Tillbaka

Debatt: Regeringens biooljeskatt ökar klimatutsläppen

Regeringens förslag om att införa en energi- och koldioxidskatt på vissa biooljor för värmeproduktion kommer att leda till ökad användning av fossila bränslen, vilket regeringen själv konstaterar. Regeringen bör nu snarast pröva möjligheten hos EU-kommissionen till fortsatt skattebefrielse, för att förhindra ökade utsläpp, skriver Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige och Gustav Melin, vd Svebio

gustav pernilla

Gustav Melin, vd Svebio och Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige.

Att låta grödebaserade biooljor betala lika hög skatt som fossila bränslen går stick i stäv med de energi- och klimatpolitiska målen och uppvärmningsbranschens färdplan för en fossilfri uppvärmning 2030, eftersom koldioxidutsläppen beräknas öka genom förslaget. Då regeringen har som målsättning att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland ger det ytterst märkliga signaler att medvetet lägga fram skatteförslag som ökar användningen av fossila bränslen i uppvärmningen.

Över tid har fjärr- och kraftvärmen kraftigt reducerat sina klimatutsläpp och fasat ut kol och olja. År 2019 återstår endast 3,6 procent fossila bränslen. Dessa används framför allt i reserv- och spetslastpannor, exempelvis under de kallaste vinterdagarna. Dessa ska fasas ut de närmaste åren och ett av de vanligaste ersättningsbränslena är just grödebaserad bioolja.

Läs hela debattinlägget hos Aktuell Hållbarhet

Vi använder oss av cookies.Läs mer