Tillbaka

Ny biokraftkarta med 242 biokraftvärmeverk i Sverige

Bioenergitidningen har uppdaterat biokraftkartan med alla biokraftvärmeverk i Sverige. Det totala antalet har ökat från 230 till 242. Den totala installerade effekten av biokraft är knappt 4 800 MW och den så kallade normalårsproduktionen för dessa biokraftvärmeverk är 18,5 TWh. Men den verkliga elproduktionen har varit lägre de senaste åren på grund av låg lönsamhet.

På årets biokraftkarta har flera nya anläggningar har tillkommit. Fyra större biokraftvärmeanläggningar tas i drift under 2020. Det är tre befintliga anläggningar, ägda av Stockholm Exergi, som konverteras till biobränsle för att förstärka eleffektbalansen i Stockholm. Ett befintligt kraftvärmeverk, KVV1 i Värtan, renoveras för biobränsle och kan ge 226 MW el. Två befintliga gasturbiner i Stockholm ställs om till biobränsle och kan ge 54 respektive 40 MW el. Heleneholmsverket i Malmö ska kunna använda biogas och ge 95 MW el för att vid behov stärka effektbalansen lokalt.

Fem mindre anläggningar har tillkommit sedan förra året i Högsby, Perstorp, Svenljunga, Vilhelmina, Nyköping och Kungshamn. Dessa ger tillsammans drygt 2 MW el. Inom skogsindustrin har Stora Enso tagit i drift en ny turbin vid Hylte Bruk som kan leverera 11 MW el med biobränsle.

Jämtkraft_Lugnviksverket

Jämtkraft planerar att uppföra ett nytt biokraftvärmeverk, KVV2, för att ersätta fjärrvärmeproduktion från två äldre fjärrvärmepannor på Lugnviksområdet i Östersund.

Planerade biokraftvärmeverk

Omkring 15 anläggningar planeras eller håller på att byggas. Finspångs Tekniska ska i år ta i drift ny ORCturbin kopplad till ett befintligt värmeverk. Ystad Energi tar i drift två ORC turbiner i år och en nästa år. Lidköping Energi bygger ett nytt kraftvärmeverk med 10 MW eleffekt. Jämtkraft planerar för ett nytt biokraftvärmeverk i Östersund, KVV2, med trolig driftstart 2024. Stockholm Exergi fortsätter planeringen för ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta med trolig start 2024.

Läs mer och ladda ned kartan

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer