Tillbaka

Kallelse till Svenska Bioenergiföreningens årsmöte, 2 april 2020

Vi bjuder nu in till årsmöte, utdelning av Jan Häckners bioenergipris och föredrag av pristagaren den 2 april i Stockholm. Vi kommer också att få besök av Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén och diskutera Svebios ”Färdplan Bioenergi” om förutsättningar och potential för att bioenergianvändning ska öka till närmare 250 TWh år 2045.

Ni som har möjlighet att komma till Stockholm är varmt välkomna om ni är friska och inte nyligen träffat personer som har insjuknat. Även om vi kanske blir något färre än normalt känner vi att vi gärna genomför årsmötet i planerad ordning så att vi därefter kan fokusera på andra frågor.

Mycket välkomna!

Läs mer, ladda ned inbjudan och kallelse med dagordning här

Vi använder oss av cookies.Läs mer