Tillbaka

Debatt i Land Lantbruk: Biomassan räcker enligt färdplan

Sverige skulle kunna fördubbla sin produktion av bioenergi och möta det svenska näringslivets behov fram till 2045. Det visar Svebios Färdplan bioenergi.

Bioenergin är Sveriges största energikälla och står i dag för 38 procent av energianvändningen och har mer än fördubblats sedan 90-talets början. Vi kan fördubbla igen, fram till 2045, och möta behoven i näringslivets färdplaner för fossilfrihet. Det visar Svebios Färdplan bioenergi.

Mellan 2000 och 2017 ökade användningen av bioenergi med 3,5 TWh om året, från 84 terrawattimmar(TWh) till 147 TWh. Den samlade potentialen från inhemsk biomassa uppgår till 82 TWh på kort sikt och till 147 TWh om 25 – 30 år.

Svenskt näringslivs olika branscher har inom regeringens initiativ Fossilfritt Sverige tagit fram en imponerande uppsättning färdplaner. De visar att det finns tekniska lösningar för att ersätta i stort sett all användning av fossila bränslen till 2045 och pekar ut två huvudsakliga lösningar för att ersätta det fossila och reducera klimatpåverkan: elektrifiering och bioenergi. Om man utgår från önskemålen i färdplanerna behövs omkring 50 TWh mer el och 100 TWh mer bioenergi.

Många är oroliga för att det inte ska finnas tillräckliga mängder biomassa för att klara behovet till exempelvis vägtransporter, sjöfart och flyg, ökad produktion av biobaserade produkter, förnybara bränslen till industrin samt för produktion av el. Vår färdplan visar att det finns en betydande potential att öka produktionen av hållbara biobränslen i Sverige och med råge klara 100 TWh.

Läs hela debattinlägget undertecknat av:

 • Magnus Kagevik, VD Lantmännen Energi,
 • Tomas Nilsson, VD SEKAB,
 • Karin Perers, ordförande Mellanskog,
 • Mikael Källgren, VD SCA Energy,
 • Palle Borgström, ordförande LRF,
 • Gustav Melin, VD Svebio,
 • Anders Egelrud, VD Stockholm Exergi,
 • Charlotta Sund, VD/koncernchef Tekniska verken i Linköping,
 • Karin Medin, VD Söderenergi,
 • Per-Anders Tauson, VD E.ON Värme Sverige,
 • Charlotte Elander, VD Energifabriken,
 • David Wiklund, VD Wibax Biofuels,
 • Lars Lind, VD Adesso BioProducts

Vi använder oss av cookies.Läs mer