Aktuellt från Svebio

Här hittar du information från oss, debattinlägg, nya rapporter, intressanta artiklar och annat som vi tycker är viktigt!

 • 3 mars 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Vad är på G inom Bio- och energipolitiken?

Gustav Melin Svebio och Patrik Marklund från Marklund Solutions diskuterar aktualiteter inom Bio- och energipolitiken, bland annat varför ny kärnkraft…

 • 2 mars 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

World Bioenergy Association partners with Bioenergy International

The leading global bioenergy industry association has joined forces with a leading international bioenergy trade publication to strengthen the position…

 • 26 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Sigholm Techs ”EnergiStrategiPodd” med Gustav Melin

Nytt avsnitt av Sigholm Techs ⚡EnergiStrategiPodd⚡. I detta avsnitt berättar Svebios vd Gustav Melin om Svebios vision om ett 100%…

 • 25 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Stockholm Exergi: Ingen konflikt mellan hållbart skogsbruk och att använda biobränsle för energi

Debatten kring skogsbruk och skogsanvändning har kommit att bli fokuserad på just biobränsle. Men skog avverkas inte för att bli…

 • 24 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

”2021 kan vara ett ödesår för de svenska biodrivmedlen”

DEBATT. EU:s revidering av statsstödsreglerna kan skapa hinder för de svenska biodrivmedlen. För att förändringarna i stället ska gynna den…

 • 24 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Biomass carbon cycle explained

Bioenergy Europe presents its new video which looks at the meaning of carbon neutrality. The video reviews some basic concepts…

 • 19 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

”Jag är stolt över Svebios insats”

Jag vill ge ett personligt svar på Lars Almströms replik i Katrineholms-Kuriren 11 februari med rubriken ”Svebio sprider myter i…

 • 17 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Join our free webinar 100% renewable heating – Sweden RHC ETIP national roundtable

- 25 February 2021, 14:00-15:30 (CET). Can other EU countries learn from the Swedish experience and what should we have…

 • 17 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Remissvar på promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framför följande:

 • 16 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Kjell Andersson har valts till ordförande i Bioenergy Europes arbetsgrupp för hållbarhetsfrågor

- Working group sustainability. Arbetsgruppen arbetar för närvarande bland annat med en eventuell kommande revidering av EU:s Förnybartdirektiv, med EU-kommissionens…

 • 12 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

CCS Panelen: Kommer skogen att räcka?

Gustav Melin, vd för Svebio, deltar i CCS Panelen – en podcast om CCS & kolsänkor som produceras av Midroc-…

 • 12 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Kommande nummer av Bioenergi: Utrustningsleverantörer för biokraft och biovärme

Bioenergi nr 1-2021 är under produktion. Vi startar året med starka teman och fokusområden. Utrustningsleverantörer med fokus på utvecklingen inom…

 • 12 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Join our webinar 100% renewable heating – Lessons learned and the Swedish experience!

- Sweden RHC ETIP national roundtable 25 February, free of charge. Can other EU countries learn from the Swedish experience…

 • 11 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Skogsindustrierna om JRC:s rapport om skoglig bioenergi

Mårten O Larsson, ansvarig för bioenergifrågor hos Skogsindustrierna, kommenterar Joint Research Centres (JRC) rapport om skoglig biomassa i produktionen av…

 • 9 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svar på EU-konsultation om revidering av Förnybartdirektivet

Svebio svarade idag på en EU-konsultation om en eventuell revidering av Förnybartdirektivet.

 • 5 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios syn på EU-rapport om biobränslen

De biobränslen som används i Sverige ger klimatnytta och små risker för att påverka biodiversiteten negativt.

 • 4 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

#Switch4Air Podcast Series: Effective carbon pricing – the German and Swedish experience

Bioenergy Europe and the European Pellet Council are delighted to announce the release of the second instalment of the #Switch4Air…

 • 3 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Karlstads Energi och Bioshare i nytt demoprojekt

Kan Karlstads Energis anläggningar även användas för att framställa biobaserade kemikalier och förnybara bränslen? Det ska bolaget tillsammans med Bioshare…

 • 3 februari 2021
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Hårt politiskt spel om taxonomin

Sällan har de nordiska energiaktörerna agerat så enigt mot EU-kommissionen. Genomförs det aktuella taxonomiförslaget om vilka investeringar som ska få…

Vi använder oss av cookies.Läs mer