Tillbaka

Nya hållbarhetskriterier för fast bioenergi

2018 kom EU-parlamentet, medlemsstaterna och EU-kommissionen fram till en slutgiltig överenskommelse för förnybartdirektivet. Nytt är att det kommer införas hållbarhetskriterier för fast bioenergi. Hur kommer de nya skrivningarna i förnybartdirektivet att påverka bioenergibranschen lokalt? De hållbarhetskriterier som är nya i direktivet, hur påverkar de branschen? Energikontor Sydost frågade Kjell Andersson, näringspolitisk chef på Svebio.

Vad är egentligen förnybartdirektivet? 

– För att kunna uppfylla det gemensamma EU-målet att minska utsläppen av växthusgaser med 40% jämfört med 1990 års nivå har man under namnet ”Energiunionen” antagit ett helt paket av åtgärder som gäller fram till 2030. I detta åtgärdspaket ingår förnybartdirektivet. Det har funnits sedan 2009 men har nu omarbetats.

– De gamla direktiven har skärpts och en del nya direktiv har tillkommit. Förnybartdirektivet är ett av de viktigaste, här finns krav på att andelen förnybar energi skall öka från 20% 2020 till 32% år 2030 i hela EU. För oss i Sverige är det inga bekymmer eftersom vi redan ligger på 54%. Mycket beroende på att vi har vår vattenkraft och en stor andel bioenergi kombinerat med sol och vind.

Läs hela intervjun hos Energikontor Sydost

Vi använder oss av cookies.Läs mer