Aktuellt från Svebio

Här hittar du information från oss, debattinlägg, nya rapporter, intressanta artiklar och annat som vi tycker är viktigt!

 • 1 mars 2019
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Föreslå årets Häckner-pristagare!

Syftet med Jan Häckners Bioenergistipendium är att uppmärksamma personer, gärna unga, som gjort goda insatser för att främja ökad bioenergianvändning…

 • 1 mars 2019
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebio söker ”Programdirektör Fasta biobränslen”

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, är en intresseorganisation för företag och privatpersoner som är intresserade av miljö och förnybar energi med fokus…

 • 26 februari 2019
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Nytt nummer av Bioenergi ute!

Nu finns Bioenergi nr 1-2019 att läsa som e-tidning. Läs om utvecklingen inom biokraft och biovärme i länderna runt Gröna…

 • 20 februari 2019
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Tillsammans startar vi nu ”Swedish Bioenergy Climate Solutions”

Välkommen till ett uppstartsmöte där du som företagare och entreprenör är med och bestämmer inriktningen på projektet för hur vi…

 • 13 februari 2019
 • Svebionytt
 • Alan Sherrard

Supply, demand and safety discussed at Nordic Pellets 2019

Last week the Swedish Bioenergy Association (Svebio) in partnership with the Swedish Pellet Association (PelletsFörbundet) hosted its annual Nordic Pellets…

 • 11 februari 2019
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebio arrangerar en heldag om kolsänkor

– så fångas koldioxid och lagras i marken, 16 maj i Stockholm.

 • 11 februari 2019
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios Remissyttrande över rapporten ”Skogsskötsel med nya möjligheter”

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade rapport.

 • 11 februari 2019
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios Remissyttrande över Meddelande från EU-kommissionen En ren jord åt alla

– En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi. (M2019/00116/Kl)

 • 4 februari 2019
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Här är företagen du träffar i Varberg på onsdag!

Den 6-7 februari är det dags för Nordic Pellets Conference 2019 i Varberg. Dessa företag är redan anmälda med en…

 • 1 februari 2019
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Karolina Norbeck i Dagens Samhälle: ”Eluppvärmda sjukhus fel i tider av elbrist”

DEBATT: Trots elbristen funderar flera regioner i landet på att ersätta fjärrvärme i sjukhusen med storskaliga eluppvärmningslösningar. Det är en…

Vi använder oss av cookies.Läs mer