Publikationer och dokument

Här hittar du vår rapporter, nyhetsbrevet BinBip, publikationer, tidningen Bioenergi, kartor med mera.

Aktuella rapporter från Svebio

Här kan du nu läsa och ladda ned Svebios rapporter:

How restrictions on “primary woody biomass”
will impact Swedish energy and climate development
(november 2022)

Författare: Kjell Andersson

I rapporten analyseras konsekvenserna av restriktioner för primära skogsbränslen.

Styrmedel för nya svenska biodrivmedel (september 2021)

Författare: Tomas Ekbom, Svebio, Martin Gavelius, K & M Industria, Jonas Rudberg, Porcupine

Svebio föreslår nya styrmedel för att underlätta finansiering av nya fabriker för svenska biodrivmedel. Resultatet gör att Sverige kan realisera potentialen av främst skogsrester till biodrivmedel och biojetbränslen och nå klimatmålen till 2045.


Lagringslathund för biobränslen (september 2021)

Författare: Göran Jansson, P&B Brandkonsult AB


Biokraft och effektsituationen i kraftsystemet (juni 2021)

Författare: Fredrik Zetterlund och Gustav Melin, Svebio


Whole trees – Why there should be no restrictions
for using “whole trees” for energy
(juni 2021)

Författare: Kjell Andersson, Svebio


”Färdplan bioenergi – Så möter vi behovet av bioenergi för fossilfritt Sverige” (jan 2020)

The report is also translated to English and available for download.


ÖVRIGT:

BinBip (Bioenerginytt & Bioenergi i pressen)

Som medlem i Svebio får du vårt nyhetsbrev BinBip 11 gånger per år. Det innehåller de aktuella analyserna av politik och styrmedel, både i Sverige och EU, och de senaste pressklippen som berör dig som är verksam i bioenergibranschen. Den distribueras numera endast per e-post och är en av våra mest uppskattade medlemsförmåner. Beställ din prenumeration eller bli medlem

Nedan publicerar vi BinBip som pdf med en månads fördröjning.

2022:

BinBip nr 1 2022 | BinBip nr 2-2022 | BinBip nr 3-2022 | BinBip nr 4-2022 | BinBip extramaterial nr 5-2022 | BinBip nr 5-6 2022BinBip nr 7-8 2022

2021:

BinBip nr 1-2021 | BinBip nr 2-2021 | BinBip nr 3-2021 | BinBip nr 4-2021| BinBip nr 5-2021 | BinBip nr 6-2021
Binbip nr 7-8-2021 | BinBip nr 9-2021 | BinBip nr 10-2021| BinBip nr11-12 2021

2020:

BinBip nr 1-2020 | BinBip nr 2-2020 | BinBip nr 3-2020 | BinBip nr 4-2020 | BinBip nr 5-2020 | BinBip nr 6-2020 | BinBip nr 7-8-2020 | BinBip nr 9-2020 | BinBip nr 1o-2020 | BinBip nr 11-12 2020


Svebios publikationer och rapporter

Andra rapporter

Tidningen Bioenergi / Industriguiden / kartor mm

Bioenergi

Tidningen Bioenergi kommer ut sex gånger per år och finns tillgänglig i tryck och som e-tidning.

Valundersökning: Vad tycker partierna om bioenergi 2022?

Läs en sammanfattande artikel om vad partierna tycker i de viktigaste bioenergifrågorna under valet 2022.

Läs hela frågeformuläret med de fullständiga påståendena och partiernas samtliga kommentarer här.

Industriguiden

 • Industriguiden följer med Bioenergi nr 3 varje år och finns tillgänglig i tryck och som e-tidning. 

Bioenergis kartor

Varje år producerar Svebio tillsammans med tidningen Bioenergi ett antal intressanta kartor; Pellets i Sverige, Biovärme i Sverige, Biokraft i Sverige samt Biodrivmedel i Norden. Kartorna uppdateras varje år.

 • Pellets i Sverige
  Bioenergis karta Pellets i Sverige 2021 innehåller 55 pelletsfabriker i Sverige och visar kapacitet, verklig pelletsproduktion 2020 samt produktionsmål för 2021 för varje fabrik. På kartan visas också ett urval av industrier, värme- och kraftvärmeverk som använder pellets för att generera ånga, el och värme.
 • Biovärme i Sverige
  Bioenergis karta ”Biovärme 2021” visar 556 fjärrvärmenät som levererar biovärme i Sverige, det vill säga fjärrvärme som producerats med biobränsle, avfall och/eller torv. På kartan finns en lista med de 279 största fjärrvärmenäten i Sverige. De mindre näten är markerade med en prick.
 • Biokraft i Sverige
  Bioenergis karta ”Biokraft i Sverige 2020” innehåller 242 biokraftvärmeverk i drift och 15 anläggningar som planeras eller håller på att byggas i Sverige 2019. Kartan inkluderar anläggningar som genererar el med biobränslen, torv och avfall som bränsle.
 • Biodrivmedel i Norden 2021
  Vi listar anläggningar som är i drift, projekt som är under byggnad samt kända planerade projekt. Vi har identifierat 71 anläggningar för flytande biodrivmedel i Norden och 96 anläggningar för produktion av biogas för fordonsdrift, sammanlagt 167 anläggningar.
 • Industrikartan
  Bioenergis karta ”Industrierna som kan spara mest på att byta till biobränsle 2015” visar de industriföretag som är de största användarna av fossila bränslen i några olika branscher.

Vi använder oss av cookies.Läs mer