Årsstämmor

Inbjudan till Svenska Bioenergiföreningens årsmöte 2023

Bäste medlem i Svebio, välkommen på Svebios årsmöte med efterföljande vårmöteskonferens. 

Vi fick ”Grönt ljus” för bioenergi efter förhandlingarna i Förnybarhetsdirektivet. Nu är det inte sannolikt att frågan kommer tillbaka på samma sätt på relativt lång tid. Europa behöver bioenergin för att kunna ersätta all import av fossil energi. Bioenergy är EUs största inhemska energislag och vi importerar bara knappt fem procent av de 1 500 TWh bioenergi vi använder. När det gäller naturgas importerar EU 84 procent av sin användning och med olja är det ännu värre. 

Med EU-beslutet i ryggen är det nu tid för expansion, ökad användning i Europa men också ökade investeringar i bränsleproduktion så att pellets- och flispriser kan hållas rimliga. I Sverige, och på Vårmötet, fokuserar vi på Bioekonomistrategiutredningen – Hur vi kan producera biodrivmedel från svenska råvaror. Kraftvärmeutredningen – mer biokraft från befintliga anläggningar! Och en kombination av bioekonomi och kraftvärme. Hur vi kan producera biokol för stålindustri i befintliga kraftvärmeverk!

Under Vårmötet kommer vi dessutom att dela ut Jan Häckners Bioenergipris för 2023.

Vi önskar er välkomna!

Plats: Svea Konferens, anmälan krävs

Tid: årsmöte kl. 09:30– 10.45 med efterföljande vårmöteskonferens kl. 11.15 – 17:00

Datum: 26 april 2023

Program och anmälan

___________________________________________________

Årsmöteshandlingar 2023:

Vi använder oss av cookies.Läs mer