Pyrolys och förgasning

Pyrolys och förgasning – möjligheter till mer lönsam kraftvärme.

De flesta värme- och biokraftanläggningar i Sverige använder bara sin fulla kapacitet för att tillverka el och värme under en liten del av året. Därför finns det potential att utnyttja många anläggningars kapacitet väsentligt mer. Bioshare föreslår att använda befintliga värme- och kraftvärmeverk för att tillverka fler och mer värdefulla produkter.

Svebio samarbetar med BioShare och Lunds Universitet i projektet som syftar till att analysera produktionskapacitet, effektivitet och avkastning för en totala värdekedja från biomassa via mellanprodukter till biodrivmedel baserat på tekniska nyckeltal och anläggningsdata. Dessutom är ambitionen att uppskatta den nationella produktionspotentialen av biodrivmedel när man rätt utnyttjar den svenska kraftvärmesektorn.

Genom detta projekt samlar Svebio in data för BioShare. Företaget, som finns i Karlstad, kommer att använda dessa data för att beräkna hur ett optimalt råvaruutnyttjande ska ge bästa möjligheter för ytterligare raffinering av pyrolysvätskorna till andra produkter. Med andra ord är Bioshares ambition att utveckla effektiva sätt för att producera råvara till biodrivmedelsproduktion i den svenska kraftvärmesektorn.


Läs mer:

Vi använder oss av cookies.Läs mer