Aktuellt från Svebio

Här hittar du information från oss, debattinlägg, nya rapporter, intressanta artiklar och annat som vi tycker är viktigt!

 • 12 mars 2019
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Välkommen heldag om ”Kolsänkor – så fångas koldioxid och lagras i marken”

För att klara högst 1,5°C temperaturökning måste vi utnyttja BECCS, infångning och lagring av koldioxid från bioenergi. Det var i…

 • 11 mars 2019
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissyttrande över promemorian Ändring i förordningen om handel med utsläppsrätter…

Svebio har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian "Ändring i förordningen om handel med utsläppsrätter för att undanta vissa…

 • 11 mars 2019
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Det finns inget liv utan förbränning

Förbränning är en del av livet. Mikroorganismer djur och människor får sin energi från kolhydrater som förbränns i kroppens celler.…

 • 7 mars 2019
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Välkommen på kostnadsfri ”Nätverksträff – mindre värmeverk” för Svebios medlemmar

Den 11 april är du välkommen på en inspirerande nätverksträff hos LRF i Stockholm. Nätverksträffen är för Svebios medlemsföretag inom småskalig och…

 • 6 mars 2019
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissvar rörande promemorian ”Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik”

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att avge yttrande om rubricerade promemoria och vill framföra följande.

 • 1 mars 2019
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Föreslå årets Häckner-pristagare!

Syftet med Jan Häckners Bioenergistipendium är att uppmärksamma personer, gärna unga, som gjort goda insatser för att främja ökad bioenergianvändning…

 • 1 mars 2019
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebio söker ”Programdirektör Fasta biobränslen”

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, är en intresseorganisation för företag och privatpersoner som är intresserade av miljö och förnybar energi med fokus…

 • 26 februari 2019
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Nytt nummer av Bioenergi ute!

Nu finns Bioenergi nr 1-2019 att läsa som e-tidning. Läs om utvecklingen inom biokraft och biovärme i länderna runt Gröna…

 • 20 februari 2019
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Tillsammans startar vi nu ”Swedish Bioenergy Climate Solutions”

Välkommen till ett uppstartsmöte där du som företagare och entreprenör är med och bestämmer inriktningen på projektet för hur vi…

 • 13 februari 2019
 • Svebionytt
 • Alan Sherrard

Supply, demand and safety discussed at Nordic Pellets 2019

Last week the Swedish Bioenergy Association (Svebio) in partnership with the Swedish Pellet Association (PelletsFörbundet) hosted its annual Nordic Pellets…

 • 11 februari 2019
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebio arrangerar en heldag om kolsänkor

– så fångas koldioxid och lagras i marken, 16 maj i Stockholm.

 • 11 februari 2019
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios Remissyttrande över rapporten ”Skogsskötsel med nya möjligheter”

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade rapport.

 • 11 februari 2019
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios Remissyttrande över Meddelande från EU-kommissionen En ren jord åt alla

– En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi. (M2019/00116/Kl)

 • 4 februari 2019
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Här är företagen du träffar i Varberg på onsdag!

Den 6-7 februari är det dags för Nordic Pellets Conference 2019 i Varberg. Dessa företag är redan anmälda med en…

 • 1 februari 2019
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Karolina Norbeck i Dagens Samhälle: ”Eluppvärmda sjukhus fel i tider av elbrist”

DEBATT: Trots elbristen funderar flera regioner i landet på att ersätta fjärrvärme i sjukhusen med storskaliga eluppvärmningslösningar. Det är en…

 • 31 januari 2019
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Högsta pelletspriserna någonsin?

Just nu går Argus index för industripellets upp emot 210 USD/ton CIF i ARA-området. Detta indikerar att vi nu har…

 • 18 januari 2019
 • Svebionytt
 • Bioenergi

International players to converge at Nordic Pellets Conference

Varberg on the west coast of Sweden is the scenic location for this year’s edition of the annual Nordic Pellets…

 • 18 januari 2019
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Färdplan för fossilfri uppvärmning presenteras

DEBATT i Dagens Industri 190118: Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion till 2040. För att det ska lyckas måste…

 • 17 januari 2019
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Bo Hektor: ”Skogens klimatnytta värderas för lågt”

DEBATT. Skogens koldioxidupptag underskattas i underlag som används av beslutsfattare. En anledning är att beräkningsmetoderna har påverkats av särintressen. Detta…

 • 11 januari 2019
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Välkommen till Nordic Pellets Conference, 6-7 februari i Varberg!

Det närmar sig Svebios årliga konferens Nordic Pellets Conference, i år i Varberg den 6-7 februari. Konferensen ger dig insikter…

 • 11 januari 2019
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Boka ditt boende i Varberg!

Om du planerar att delta i Nordic Pellets 2019, 6-7 februari i Varberg, rekommenderar vi att du bokar ditt boende…

 • 8 januari 2019
 • Svebionytt
 • Bioenergi

Svebios remissyttrande över: Förslag till nationellt luftvårdsprogram inklusive strategisk miljöbedömning och samhällsekonomisk konsekvensanalys

Svebio har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade förslag och önskar framföra följande:

Vi använder oss av cookies. Läs mer