Tillbaka

Nya hållbarhetskriterier för fast bioenergi

2018 kom EU-parlamentet, medlemsstaterna och EU-kommissionen fram till en slutgiltig överenskommelse för förnybartdirektivet. Nytt är att det kommer införas hållbarhetskriterier för fast bioenergi. Hur kommer de nya skrivningarna i förnybartdirektivet att påverka bioenergibranschen lokalt? De hållbarhetskriterier som är nya i direktivet, hur påverkar de branschen? Energikontor Sydost frågade Kjell Andersson, näringspolitisk chef på Svebio.

Vad är egentligen förnybartdirektivet? 

– För att kunna uppfylla det gemensamma EU-målet att minska utsläppen av växthusgaser med 40% jämfört med 1990 års nivå har man under namnet ”Energiunionen” antagit ett helt paket av åtgärder som gäller fram till 2030. I detta åtgärdspaket ingår förnybartdirektivet. Det har funnits sedan 2009 men har nu omarbetats.

– De gamla direktiven har skärpts och en del nya direktiv har tillkommit. Förnybartdirektivet är ett av de viktigaste, här finns krav på att andelen förnybar energi skall öka från 20% 2020 till 32% år 2030 i hela EU. För oss i Sverige är det inga bekymmer eftersom vi redan ligger på 54%. Mycket beroende på att vi har vår vattenkraft och en stor andel bioenergi kombinerat med sol och vind.

Läs hela intervjun hos Energikontor Sydost

Vi använder oss av cookies. Läs mer