Tillbaka

Viktigt! Svara på konsultationen om taxonomin senast den 18 december

Nu är det viktigt att alla bioenergiföretag svarar på konsultationen om taxonomin senast den 18 december.

Det är  tuffa tider för oss som arbetar med bioenergi och modern miljövänlig förbränning. Men nu är det viktigt att agera före den 18 december. Om vi inte gör det kan det bli mycket besvärligt om några år.

Det är viktigt att många agerar och det är ont om tid. Vi vill att ni svarar på en konsultation från EU- kommissionen. De noterar när det kommer in många svar.

Kjell Andersson på Svebio har läst igenom hela regelverket som kallas ”taxonomin”. Han har skrivit ett sammanfattande dokument av taxonomin på svenska (Taxonomin granskning) och ett separat papper (på engelska) om en särskilt allvarlig aspekt – att man i taxonomin betraktar bioenergi som en ”transitional activity”, alltså enbart som en övergångslösning, inte en långsiktig lösning.

Ni kan reagera till kommissionen på två olika sätt. Endera skriva en kortare reaktion med allmänna synpunkter, som får vara högst 4 000 tecken. Eller man kan komplettera med ett mer omfattande dokument som man kan bilägga. Där kan man t ex föreslå direkta ändringar i texterna.

Konsultationen finns här:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12302-Sustainable-finance-EU-classification-system-for-green-investments

På sidan finns också konsultationsdokumenten. De detaljerade kriterierna finns i Annex 1 och Annex 2. Ni behöver inte läsa de här omfattande texterna, utan fokusera på det som är viktigt för ert företag. Nummer på avsnitt i annexen finns i dokumentet Taxonomin granskning. Man skickar in sin synpunkter under ”Give feedback”. Det finns råd om hur man kan skriva i  Taxonomi mall för feedback. Det tredje dokumentet handlar om begreppet transitional activity.

För fjärrvärme och bioenergi tycker vi att dessa punkterna är mest angelägna:

  • Att få bort alla formuleringar om bioenergi som övergångsteknologi.
  • Att hävda att taxonomin inte får gå utöver de krav som förhandlades fram i Förnybartdirektivet (EU 2018/2001). Förnybartdirektivet är inte ännu implementerat. T ex bör man inte införa rapportering för små värmeverk och GHG-krav på befintliga anläggningar.
  • Att man inte får krångla till det med mycket omfattande administration för skogsägare så att man riskerar försörjningen med biobränslen.
  • Att man inte ska ställa orimliga krav på energihushållning i byggnader när man redan har fossilfri värme. Det kommer att undergräva möjligheten att använda systemen för negativa utsläpp.
  • Att man inkluderar waste-to-energy som en bra metod att få bort farliga ämnen från samhällets kretslopp.

För biodrivmedelsföretag är det viktigt att också peka på:

  • Att biodrivmedel ger stor klimatnytta jämfört med fossila drivmedel och att de inte är sämre än elektrifiering och vätgas.
  • Att biodrivmedel kan framställas på ett hållbart sätt i enlighet med hållbarhetskriterierna i Förnybartdirektivet (EU 2018/2001).
  • Att det inte finns någon restriktion för att använda ”food and feed”-råvara förutom vissa tak i rapporteringen.
  • Att alla typer av biodrivmedel behövs.
Om ni har frågor eller behöver ytterligare argument kan ni kontakta Kjell Andersson på tel 070-4417192 eller kjell.andersson@svebio.se

Vi använder oss av cookies.Läs mer