Nätverket för Mindre värmeverk

Nätverket för Mindre värmeverk är för Svebios medlemsföretag inom småskalig och medelstor biovärme & -kraft.

Två gånger per år träffar du branschkollegor och utbyter erfarenheter med andra medlemmar. Under träffarna ger Svebio relevant information i branschen, föredrag hålls inom aktuella ämnen och vi diskuterar aktuella frågeställningar.

Kontakta Gustav Melin om du vill veta mer eller delta.

Vi använder oss av cookies.Läs mer