Tillbaka

Nytt nummer av Bioenergi ute!

Läs om leverantörer av fasta biobränslen, pelletsmarknaden och energikonvertering inom industrin och mycket mer i Bioenergi nr 2-2020.

Årets enkät till leverantörer av fasta biobränslen visar på en ökad omsättning under 2019 räknat i kronor och stabil omsättning räknat i energimängd. Den största leverantören Stora Enso ökar med omkring 10 procent levererade 2019 cirka 5,5 TWh biobränslen i form av bland annat skogsflis och träpellets.

Övriga rubriker:

  • Industrikonverteringar fortsätter
  • Kretsloppsanläggningen i Högbytorp
  • Energileveranser i coronakrisen

Här hittar du Bioenergi nr 2 som e-tidning

Lena Berglund

Lena Berglund, regionchef Nord på E.ON vid nya kraftvärmeverket i Högbytorp. Foto: Lasse Fredriksson

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer