Bli medlem i Svebio

och hjälp oss att utveckla bioenergi för framtidens hållbara samhälle!

Det här gör vi

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett hållbart och ekonomiskt klokt sätt. Vi är en samlande kraft för företag och privatpersoner som tror på förnybar energi, företag och fri marknadsekonomi. Som medlem i Svebio blir du en del av ett nationellt och internationellt nätverk av människor som arbetar för att skapa förutsättningar för och utveckla bioenergin.

Våra medlemmar finns inom jordbruket och skogsnäringen, inom fjärrvärme och elproduktion, i transportnäringen, inom bygg och fastighet och inom forskning och konsultverksamhet.

Så blir du medlem

Vi erbjuder tre olika varianter av medlemskap:

Det här får du som medlem

  • Du blir en del av vårt påverkansarbete för en mer hållbar bioenergi på företagares villkor. Som medlem ger du oss förutsättningar att påverka regering, riksdag och myndigheter och hjälper oss att driva en kunskapsbaserad debatt om bioenergi.
  • Du får hjälp med frågor inom bioenergi, rådgivning av Svebios experter på marknad och politik och kunskap om hur man söker stöd och bidrag. Ditt medlemskap bidrar till Svebios forsknings- och utvecklingsarbete för att stärka den svenska bioenergin.
  • Du får tillgång till Svebios nätverk med potentiella kunder och leverantörer. Medlemmar bjuds in och får möjlighet att tala på våra konferenser och nätverksträffar, som nätverken ”BioDriv ”och ”Mindre värme- och kraftvärmeanläggningar”
  • Du får tidningen Bioenergi och rabatt på Bioenergy International. Elva gånger per år kommer vårt nyhetsbrev Bioenergi Nytt med Bioenergi i Pressen, med aktuell information om styrmedel och politik och nyheter om verksamheten runt om i landet.
  • Du blir en del av den internationella utvecklingen om bioenergi genom Svebios deltagande i internationella konferenser och medlemskap i den europeiska biomassaorganisationen Bioenergy Europe samt i World Bioenergy Association.

Som medlem får du

Privat medlem

Prenumeration på tidningen Bioenergi 6 nummer per år med aktuella nyheter i branschen och uppdaterad marknadsinfo
Nyhetsbrevet Bienerginytt med Bioenergi i pressen 11 nummer per år med aktuell information om styrmedel och politik
Rabatt på våra konferenser Ja, till exempel Svebios Vårmöte, Stora Biokraft- och Värmekonferensen, Advanced Biofuels Conference, Pellets mm
Inbjudningar till våra konferenser och webbinarier Ja

Associerad medlem

Prenumeration på tidningen Bioenergi 6 nummer per år med aktuella nyheter i branschen och uppdaterad marknadsinfo
Nyhetsbrevet Bienerginytt med Bioenergi i pressen 11 nummer per år med aktuell information om styrmedel och politik
Rabatt på våra konferenser Ja, till exempel Svebios Vårmöte, Stora Biokraft- och Värmekonferensen, Advanced Biofuels Conference, Pellets mm
Inbjudningar till våra konferenser och webbinarier Ja
Frågor på det?

Frågor på det?

Kontakta oss per telefon, 08-441 70 80, eller e-post så hjäper vi dig att hitta ett medlemsskap som passar just ditt företeg!

Skicka e-post

Vi använder oss av cookies.Läs mer