbart skogsbruk och att använda biobränsle för energi

Debatten kring skogsbruk och skogsanvändning har kommit att bli fokuserad på just biobränsle. Men skog avverkas inte för att bli…

 • 24 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

”2021 kan vara ett ödesår för de svenska biodrivmedlen”

DEBATT. EU:s revidering av statsstödsreglerna kan skapa hinder för de svenska biodrivmedlen. För att förändringarna i stället ska gynna den…

 • 24 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Biomass carbon cycle explained

Bioenergy Europe presents its new video which looks at the meaning of carbon neutrality. The video reviews some basic concepts…

 • 19 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

”Jag är stolt över Svebios insats”

Jag vill ge ett personligt svar på Lars Almströms replik i Katrineholms-Kuriren 11 februari med rubriken ”Svebio sprider myter i…

 • 17 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Join our free webinar 100% renewable heating – Sweden RHC ETIP national roundtable

- 25 February 2021, 14:00-15:30 (CET). Can other EU countries learn from the Swedish experience and what should we have…

 • 17 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Remissvar på promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framför följande:

 • 16 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Kjell Andersson har valts till ordförande i Bioenergy Europes arbetsgrupp för hållbarhetsfrågor

- Working group sustainability. Arbetsgruppen arbetar för närvarande bland annat med en eventuell kommande revidering av EU:s Förnybartdirektiv, med EU-kommissionens…

 • 12 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

CCS Panelen: Kommer skogen att räcka?

Gustav Melin, vd för Svebio, deltar i CCS Panelen – en podcast om CCS & kolsänkor som produceras av Midroc-…

 • 12 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Kommande nummer av Bioenergi: Utrustningsleverantörer för biokraft och biovärme

Bioenergi nr 1-2021 är under produktion. Vi startar året med starka teman och fokusområden. Utrustningsleverantörer med fokus på utvecklingen inom…

 • 12 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Join our webinar 100% renewable heating – Lessons learned and the Swedish experience!

- Sweden RHC ETIP national roundtable 25 February, free of charge. Can other EU countries learn from the Swedish experience…

 • 11 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Skogsindustrierna om JRC:s rapport om skoglig bioenergi

Mårten O Larsson, ansvarig för bioenergifrågor hos Skogsindustrierna, kommenterar Joint Research Centres (JRC) rapport om skoglig biomassa i produktionen av…

 • 9 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svar på EU-konsultation om revidering av Förnybartdirektivet

Svebio svarade idag på en EU-konsultation om en eventuell revidering av Förnybartdirektivet.

 • 5 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios syn på EU-rapport om biobränslen

De biobränslen som används i Sverige ger klimatnytta och små risker för att påverka biodiversiteten negativt.

 • 4 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

#Switch4Air Podcast Series: Effective carbon pricing – the German and Swedish experience

Bioenergy Europe and the European Pellet Council are delighted to announce the release of the second instalment of the #Switch4Air…

 • 3 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Karlstads Energi och Bioshare i nytt demoprojekt

Kan Karlstads Energis anläggningar även användas för att framställa biobaserade kemikalier och förnybara bränslen? Det ska bolaget tillsammans med Bioshare…

 • 3 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Hårt politiskt spel om taxonomin

Sällan har de nordiska energiaktörerna agerat så enigt mot EU-kommissionen. Genomförs det aktuella taxonomiförslaget om vilka investeringar som ska få…

 • 29 januari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios förslag till svar på konsultation om revidering av Förnybartdirektivet

Nu önskar vi er medverkan i ytterligare en EU-konsultation – denna gång om Förnybartdirektivet. Skicka in ert svar senast den…

 • 28 januari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebionytt: Vi får slåss för bioenergin i EU

Det blir allt viktigare för svenska bioenergiföretag att ta aktiv del i vad som händer på EU-nivå. Taxonomin och revideringen…

 • 26 januari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Nytt nummer av Bioenergi ute!

Bioenergi nr 6 ligger nu ute som e-tidning och är öppet för alla! I detta nummer gör vi några nedslag…

 • 25 januari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Sustainability and trade at the Nordic Pellets Conference on Wednesday

Two days to go for Nordic Pellets Conference that will take place as an online event on 27 January. 

 • 22 januari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Belarus and Brexit at Nordic Pellets Conference

Join is for the Nordic Pellet Conference online event on 27 January 2021. 

 • 21 januari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Nordic Pellets Conference: Are pellets set to ride the EU Renovation Wave?

One week to go for Nordic Pellets Conference! Join us online for the Nordic Pellet Conference (NPC-2021) that will take…

 • 21 januari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar på promemorian Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el

Vi har inte fått rubricerade promemoria på remiss men har lämnat ett yttrande. Svebio har medlemmar som producerar förnybar el…

 • 19 januari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar på promemorian Tidsfrister och kontaktpunkter för att främja produktionen av förnybar energi

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framföra följande:

 • 18 januari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

German and Polish coal exit plans at the Nordic Pellet Conference next week!

Ten days to go for Nordic Pellets Conference online! It's time to register for the Nordic Pellet Conference (NPC-2021) that…

 • 15 januari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Viktigt! Svara på EU-konsultation om Förnybartdirektivet senast 9 februari

Tack för hjälpen! Nu önskar vi er medverkan i ytterligare en EU-konsultation – denna gång om Förnybartdirektivet.

 • 14 januari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Two weeks to go for Nordic Pellets Conference 2021 online!

Welcome to the Nordic Pellet Conference that will take place as an online event on Wednesday 27 January. 

 • 12 januari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar på promemorian Slopad nedsättning av energi på bränslen i vissa sektorer

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har inte fått rubricerade promemoria på remiss men har lämnat ett yttrande.

 • 7 januari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Gustav Melin: Stor nytta med biobränslen

Bioenergi är inte en ”fejklösning” och det går inte att se på ett enskilt kalhygge när klimatnyttan ska räknas ut,…

 • 3 januari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Debatt: För mycket biobränslen lämnas i skogen

Många pratar om att biobränslena inte räcker till. Vi menar att efterfrågan är för låg och att vi inte har…

Vi använder oss av cookies.Läs mer