Årsstämmor

Här finns information kring Svebios olika möten som exempelvis årsstämmor.

Inbjudan till Svenska Bioenergiföreningens extra årsstämma

Bäste medlem i Svebio, på uppdrag av Svebios styrelse bjuder jag härmed in till extra årsstämma.

Dagens bioenergiverksamhet utmanas utifrån många aspekter. Det är frågorna om biodrivmedel och reduktionsplikt, möjlighet att investera i produktion av biodrivmedel från svensk råvara, rätten att använda energigrödor, frågan inom EU om primära skogsbränslen, den svenska kraftvärmeutveckling, bio-CCS, teknikneutrala investeringsvillkor, rätten att bruka skog mm.

Alla dessa aspekter ska hanteras av Svebios kansli som har svårt att långsiktigt mäkta med att hantera alla frågor som berör vår bransch med befintliga ekonomiska resurser. Styrelsen har därför beslutat föreslå att årsstämman fattar beslut om höjning av den maximala serviceavgiften för Svebios medlemmar. Förslag om höjningens utformning kommer att finnas tillgängligt på föreningens hemsida från den 14 november.

Vi önskar er välkomna!

Plats: Digitalt

Tid: kl. 15.00 – 16.00,

Datum: 17 november 2022

Anmäl dig här

Årsmöteshandlingar:

Vi använder oss av cookies.Läs mer