Om bioenergi

Bioenergi kommer från växter som samlar energi från solen, bygger ihop energirika sockerarter och är naturens motor som förser alla andra varelser med energi och liv.

skog Scandbio

Foto: Scandbio

Vad är bioenergi?

Man kan svara på många olika sätt på den här frågan. Här och i vår verksamhetsberättelse ger vi ett ”litterärt” beskrivande svar:

Naturen är fantastisk, växterna använder solens energi för att bygga samman koldioxid och vatten till kolhydrater; växterna tar upp näringsämnen för att bygga proteiner, enzymer, vitaminer, fibrer, starka strukturer, stora träd eller vackra blommor. Växterna ger liv och föda till naturens alla djur. När de dör kan den energi växter och djur innehåller tas tillvara innan beståndsdelarna återvänder i naturens kretslopp. Det låter kanske högtravande men det är naturligt, så svårt och så enkelt. ”Bio” betyder liv, bioenergi är livets energi.

En del tror att bioenergi inte är en lika miljövänlig energiform som sol och vind. Det är fel. Bioenergin är lika mycket förnybar energi som sol, vind och vatten. Bioenergi kan ses som lagrad solenergi.

Växterna omvandlar en del av solenergin till kemiska föreningar som kan användas vid ett senare tillfälle. Däremot kan människor ibland missbruka naturen på samma sätt som somliga bryter mot lagar och begår brott. Det är viktigt att vi har regelverk eller lagstiftning, så att vi kan vara trygga i att bioenergiproduktion sker på ett hållbart sätt.


Varför bioenergi?

Bioenergi ger trygg och miljövänlig energiförsörjning till rimlig kostnad. Det gäller både i vårt land, i resten av Europa och i fattiga länder.

Foto: Stora Enso

Bioenergins råvaror kommer från befintligt skogsbruk och jordbruk och stärker dessa basnäringar. Man tar också vara på samhällets avfall och restprodukter i en cirkulär bioekonomi. Det ger sysselsättning, nya inkomster och ökad försörjningstrygghet i lokalsamhället.

Bioenergin är både vardagsteknik och högteknologi. Både lokal energiförsörjning och långväga handel med bränslen. Gemensamt för de olika tekniklösningarna är att de kan erbjuda konkurrenskraftiga lösningar på våra energibehov inom:

Vi använder oss av cookies.Läs mer